Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kelle tehtud reeglid?

Laupäev, 10. Oktoober 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 15:1-9

Jeesus vastab etteheidetele pärimuste rikkumise kohta
1Siis tuli Jeruusalemmast Jeesuse juurde varisere ja kirjatundjaid, kes ütlesid:
2„Miks sinu jüngrid astuvad üle esivanemate pärimusest? Nad ei pese oma käsi, kui hakkavad leiba võtma.”
3Aga tema vastas neile: „Miks teie ise astute üle Jumala käsust oma pärimuse pärast?
4Jumal ütleb ju: Austa isa ja ema, ja kes isa või ema sajatab, peab surma surema.
5Teie aga lausute: Kui keegi ütleb isale või emale: „Olen selle pühendanud templile ohvrianniks, mis sina pidid minu käest saama”,
6siis ta ei pea enam oma vanemat austama. Teie olete muutnud Jumala sõna tühjaks oma pärimusega.
7Te silmakirjatsejad, õigesti on teie kohta ennustanud Jesaja:
8See rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel.
9Ilmaaegu teenivad nad mind, õpetades õpetusena inimeste käskimisi.”

Issand, luba mind kummardada ja austada Sind oma südamega, mitte ainult huultega. Issand, kuule oma halastuses mu palvet.

Reeglid on olulised, ükskõik kas nad meile meeldivad või mitte. Reeglid annavad meile piirid, mille sees me saame areneda. Reeglid annavad meile juhised, mida jälgida, et saaksime tegutseda õiglaselt ja elada õigesti. Reeglid tagavad, et Jumala loodud inimkond võiks jääda kestma ja et inimesed saaksid elada mingilgi määral harmoonias.Jumal andis meile oma esialgsed reeglid sellepärast, et Tema tegi meid ja Ta teab, mis on meile hea. Aga aastasadade neid tuli juurde ja traditsioonidest said uued reeglid. Need reeglid muutusid raskemaks järgida ja need olid täis vastuolusid.Variserid esitavad Jeesusele väljakutsuva küsimuse (s 2), kuid Jeesus ei lase end tõmmata vaidlusse kätepesu teemal. Selle asemel osutab ta "traditsioonile" maksta lisaraha kümniseks Jumalale, kuigi vanemate eest hoolitsemine jäetakse võibolla unarusse. See traditsioon on selgelt vastuolus Jumala seadusega, mis käsib austada oma isa ja ema (2Ms 20:12) ning näitab süüdistajate silmakirjalikkust.Midagi läheb valesti, kui traditsioonid muutuvad olulisemaks kui sisulised printsiibid, mis Jumalal on oma rahva jaoks. See on veelgi tõsisem, kui need, kes väidavad, et on vaimsed juhid, ei näe probleemi.Mõtle reeglitele, mida järgid oma vaimses elus, ja reeglitele, mida sinu kogudus peab tähtsaks. Küsi iseendalt:• Kas sa tead, miks need reeglid on olemas?• Kas need reeglid on Jumala poolt Pühakirjas esitatud või on need tekkinud inimpõlvkondade jooksul?• Kas see Jumala kuningriigi jaoks on tõesti oluline neid reegleid järgida?• Kas vahel võib olla nii, et reegli järgimine ei pruugi austada Jumalalat? 

Kas ka meie oleme mõnikord õpetanud reegleid, mis on inimeste tehtud, selle asemel, et uurida Jumala suuniseid õigeks eluks?

Selle kommentaari autor: Nick Harding