Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lubadused, lubadused

Kolmapäev, 7. Oktoober 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 14:1-12

Ristija Johannese surm
1Tol ajal sai nelivürst Heroodes kuulda, mida Jeesusest räägiti.
2Ja ta ütles oma meestele: „See on Ristija Johannes! Tema on üles äratatud surnuist ja seepärast toimivad imeväed tema kaudu.”
3Heroodes oli ju Johannese kinni võtnud, aheldanud ja pannud vanglasse Heroodiase, oma venna Filippuse naise pärast,
4sest Johannes oli talle öelnud: „Sa ei tohi teda pidada!”
5Ja Heroodes oleks tahtnud Johannese tappa, kuid kartis rahvast, sest Johannest peeti prohvetiks.
6Aga kui tuli Heroodese sünnipäev, tantsis Heroodiase tütar nende keskel ja meeldis Heroodesele,
7nõnda et ta vandega tõotas talle anda, mida ta iganes soovib.
8Tema aga lausus oma ema õhutusel: „Anna mulle vaagnal Ristija Johannese pea!”
9Kuningas kurvastas, kuid vande ja piduliste pärast käskis talle selle anda.
10Ja ta saatis vanglasse mehed Johannesel pead otsast lööma.
11Ja Johannese pea toodi vaagnal ja anti tüdrukule ning too viis selle oma emale.
12Ja Johannese jüngrid tulid, viisid ta surnukeha ära ja matsid maha ning tulid ja teatasid sellest Jeesusele.

Tuleta meelde mõni mõtlematu lubadus, mille oled andnud. Too Jumala ette oma kahetsus või kahju, mis sellega kaasnes. Küsi andestust ja tarkust, kuidas asjad korda seada, kui võimalik.
On tõeliselt kurb kaotada oma nõbu ja võitluskaaslane, kuid Jeesuse jaoks sisaldab Heroodese vastus lisaks peidetud hoiatust, millega tema ja kõik kristlased edaspidi peavad arvestama, kui nad teevad midagi, mis võimuesindajatele ei meeldi. Reakstioonina sellele olukorrale eraldus Jeesus üksildasse paika (s 13). Võib-olla soovis ta end emotsionaalselt koguda ja jüngreid õpetada. Samuti võis ta olla teadlik sellest, et tema aeg ei olnud veel tulnud ning tahtis Heroodesest hoiduda. On selge, et Jeesus ei oleks oma missioonist loobunud ja kirjutades esimese sajandi tagakiusatud juudi kogudusele , tõstab Matteus Jeesuse vastupanuvõime esile eeskujuna - eritii olukorras, kus Jeesus on silmitsi vastasleeriga, ning näitab, et Jeesuses oli samasugune julgus nagu oli ka Johannesel.
Heroodes vastused aga näitavad vastupidiseid väärtusi. Ajalugu kinnitab, et Heroodes ei olnud halb valitseja, samas osutavad vennanaise võrgutamine ja oma abielu lahutamine Heroodese isiklikku nõrkust. Kuigi  ta on õnnetu Salomele mõtlematult antud lubaduse üle, puudub tal julgus see tühistada. Juudi valitsejana tunneb ta aga seadust! Ja nüüd tunneb ta lisaks hirmu, et Jeesuse imeteod tähendavad Johannese elluärkamist. Heroodese allakäik jätkub ning kulmineerub viimaks sõjalise lüüasaamisega. Ta elu lõpeb Rooma pagulasena Gallias.
Ristija Johannese tegevuse lõppemine avab järgmise etapi Jeesuse jaoks, kuigi teda ümbritseb füüsilise ohu pahaendeline õhkkond. Matteuse evangeeliumi sellele osale sarnaneb lõik Markuse evangeeliumist (6:1-9:32), milles on ainult väikesed muudatused, kuid mõlemas on tugev eelaimus Jeesuse kannatusest ja surmast. Viimselt aga lõpeb see lugu ülestõusmise võiduga!
Tänan Sind, Issand, ustavuse eest. Aita mul oma lubadused hoolikalt läbi mõelda, et ma ei peaks kunagi kellelegi kahju tegema.

Selle kommentaari autor: Jennifer Turner