Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mis siis kui ma olen eksinud?

Kolmapäev, 26. August 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 11:1-6

Jüngri vastuvõtmise palgast
1Ja sündis, et kui Jeesus oli lõpetanud korralduste andmise oma kaheteistkümnele jüngrile, siis siirdus ta sealt edasi õpetama ja jutlustama nende linnadesse.
Jeesus vastab Ristija Johannesele
2Kui siis Johannes vangihoones kuulis Kristuse tegudest, saatis ta oma jüngreid
3temalt küsima: „Kas sina oled see, kes pidi tulema, või jääme ootama teist?”
4Ja Jeesus vastas neile: „Minge teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete:
5pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi
6ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast!”

“Kaastundlik Issand, õpeta mind olema aus kui ma kahtlen, kuid alati kindel sinu headuses.”

Evangeeliumi kuulutamisel katustelt on probleemiks, mis siis kui me eksime? Ristija Johannes esines evangeeliumis viimati kui ta arreteeriti ( Mt 4:12). Ta oli ristinud Jeesuse, kõnelnud sellest, kes ristib Püha Vaimuga ja näinud Püha Vaimu Tema peale laskumas (Mt 3: 11-17). Johannes oli kannatanud oma ustavuse eest, olles võtnud avalikult sõna oma kuninga abielurikkumise kohta (Mt 14:3-4). Tema probleemiks ei olnud “kannatamine” iseenesest, vaid see, kas ta kannatas mittemillegi pärast. Ta oli uskunud, et Jeesus on Messias, kuid nüüd võitles ta kahtlustega. Kui Jeesus oli Messias, siis miks oli Johannes ikka Heroodese vanglas? Ning miks oli ikka veel Heroodes?

Johannese kahtluste aluseks olid kaks vastandlikku arusaamist kuningriigist. Tema segadus oli mõistetav. Ta seisis üleminekul käesolevast ajast uue ajastu sissetungi (Mt 11:13). Meil ei ole sellist vabandust. Johannes nagu tema kaasaegsedki ootas kuningriiki selle täiuses, kaasa arvatud kohtu mõistmine paganate üle, mis toimuks samaaegselt Messia tulekuga. Kirves oli puu juure küljes ja tuli oli langemas (Mt. 3:10). Tema probleem Jeesuse tegevusega seoses oli see, et toimus liiga palju selleks, et ignoreerida, aga mitte piisavalt, et veenduda. Johannes lootis palju enamat! Kuid Jeesuse õpetus kuningriigist oli, et see oli üheaegselt nii “juba” kui ka “mitte veel”. See oli tunginud vanasse aega, seda asendamata. Mõneks ajaks eksisteerivad hea ja kuri samaaegselt. Lõplik kohtumõistmine õelate üle (kaasa arvatud Heroodes) ei olnud veel saabunud!

Kuningriigis on juba asju, mida “kuulda” (Mt 5-7) ja “näha” (Mt 8, Mt 9). Jeesus muudab praegu elusid ja tõotab tulevikku. Ta palub Johannest üle vaadata oma teoloogia Pühakirja valguses, kasutades lõike Jesaja messiaanlikest peatükkidest (salm 5; Js 29:18-19; Js 35:5,-6; Js 42:7; Js 61:1). On lihtne “solvuda” Jeesuse peale, sest me loodame liiga palju – või loodame liiga vähe!

 
Kahtlus ei ole tingimata patt. See võib olla astmeks paremale arusaamisele. Kuidas saame kindlustada, et me usk on intellektuaalselt aus?

Selle kommentaari autor: Graham Cray