Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Järjekindel paluja

Teisipäev, 13. Oktoober 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 15:21-28

Jeesus kuuleb Kaanani naise palvet
21Ja Jeesus lahkus sealt ning läks varjule Tüürose ja Siidoni aladele.
22Ja vaata, üks neist paigust pärit Kaanani naine tuli ja hüüdis: „Issand, Taaveti Poeg, halasta minu peale! Kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti.”
23Ent Jeesus ei vastanud talle sõnagi. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ja palusid teda: „Saada ta minema, sest ta kisendab meie taga!”
24Tema vastas: „Mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde.”
25Aga naine tuli, heitis ta ette ja ütles: „Issand, aita mind!”
26Jeesus vastas: „Ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele.”
27Ent tema ütles: „Ei ole küll, Issand, ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandate laualt pudenevad.”
28Siis Jeesus vastas talle: „Oh naine, sinu usk on suur! Sündigu sulle, nagu sa tahad!” Ja ta tütar paranes selsamal tunnil.

“Issand, õpeta mind palvetama julgelt ja järjekindlalt, kuid samas Sinult valmis olles vastu võtma millist vastust iganes.”

Jüngrid on selgelt häiritud kaanani naise pealetükkivusest ning järjekindlusest. Kuna naine ei olnud juut, siis polnud tal vaja ka järgida kõiki juutidele kohustuslikke protokolle ning temast sai tõeline tülitegija. Tundub, et isegi Jeesusele on vastumeelne olukorda sekkuda, siiski ei saada ta naist lihtsalt minema - nii nagu jüngrid teda paluvad. Selle asemel selgitab ta naisele oma teenistuse ning kutsumise eripära - viisakus mida tegelikult normaalne juudi-kaananlase mehe-naise vaheline suhtlemine ei eeldanud. Jeesus on tulnud teenima vaid juudi rahvast; kõikide ümbritsevate etniliste gruppide vajadustele vastamine oleks olnud liig olemasolevale ressursile.

Naisel aga on ainult üks asi meeles - tema haige tütar. Tal pole mingit kahtlust, et Jeesus saab tema tütre tervendada. Ta ei vaidlegi vahetegemise ja väljaarvamise ebaõigluse vastu. Ta ei rõhu mingitele moraalsetele väärtustele või sellele mida ta väärinuks. Ta lihtsalt kerjab. Ja just see tema täielik alistumine oma ebavõrdsele positsioonile tundub toovat talle võidu. Ta ei palu, et teda võetaks lauda istuma, et koos juutidega nautida rikkalikke ande. Tema soovib vaid raasukesi, mis maha kukuvad. Ja tundub, et Jeesus rõõmustab naise vastusest. Ta tunnustab naise usu sügavust ja täidab tema palve. Aga mis selles kohtumises oli siis Jeesuse jaoks nii erakorraline? Kas naise julge järjekindlus? Võimalik. Tema häbenematu pealekäimine? Võibolla. Tema usk? Kindlasti. Veel enam aga ilmselt naise kaitsetu alandlikkus. Ta tuli äärmises vajaduses Jeesuse kui ainsa juurde, kes sai aidata. Ja samas tuli ta äärmises tagasihoidlikkuses, mitte midagi eeldades, valmis vastu võtma mida iganes Jeesus pakuks.

Kindlasti kehtib see ka meie puhul. Sest siis kui meie tuleme alanduses ning julgelt, avatud ja valmis vastu võtma mida tahes Jumal meile annab - siis teeb Jumal meie eludes suurimaid imesid.

 
Kas oleme rahul sellega, mida Jumal on meie ellu toonud, meid õnnistanud, või oleme kadedad neile, kel tundub kõik olemas olevat? Õppigem täna kaanani naiselt. Mõtelgem neile, kes vajavad toitu, peavarju, tervenemist ja neile kes vajavad Päästjat, ning toogem need kõik Jumala ette.

Selle kommentaari autor: Elaine Storkey