Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Too tänu

Pühapäev, 28. Juuni 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 107

Lunastatute tänu
1Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!
2Nõnda öelgu Issanda lunastatud, keda tema on lunastanud kitsikusest
3ja on kogunud võõrailt mailt, hommiku poolt ja õhtu poolt, põhja poolt ja lõuna poolt.
4Nad ekslesid kõrbes, tühjal maal, ega leidnud teed linna, kuhu asuda.
5Neil oli nälg ja janu, nende hing nõrkes nende sees.
6Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema kiskus nad välja nende kitsikustest
7ning saatis nad minema õiget teed, et nad jõuaksid linna, kuhu asuda.
8Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele,
9et ta kosutas janunevat hinge ja täitis nälgiva hinge heaga.
10Nad istusid pimeduses ja surmavarjus, olid vangis viletsuses ja raudus,
11sest nad olid tõrkunud vastu Jumala sõnadele ja olid põlanud Kõigekõrgema nõuannet.
12Siis ta alandas nende südant vaevadega; nad komistasid, ja ei olnud aitajat.
13Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest.
14Ta viis nad välja pimedusest ja surmavarjust ning rebis katki nende köidikud.
15Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele!
16Sest tema on katki murdnud vaskuksed ja puruks raiunud raudriivid.
17Nad olid meeletud oma üleastumise tee tõttu ja nad said näha vaeva oma pahategude pärast.
18Iga toit oli neile jäle ja nad olid juba surmaväravate lähedal.
19Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest.
20Ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad ning päästis nad haua veerelt.
21Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele
22ja ohverdagu tänuohvreid ning jutustagu tema tegusid hõiskamisega!
23Nad sõitsid laevadega merel ja toimetasid asju suurtel vetel.
24Nad nägid Issanda tegusid ja tema imetöid meresügavustes.
25Sest ta ütles sõna ning laskis tõusta marutuule ja tõstis merelained kõrgele.
26Need tõusid üles taeva poole ja vajusid alla sügavikesse, nende julgus hääbus hädaohus.
27Nad taarusid ja tuikusid nagu joobnud ja kogu nende tarkus oli ära neelatud.
28Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest.
29Ta muutis maru vaikseks ilmaks ja vete lained jäid vakka.
30Siis nad rõõmustasid, kui lained soiku jäid, ja ta viis nad igatsetud sadamasse.
31Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele
32ning ülistagu teda rahvakogus ja kiitku vanemate koosolekul!
33Tema tegi jõed kõrbeks ja veelätted kuivaks maaks,
34viljamaa soolanõmmeks tema elanike kurjuse pärast.
35Tema tegi kõrbe järveks ja põuase maa veelätteks,
36ja pani sinna elama näljased, ja need asutasid linna, kus elada.
37Ja nad seemendasid põldusid ja istutasid viinamägesid, ja nad said hea viljasaagi.
38Ja tema õnnistas neid, ja neid sai väga palju, ka nende loomi ta ei vähendanud.
39Aga siis nad vähenesid ja raugesid õnnetuste ja murede läbi.
40Kuid tema, kes valab põlgust vürstide peale ja paneb nad eksima tühjal maal, kus ei ole teed,
41tema ülendas vaese viletsusest ja pani tema suguvõsa sigima nagu lambakarja.
42Õiglased näevad seda ja rõõmustavad, ja kõik ülekohus peab oma suu kinni.
43Kes tark on, see pidagu seda meeles, ja Issanda heldust pandagu tähele!

Kasuta tänase kirjakoha salmi 1 palve alusena, püüdes mõtet oma sõnadega väljendada. Mille eest sa saad Jumalat tänada?

Tänapäeval on populaarne kirjutada oma elust avameelseid raamatuid. Näiteks, üks hästituntud Ameerika poliitik pettis hiljuti oma naist ja seejärel tunnistas seda avalikult, aga alles siis kui tegu avalikuks sai. Selle asemel, et häbiga tagasi astuda, kirjutas ta raamatu, tegi filmi ja nüüd astub regulaarselt üles kuulsuste televisioonis. Välja näeb ta ikka samasugune - tugev, päevitunud ja kena.

Selle psalmi autor polnud kuulsus, kuid ta annab head nõu, kuidas otsida Jumala andestust ja abi. Võtmefraas esineb neli korda variatsioonidega: „Nad kisendasid Issanda poole ja Ta päästis nad nende kitsikusest“ (s 6, 13, 19, 28). Siin märgitud nelja raske olukorra juures on huvitav see, et kaks olid patu tagajärjed ja kaks ei olnud. Vangid on mässanud Jumala käskude vastu (s 11), haiged on saanud oma tõve üleastumiste ja pahategude tulemusel (s 17). Peame olema tähelepanelikud, et mitte pidada iga raskust või tagasilööki Jumala karistuseks patu eest (nt Jh 9:1-3). Kuid fakt on, et me kõik oleme patused ja vajame andestust. Andestuse vastuvõtmine ei saa toimuda pressikonverentsil. Pigem tuleb alandlikult Jumala poole hüüda. 

Ülejäänud probleemid ei ole patu tagajärjel tekkinud, siin on tegu kodutute (s 4,5) ja merehädalistega (1) (s 23-27). Uskumatult lohutav on teada, et Jumal on meiega ka hädaolukorras. See psalm õpetab meile väga tähtsa tõe Jumala kohta: Talle meeldib inimesi päästa. Ja Talle meeldib aidata nii patuseid kui pühasid poolel, kes tagasihoidlikult Tema poole hüüavad. See on Jumala suur armastus (s 43).

Võta aega, et mõelda Jumala armastusele. Ütle välja, mida sa vajad, ja siis too Talle tänu.

1 William Whiting, 1825–78, ‘Eternal Father, strong to save’

 

Selle kommentaari autor: Whitney Kuniholm