Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tagurpidi

Laupäev, 5. September 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 12:38-45

Jeesus keeldub tegemast erilist tunnustähte
38Siis mõned kirjatundjad ja variserid vastasid talle: „Õpetaja, me tahame sinult näha tunnustähte!”
39Aga tema ütles neile: „See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, ent talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht,
40sest nii nagu Joona oli merekoletise kõhus kolm päeva ja kolm ööd, nõnda peab ka Inimese Poeg olema maapõues kolm päeva ja kolm ööd.
41Niineve mehed tõusevad kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistavad selle sugupõlve süüdi, sest nemad parandasid meelt Joona jutluse peale, ja vaata, siin on rohkem kui Joona!
42Lõunamaa kuninganna tõuseb kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistab ta süüdi, sest tema tuli ilmamaa otsast kuulama Saalomoni tarkust, ja vaata, siin on rohkem kui Saalomon!
43Kui rüve vaim on inimesest välja läinud, käib ta põuaseid paiku pidi hingamist otsides ega leia seda.
44Siis ta ütleb: „Ma pöördun tagasi oma majja, kust ma välja tulin.” Ja tulles leiab ta selle tühja olevat ning puhtaks pühitud ja ehitud.
45Siis ta läheb ja võtab enesega kaasa teist seitse vaimu, kes on kurjemad temast endast, ja nad tulevad ning asuvad sinna elama, ja selle inimese viimne lugu läheb pahemaks kui esimene. Nõnda sünnib ka sellele kurjale sugupõlvele!”

Mida vastaksid küsimusele, kes on sinu elus kõige tähtsam inimeme?

Selle asemel, et vaikselt ära hiilida ning omaenda elu lähemalt uurida küsides: “ Ehk oleme hoopis meie saatanaga liidu teinud?”, pressivad variserid pimesi edasi oma eelavramustest tõugatud rünnakuplaanidega. Ei mingit meeleparandust. Pigem kujutavad nad endast elavat illustratsiooni Jeesuse sõnadele sellest, et Püha Vaimu töö omistamine saatanale on patt, mis ei leia andeksandmist. Neist on saanud nähtavad “kurja ja abielurikkuja põlvkonna” käilakujud, kes nõuavad “tunnustähte” (s 39). Rabid arvasid, et tunnustähed Jumalalt peaksid olema üleloomulikud füüsilised ilmingud - näiteks nagu vee tagurpidi voolama panemine. Jeesuse maa peal tehtud tunnustähed aga olid näiteks 5000 inimese söötmine (Mt 14:13-21) - ning muud, mis kõik olid suunatud inimeste vajaduste täitmisele. Jeesus ei ole mingi tsirkusetola. Tema tehtud imetegude tõendid on vaieldamatud, kuid vastupidiselt Niineve linna elanikele või Seeba kuningannle, ei võta vastu ega reageeri “ see sugupõlv” neile kohaselt (s 41,42,45).

Jeesuse hukkamõist ulatub variseridest kaugemale, kõikideni, kes Teda kuulevad. Tunnustähed, mida Ta tegi, on tehtud kõikidele nähtavalt ning Tema suhtes on võimatu jääda neutraalseks. Kui inimesed ei luba Pühal Vaimul oma “kojas” aset võtta, tulevad kurjad vaimud ning omastavad selle (s 43-45). Ning “see põlvkond”, olles Jeesuse ära tõuganud, jõuab veel suuremasse hädasse kui enne. Pane tähele, et siiski on ka neid, kes Jeesuse sõnumi vastu võtsid. Ning, et Jeesus mitte ei tõuka ära oma päritoluperekonda, vaid hoopis laiendab seda avades võimaluse kuuluda sinna kõikidele, kes teevad Tema Isa tahet.

Oled sa kunagi igatsenud tunda Jeesust siin maa peal? Jeesus ütleb tänases tekstis, et kes iganes teeb Tema Isa tahet, on tema vend ja õde. Me võime kuuluda armastatute siseringi ja milline eesõigus see on! Jumal on meid oma Vaimu läbi välja kutsunud sellest, mis tänapäeval moodustab “selle kurja ja abielurikkuja põlvkonna” selleks, et panna tähele Tema sõnu, Tema tarkust ning radikaalselt muuta oma eluviisi viies täide Isa tahet.

 
Kui kaugele oled valmis minema väljendamaks oma eluga Jeesuse õpetust ka siis, kui see tähendab väljakutset tavalojaalsusele ja -kohustustele? Palu endale julgust, jõudu - ja tarkust Jumalalt.

Selle kommentaari autor: Sylvia Collinson