Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ihade piiramine

Kolmapäev, 24. Juuni 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 22

Mitmesugused seadused ja eeskirjad
1Ära vaata pealt, kui su venna härg või lammas on ära eksinud, ja ära jäta seda omapead, vaid vii see kohe tagasi oma vennale!
2Aga kui su vend ei ole su lähedal või sa ei tunne teda, siis korista see loom enese juurde koju ja see olgu sinu juures, kuni su vend seda nõuab; siis anna see temale tagasi!
3Ja nõnda talita tema eesliga, ja nõnda talita tema kuuega, ja nõnda talita oma venna iga kadunud asjaga, mis temalt kaob ja mille sa leiad; sa ei tohi ennast kõrvale hoida!
4Ära vaata pealt, kui su venna eesel või härg lamab teel, ja ära hoidu sellest kõrvale, vaid tõsta see kohe üles koos oma vennaga!
5Naine ärgu kandku mehe riideid ja mees ärgu pangu selga naise kehakatet, sest igaüks, kes seda teeb, on jäle Issandale, su Jumalale.
6Kui teel olles juhtub su ette linnupesa mõne puu otsas või maas, poegadega või munadega, ja ema losutab poegade või munade peal, siis ära võta ema koos poegadega,
7vaid lase ema kohe lahti ja võta pojad enesele, et su käsi hästi käiks ja sa pikendaksid oma päevi!
8Kui sa ehitad uue koja, siis tee oma katusele käsipuu, et sa ei tõmbaks oma koja peale veresüüd, kui keegi sealt alla kukub.
9Ära külva oma viinamäele kahesugust vilja, et mitte kõike ei peetaks pühitsetuks: nii seemet, mille oled külvanud, kui viinamäe saaki!
10Ära künna härja ja eesliga paaris!
11Ära pane selga riiet, mis on segatud lõimest, villasest ja linasest!
12Tee enesele tutid oma kuue nelja hõlmatipu külge, millega sa ennast katad!
Voorusevastased eksimused
13Kui mees võtab naise ja heidab ta juurde, aga pärast vihkab teda
14ja heidab temale ette häbistavaid asju ning levitab tema kohta halba kuuldust ja ütleb: „Ma võtsin selle naise, aga kui ma ühtisin temaga, siis ma ei leidnud teda neitsi olevat”,
15siis võtku selle tütarlapse isa ja ema ja toogu tütarlapse neitsipõlve märgid linna vanemate ette väravasse.
16Ja tütarlapse isa öelgu vanemaile: „Ma andsin oma tütre naiseks sellele mehele, aga tema vihkab teda.
17Ja vaata, ta heidab temale ette häbistavaid asju, öeldes: „Ma ei leidnud su tütart neitsi olevat.” Aga need on ometi mu tütre neitsipõlve märgid!” Ja nad laotagu riie linna vanemate ette!
18Siis võtku linna vanemad see mees ja karistagu teda!
19Nad maksustagu teda saja hõbeseekliga, et ta annaks need tütarlapse isale, sellepärast et ta Iisraeli neitsi kohta on levitanud halba kuuldust; ja tütarlaps jäägu tema naiseks, ta ei tohi teda ära saata kogu oma eluaja!
20Aga kui see kõne on tõsi, neitsipõlve märke ei ole tütarlapselt leitud,
21siis viidagu tütarlaps oma isakoja ukse ette ja ta linna mehed visaku ta kividega surnuks, sest ta on teinud Iisraelis häbiteo, hoorates oma isakojas. Nõnda kõrvalda kurjus enese keskelt!
22Kui mees leitakse magamas naisega, kes on teise mehe abielunaine, siis peavad ka nemad mõlemad surema: mees, kes naise juures magas, ja naine. Nõnda kõrvalda kurjus Iisraelist!
23Kui tütarlaps, kes on neitsi, on mehega kihlatud, aga teine mees kohtab teda linnas ning magab ta juures,
24siis viige mõlemad välja selle linna värava ette ja visake nad kividega surnuks: tütarlaps selle pärast, et ta linnas ei hüüdnud appi, ja mees selle pärast, et ta oma ligimese naise ära naeris. Nõnda kõrvalda kurjus enese keskelt!
25Aga kui mees kohtab kihlatud tütarlast väljal, ja mees haarab temast kinni ning magab ta juures, siis peab mees, kes tema juures magas, üksinda surema.
26Tütarlapsele aga ära tee midagi, tütarlapsel ei ole surma väärt pattu, sest nagu keegi kipub kallale oma ligimesele ja võtab temalt hinge, nõnda on see lugu,
27sest ta kohtas teda väljal, kihlatud tütarlaps hüüdis appi, aga tal ei olnud päästjat.
28Kui mees kohtab tütarlast, kes on neitsi, aga kes ei ole kihlatud, ja võtab ta kinni ning magab tema juures ja nad tabatakse,
29siis peab mees, kes magas ta juures, andma tütarlapse isale viiskümmend hõbeseeklit, ja tütarlaps saagu tema naiseks, sellepärast et ta on tema ära naernud; ta ei tohi teda ära saata kogu oma eluaja!

Selle kirjakoha seaduste taga on mure, et inimesi koheldaks väärikalt.

Selles kirjakohas toodud erinevad juhised seksuaalsuhete kohta (s 13-30) juhivad tähelepanu probleemidele, mis samad igas põlvkonnas. Seksuaalsuhetes väljendus paraku sageli inimlik lõbuiha, isekus ja kurjus ja Mooses püüab neid suhteid siin reguleerida, et neid hävitavaid inimlikke kalduvusi kontrolli all hoida. Seadused on tihti esitatud üsna robustsel kujul, mis aga ei tohiks varjutada nende sügavamat sisu, ning meeles tuleb pidada ka seda, et rõhuasetused võivad olla vanas ja tänapäevases kontekstis erinevad. Esimeses seaduses (s 13-19) pakub vanaaja kontekstis lahutus naisele suuremat sotsiaalset turvalisust (s 19), sest alternatiivne variant võib olla veel halvem. Tänapäeval pole sotsiaalne vabadus peamine teema, sest sotsiaalne ja majanduslik olukord teeb selle niigi võimalikuks – Moosese ajal oli aga prioriteediks olla eemal pahatahtlikust mehest. Koos eluolu muutumisega muutuvad ka seadused.

Issand, palun anna mulle tarkust, kuidas rakendada piibellike põhimõtteid õigluse, piirangute ja väärikuse osas meie kaasaegses maailmas.

Selle kommentaari autor: Walter Moberly