Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Paljude kasu

Reede, 10. Juuli 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 10:23 -33

Vaimulikke nõuandeid
23Öeldakse: „Kõik on lubatud!” - Siiski kõigest ei ole kasu. „Kõik on lubatud!” - Siiski kõik ei ehita kogudust.
24Ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu!
25Kõike, mida lihaturul müüakse, sööge, ja ärge hakake kõhklema sisetunde pärast,
26sest maa ja tema täius on Issanda päralt!
27Kui keegi uskmatuist kutsub teid külla ja te tahate minna, siis sööge kõike, mida teile ette pannakse, kõhklemata sisetunde pärast.
28Kui aga keegi peaks teile ütlema: „See on ohvriliha”, siis ärge sööge selle inimese pärast, kes tegi märkuse, ning sisetunde pärast.
29Aga ma ei räägi sinu, vaid teise sisetundest.Sa ehk ütled: „Mispärast peab nüüd teise sisetunne minu vabaduse suhtes olema määrav?
30Kui mina seda tänuga vastu võtan, miks mind siis teotatakse selle pärast, mille eest ma tänan?”
31Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud - tehke seda Jumala austamiseks!
32Ärge olge komistuseks ei juutidele ega kreeklastele ega Jumala kogudusele,
33nii nagu minagi püüan igati kõigile meeldida ning ei otsi oma, vaid paljude kasu, et nad päästetaks.

“Ärge olge kellelegi komistuseks…sest ma ei otsi oma, vaid paljude kasu, et nad päästetaks.” (s 32,33)

Noore kristlasena keeldus Tricia kord sõpradega teatud restorani minemast põhjusel, et tegu oli restoran-pubiga. Tema sõbrad, kelle jaoks see ei olnud probleem, ohkasid ja hakkasid otsima vastuvõetavat alternatiivi. Sellega osutasid nad austust Tricia südametunnistuse (ja ka tema kultuurilise erisuse) suhtes. Kui Tricia oleks hoolikamalt Pauluse õpetust kuulanud, võibolla oleks ta siis ka mõistnud, et oma sõprade suhtes austuse näitamine tema poolt, oleks tähendanud probleeme tekitamata nendega koos tollesse esimese valiku restorani minekut ja seal koos einetamist. “Kõik on lubatud” (s 23,1Kr 6:12) võiks samas olla ka kaasaja lääne ühiskonna loosungiks.

Nii oli see ka teatud Korintose kristlaste lemmiklause - nemad aga viitasid enda vabadusele Moosese seadusest ning vabadusele Kristuses. Aga, ütleb apostel - mitte kõigest pole kasu ning kõik ei ole ülesehitav (s 23). Nii võib üldiselt turult ostetud või sulle mingil ühiskondlikul koosviibimisel pakutavat liha süüa ilma suurtesse süümepiinadesse langemata - lõppude lõpuks on Jumal nii Looja kui Varustaja ka meie toidusse puutuvas (s 25,26). Teisalt, kui keegi sulle rhutab, et teatud liha on toodud ohvrina ebajumalatele, siis tuleks selle söömisest hoiduda tolle inimese südametunnistuse pärast, kes seda ütles (s 28). Mis puutub Triciasse ja tema sõpradesse tolles restoranis, siis siin kehtib vastastikune tähelepanelikkus, mis peaks juhtima meie vabadusi teiste keskel elades.

Pauluse hoiatav sõnum ütleb, et meil ei tuleks otsida omakasu, vaid teiste kasu (s 24,32). Tuleks lõpetada enda õiguste ja vabaduste kuulutamine ning selle asemel toimida hoolimata endasse puutuvast, pidades pigem silmas seda kuidas Jumal saab austatud ning millest tõuseb kasu teistele (s 31,33). Taolise hoiaku aluseks on soov järgida Jeesust, kes andis ära enda õigused selleks, et teenida meid ( 1Kr 11:1, Fl 2:6-7).

Sa tahad olla vaba? Kristlase jaoks tähendab see: olla vaba toomaks Jumalale au käitudes Kristuse sarnaselt.

 
Kas oled enda vabaduse nõudmisega või süümepiinade pärast põhjustanud kellegi teise langemise? Sattudes sellistesse olukordadesse, palveta, et võiksid oma käitumisega teistele kasu ning Jumalale au tuua.

Selle kommentaari autor: Emlyn ja Tricia Williams