Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Armastus on…..

Neljapäev, 16. Juuli 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 13:1-7

Armastuse ülemlaul
1 Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus.
2Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi.
3Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi.
4Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople,
5ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha,
6tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle.
7Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike.

“Jumal on armastus….Me armastame, sest tema on meid enne armastanud” (1Jh 4:16)

Tänane tekst on saanud “kannatada” liigsest kasutamisest pulmades. On täiesti arusaadav, miks just see nii sageli valitakse: see on imeilus armastuse kirjeldus. Ometi võib pulmapäeva romantiline keskkond teksti tõelist teravikku nüristada. Samuti pole juhus, et 13. peatükk on just selliste peatükkide vahel, mis käsitlevad arusaamatusi ja teravaid lõhesid mis tulid vaimuandide rakendamisest. Armastada kaasusklikku, kes kummardab ja teenib Jumalat teistmoodi kui sina on palju keerulisem, kui armastada oma pruuti pulmapäeval!

Paulus veenab armastuse möödapääsmatus vajalikkuses (s 1-3). Ükskõik kuidas inimesed enda vaimulikkust ka ei esitleks, ilma armastuseta, on see puudulik. Paulus ütleb, et ka kõige võrratumad suhtlemise, mõistmise või tegutsemise vm annid ei saa asendada armastuse puudust. Ja sellepärast iseloomustab Paulus hoolikalt armastuse olemust (s 4-7). Kaheksa eitust - armastus ei ole…. (kas saad samastuda kõigi kaheksaga?) - on asetatud positiivsete kirjelduste vahele (“lahke”, “hea”) ja nelja püsiva juurde (see alati kaitseb, alati usaldab, loodab ja hoiab) Siin on kõrged ideaalid, mis on rajatud inimsuhete argikogemusse.

Viimaks, kommenteerib Paulus armastuse püsivust ( 8-13). Kõik teised asjad, millest meil on ka võimalus rõõmu tunda - need kaovad, armastus on see, mis jääb. Kaks illustratsiooni kinnitavad seda mõtet. Tavaelus kasvab laps täiskasvanuikka ning on kohane, et mänguasjad jäetakse maha. Korintose usklikele, kes elasid linnas, mis oli kuulus oma poleeritud peeglite poolest, tuletab Paulus meelde, et ükskõik kui hea on peegel, annab ta meile siiski ainult kujutise - ning vahe on samasuur kui näha inimest fotol või kohata teda elusuuruses. Oma kristlikus kogemuses tuleb meil pürgida tõelise ja ehtsa,  mitte järeletehtu poole, ning ei midagi vähem kui tegelik ülima armastuse kogemus ei tule kõne alla.

 
Palveta need armastuse omadused ükshaaval läbi ja mõtle nende peale enda elu olukordi ja inimsuhteid silme eest läbi lastes. Kas sinu suhetes ja tegudes on piisavalt õiget armastust?

Selle kommentaari autor: Derek Tidball