Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Edasi samas suunas

Neljapäev, 25. Juuni 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 31:1-13

Joosua saab Moosese järeltulijaks
1Ja Mooses läks ning rääkis kõik need sõnad kogu Iisraelile.
2Ja ta ütles neile: „Mina olen nüüd sada kakskümmend aastat vana, ma ei jaksa enam minna ega tulla; ja Issand on mulle öelnud: „Sina ei lähe üle Jordani.”
3Issand, su Jumal, läheb ise üle su ees, tema hävitab need rahvad su eest ja sina vallutad nad. Joosua, tema läheb üle su ees, nõnda nagu Issand on öelnud.
4Ja Issand talitab nendega, nagu ta talitas Siihoni ja Oogiga, emorlaste kuningatega, ja nende maaga, kelle ta hävitas.
5Issand annab nad teie kätte; talitage nendega kogu seaduse kohaselt, mille ma teile olen andnud!
6Olge vahvad ja tugevad, ärge kartke ja ärge tundke hirmu nende ees, sest Issand, su Jumal, käib ise koos sinuga, tema ei lahku sinust ega jäta sind maha!”
7Ja Mooses kutsus Joosua ning ütles temale kogu Iisraeli silma ees: „Ole vahva ja tugev, sest sina pead viima selle rahva maale, mille Issand vandega nende vanemaile on tõotanud neile anda, ja sina pead andma selle neile pärisosaks!
8Ja Issand ise käib su ees, tema on sinuga, tema ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ära karda ega kohku!”
Seaduse lugemine Iisraeli ees
9Ja Mooses pani kirja selle Seaduse ning andis preestritele, Leevi poegadele, kes kandsid seaduselaegast, ja kõigile Iisraeli vanemaile.
10Ja Mooses käskis neid, öeldes: „Igal seitsmendal aastal, vabastusaastal, seatud ajal, lehtmajadepühal,
11kui kogu Iisrael tuleb, et ilmuda Issanda, su Jumala ette paika, mille ta on valinud, loe seda Seadust kogu Iisraeli ees nende kuuldes!
12Kogu kokku rahvas, mehed ja naised ja lapsed, ka võõrad, kes on su väravais, et nad kuuleksid ja õpiksid ning kardaksid Issandat, teie Jumalat, ja teeksid hoolsasti selle Seaduse kõigi sõnade järgi,
13ja et nende lapsed, kes seda veel ei tunne, kuuleksid ja õpiksid kartma Issandat, teie Jumalat, kogu aja, mis te elate maal, kuhu te lähete üle Jordani, et seda pärida.”

Rahvas väärib oma juhte. Kas see tõde kehtib alati? Palvetage, et oleks tarkust märgata Jumala rahva juhi häid omadusi.

Moosese aeg on möödas. Võib tunduda julm, et Jumal ei lasknud Moosesel jõuda tõotatud maale (s 2). Jumala vaatepunktist on juhil suured privileegid, aga ka suur vastutus. Mooses oli inimestele eeskujuks - juhid on seda alati. Joosua, Moosese abiline, peab viima inimesed tõotatud maale (s 7, 8). Ta on õppinud olema hea alluv ja saanud oma juhilt kaasa palju häid omadusi. Joosua võib nüüd oma kutsumises edasi liikuda. Esiteks, tal on juhised oma järgmise sammu jaoks – vähemalt üldjoontes. Salmides 2, 3, joonistab Mooses välja tema tegevuskava. Teiseks, Joosua kindlus on Jumala võimekuses, mitte tema enda omas (s 6-8). Kolmandaks, Joosua ja tema rahva tegevus peab olema kooskõlas Jumala seadustega (s 10, 11). Salmides 9-13 on esitatud nõue, et seadus peab olema avalikult ette loetud, isegi kõige noorematele. Juht on uus, kuid juhised olid vanad. Jumala rahvas peab olema veendunud, et Jumala seadus on jätkuvalt nende elus kesksel kohal (s 12, 13).

Need on ka kristliku juhtimise olulised küljed. Palveta nüüd oma koguduse eest nende kolme punkti põhjal.

Selle kommentaari autor: APÜ