Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Juhi mind, Issand

Pühapäev, 11. Oktoober 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 61

Eestpalve kuninga eest
1Laulujuhatajale: keelpillil mängida; Taaveti laul.
2Kuule, Jumal, mu haledat hüüdmist, pane tähele mu palvet!
3Maailma otsast ma hüüan sinu poole oma südame nõrkedes; sa viisid mind kaljule, mis on minule liiga kõrge.
4Sest sina olid mulle varjupaigaks ja tugevaks torniks vaenlaste vastu.
5Võiksin ma ometi olla külaline su telgis igavesti, otsida pelgupaika su tiibade all. Sela.
6Sest sina, Jumal, oled kuulnud mu tõotusi, sa oled minule andnud nende pärandi, kes su nime kardavad.
7Lisa päevi kuninga päevadele, tema aastad kestku põlvest põlve!
8Tema istugu aujärjel igavesti Jumala ees, sea heldus ja ustavus teda hoidma!
9Siis ma mängin alati kiitust sinu nimele, et päevast päeva tasuda, mis ma olen tõotanud.

Millise kümne asja eest oled sa tänulik täna? Veeda natuke aega tänades Jumalat.

Tee paus, peatu ja mõtiskle. Piiblis (Pslamides ja Habakukis) kasutatakse sõna "Sela", mille tähendus pole päriselt selge. "Sõna esineb tavaliselt kohas, kus väidetakse midagi erilist ja kus on hea teha väike paus." (Merrill C Tenney). Liturgia ajal märkis "Sela" seda, et muusika ja lauljad pidid korraks vaikima, mis võimaldas kogudusel järele mõelda, mis oli öeldud. Niisugust "Selat" peaksime ka meie harjutama iga päev oma elus. Pärast olulint sündmust, kogemust või kohtumist peaksime mingil hetkel lõpetama arutlemise ja püüdma asja mõtestada.Selle psalmi algses heebrea versioonis oli sela 4. salmi lõpus, jagades psalmi kahte ossa. Esimeses pooles hüüab laulik Jumala poole, lähtudes konkreetsest kogemusest: "mu süda nõrkeb" (s 3), "vaenlase vastu" (s 4) ja "pelgupaik" (s 5). Need poeetilised väljendid peegeldavad lauliku rasket aega, nad sümboliseerivad isiklikke läbielamisi, mida ei väljendata tavaliselt ühises jumalateenistuses. Kuid Jumala ette peaks olema võimalik tuua ka oma isiklikke kogemusi ja palveid. Kindlasti on just rasked ajad need, kui peaksime hüüdma Jumala poole ja näitama oma usaldust Tema vastu ja Temast sõltuvust (s 1).Psalmi teine pool (s 5-8) toob meie ette Lauliku kinnitused oma usaldusest Jumala vastu igas elu olukorras. Jumala rahvas saab kujundada oma pere- ja sotsiaalse elu kindlustundes, et Jumala olemasolu on püsiv nende keskel. See usaldus on eriti vajalik riigijuhtidele: see on ilmselt põhjus, miks on lisatud salmid 7 ja 8. Me kõik, aga eriti need, kes on juhtpositsioonil, peame õppima usaldama Jumalat rohkem kui oma isiklikke tugevusi ja võimeid. 

Kasuta skeemi kuula-ülista-pühendu-küsi oma palve suunamiseks.

Selle kommentaari autor: Eduardo Ramirez