Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Oli kord….

Pühapäev, 6. September 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 78:1-31

Jumal on truu oma sõnakuulmatule rahvale
1Aasafi õpetuslaul. Pane tähele, mu rahvas, minu Seadust, pöörake oma kõrvad minu sõnade poole!
2Ma avan oma suu õpetussõnadega, ma ilmutan mõistatusi muistsest ajast.
3Mida me oleme kuulnud ja mida me teame ja mida meie vanemad on meile jutustanud,
4seda me ei taha salata nende laste eest; me jutustame tulevasele põlvele Issanda kiituseväärt tegudest, tema vägevusest ja tema imedest, mis ta on teinud.
5Ta asetas tunnistuse Jaakobisse ja seadis Iisraelisse Seaduse, mida ta käskis meie esivanemail teatada oma lastele,
6et tulevane põlv seda tunneks, lapsed, kes sünnivad, et nemadki tõuseksid seda jutustama oma lastele,
7ja et nad paneksid oma lootuse Jumala peale ega unustaks Jumala tegusid, vaid peaksid tema käske
8ega oleks nagu nende esivanemad, kangekaelne ja tõrges sugu, sugu, kelle süda ei olnud kindel ja kelle vaim ei olnud ustav Jumalale.
9Efraimi lapsed, varustatud ammulaskjad, pöörasid selja lahingu päeval.
10Nad ei pidanud Jumala lepingut, vaid keeldusid käimast ta Seaduse järgi
11ja unustasid ta suured teod ja ta imetööd, mis ta neile oli näidanud.
12Nende esivanemate ees tegi ta imet Egiptusemaal Soani väljal.
13Ta lõhestas mere ja laskis nad minna läbi ning pani vee seisma nagu paisu.
14Ta juhtis neid päeva ajal pilvega ja kogu öö tule valgusega.
15Ta lõhestas kaljud kõrbes ja jootis neid otsekui suurtest ürgveevoogudest.
16Ta pani vulisema veesooned kaljust ja vee voolama nagu jõed.
17Siiski nad tegid ikka edasi pattu tema ees, tõrkudes kuivas kõrbes Kõigekõrgema vastu.
18Nad kiusasid Jumalat oma südames, nõudes toitu oma himu järgi,
19ja nad rääkisid Jumala vastu, öeldes: „Kas Jumal suudab katta laua ka kõrbes?
20Ennäe, ta lõi küll kaljut, ja veed jooksid ja ojad voolasid. Kas tema võib anda ka leiba? Kas ta võib valmistada liha oma rahvale?”

Mõnikord tuleb kasuks minevikku meelde tuletada. Unustamine ning edasiliikumine ei pruugi alati kõige õigem tegu olla.

Hea lugu meeldib kõikidele - olgu see siis hea sõber, kes su oma anekdoodiga naerma ajab või põnevik, mis sind lõpuni ärevil hoiab. Psalmisti jaoks on lugude jutustamine osa ülistusest ja jumalakummardamisest. Jumala tegude taasesitamine annab Talle au, kuulutades taaskord, millina Ta on.

Meie kultuuris on lugude jutustamine segatud filmidega, ning tõestisündinud lood tunduvad nüüd paljudele igavate minevikupajatustena. Iidses Iisraelis aga oli lugude jutustamine oluline osa eluteel edasiliikumisest.

Winston Churchill on öelnud, et kui sa tunned minevikku, võid ette ennustada tulevikku. Ja lugude jutustamine Iisraelis kandis paljuski sama mõtet. Läbi selle meenutasid inimesed endile Jumala headust nende vastu, imesid, mida Jumal oli nende heaks teinud, ning ammutasid inspiratsiooni ja uut julgust usaldamaks veelkord ja veel enam Jumalat oma elus. Loe ka sina uuesti tänast kirjkohta ning uuri lähemalt, milline on Jumal neis lugudes, milliseid tegusid Ta teeb ja tahab teha ning kuidas hoolib ja hooliteb ta oma rahva eest. Lugedes küsi, mida tähendavad need asjad sinu jaoks, mida Jumal neis lugudes tahab eriliselt sulle täna esile tõsta ning mida selle läbi öelda. Ära kiirusta, vaid võta aega palvetada ja mõtiskle vaikselt Jumala ees, meenutades taas neid sulle võibolla juba tuntud sündmusi Piiblist. Siis aga tuleta meelde enda elusündmusi ning Jumala tegusid. Kas Jumal tahab sind julgustada või juhatad mõne tulevikuotsuse tarvis?

Oma kristliku tunnistuse andmine on oluline osa ka meie aja jumalakummardamisest, sest meenutab ka meile, kes on Jumal ning mida Ta võib korda saata. Tegelikult on enamik ülistuslaule  oma olemuselt samuti tunnistused, mis ikka ja jälle meile meenutavad Jumala olemust ning tegusid. Teiste tunnistus õhutab kuulajaid enam Jumalat usaldama enda elu olukordades. Ka Piibel on mõnes mõttes üks suur tunnistus Jumalast, tema tegudest ning kuuldes ja uurides Jumala Sõna, kasvab meie usk. Ja kui meie rõõmuga kuulutame Jumala tegudest enda elus, saavad teised julgustust uskuda enam ja järgneda Jumalale.

 
Palu julgust ja valmidust tunnistada sellest Jumalast, keda tunned neile, keda täna kohtad. Palu, et Püha Vaim saaks sinu tunnistust kasutad nende inimeste julgustamiseks enam usaldada Jumalat.

Selle kommentaari autor: APÜ