Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

See mis loeb kõige enam

Reede, 17. Juuli 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 13:8-13

Armastuse ülemlaul
8Armastus ei hääbu kunagi. Olgu ennustused - need kõrvaldatakse, olgu keeled - need vaibuvad, olgu tunnetus - see lõpeb ära.
9Sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame,
10aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik.
11Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, mõtlesin nagu väeti laps, arutlesin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed.
12Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud.
13Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus.

Peatu ja mõtiskle, mis on su elus kõige olulisem praegu....lase Jumala Vaimul ilmutada sulle tõde.

Mis on kõige tähtsam? Mis on tõeliselt oluline? Mis jääb püsima selles kasvavalt kaootilises maailmas? Need on igavesed küsimused mis asuvad inimeksistentsi keskmes.

Esimese sajandi Korintoses domineeris mõjuvaimana segu Platoni dualisimist ja hellenismi retoorilisest traditsioonist. Esimene neist alavääristas füüsilist maailma, eelistades hinge elusfääri. Ainult mõistus võimaldas reaalsusele juurdepääsu. Teine aga ülistas inimtarkust ja inimsaavutust mis avaldus toretsevas elustiilis. Siis ei ole raske mõista, miks kristlik elu Korintoses taandarenes pelgalt ingellike keelte esitlusele - mis oleks veel mõjuvam? - ning ülimuslikule vaimulikule teadmisele. Et mitte liiga kiiresti korintlaste vigu kõrvale panna, oleks vaja, et mõtleksime hoolikalt kuidas meie kultuuri eesmärgid ja dominandid on kujundanud ja kujundamas praegust arusaamist kristliku elu praktikast.

Kui aga korintlased arvasid, et nimetatud asjad olidki reaalsuse keskmes, siis oli nende eksimus suur ja kurvakstegev. Sest kui tuleb kord viimne täius - kaovad kõik: nii keeled, prohveteeringu, aga ka teadmise ja tunnetuse sõna; ükskõik kui suurepärased need ka poleks.

Kogu oma pürgimises tunnetuse ja spirituaalse järele olid korintlased üllatavalt lapsemeelsed. Neil jäi kahe silma vahele see, mis oli kõige olulisem. Meil on seda lihtne öelda, kuid kas oleme milleski ise teistsugused? Evangelikaalidena tunneme sageli uhkust oma teoloogilise teamistepagasi üle. Ja meie, karismaatikud oleme sageli täis rahulolu oma ülimuslike vaimsete kogemuste tõttu, oleme see tõeline eliit.

Tõsi on hoopis see, et vaja on mõlemat, kuid kumbki neist ei tee midagi head kui puudub armastus. Kui me ka tegelikult oleme Jumala uus inimkond, need kelle päralt on tulevik, siis peaks meie ehe vaimulaad tunnistust andma ning tunnustama taolist tulevikku ( Gl 5:5). Nii jääb 3 asja: usaldus Jumala armu vastu, kindel ja kõikumatu lootus, mis rajaneb Jumala ustavusel, ja armastus - nende mõlema alus ning täius. ( Rm 5:5)

 
Palu, et Jumal Püha Vaimu läbi jagaks meie südameis seda armastust, et see mis on peaasi ka jääks meile peamiseks.

Selle kommentaari autor: Rikk Watts