Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ei mingit maksudest kõrvalehiilimist!

Kolmapäev, 21. Oktoober 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 17:22-27

Jeesus kuulutab teist korda ette oma surma ja ülestõusmist
22Aga kui nad olid kogunenud Galileasse, ütles Jeesus neile: „Inimese Poeg antakse inimeste kätte
23ja nad tapavad tema ja kolmandal päeval äratatakse ta üles.” Ja nad jäid väga kurvaks.
Jeesus maksab templimaksu
24Kui nad siis Kapernauma tulid, astusid Peetruse juurde templimaksu kogujad ja ütlesid: „Kas teie Õpetaja templimaksu ei maksa?”
25Peetrus vastas: „Küll ta maksab.” Ja kui ta koju tuli, ennetas Jeesus teda ja küsis: „Mis sa arvad, Siimon, kelle käest võtavad kuningad maa peal tolli või pearaha? Kas oma poegadelt või võõrastelt?”
26Aga kui Peetrus ütles: „Võõrastelt”, lausus Jeesus talle: „Siis on pojad vabad.
27Aga et me neid ei ärritaks, mine järvele, heida õng sisse ja võta esimene kala, mis üles tuleb! Ja kui sa tema suu avad, leiad sa hõbeseekli. Võta see ning anna neile minu ja enese eest!”

Miski pole kindlam kui maksukohustus. Palveta nende kristlaste eest, kes elavad ebaõiglaste valitsejate võimu all.

Iga juudi noormees, kes oli üle kahekümne, pidi templiteenistuse heaks maksma maksu kahe päevapalga ulatuses. Egiptuses oli surmaingel Iisraeli lastest mööda läinud ning seetõttu olid nende elud lunastatud Jumalale. Siit võis tulla Jeesuse küsimus Peetrusele: kas ka Tema, Jeesus, vajas väljalunastamist? Nõudis ju iga Rooma valitseja ja ka muu kuningas makse, et ülal pidada oma ametit ja peret. Kui Jeesus ütles: „ Kas te ei tea, et ma olen oma isa kojas ( Lk 2:49) – siis tähendas see ka seda, et on iseenesestmõistetav, et Temalt ei saa nõuda maksu templi ülalpidamiseks.

Siiski , selleks et mitte provotseerida järjekordset intsidenti ning sellele järgnevat kriitikarünnakut oma vastastelt, otsustab Jeesus maksta ära ka templimaksu.

See, et Tal puudus isegi too kohustuslik poole seekline rahasumma, näitab Jeesuse elu lihtsakoelisust. Piibliuurijad on erineval arvamusel, mida Peetrus täpselt tegi – võis olla, et ta sõna otsese mõttes leidis selle raha kala suust, sest Galilea järve kalad suudavad suus raha hoida sama hästi kui konksugi. Mõned aga arvavad, et Jeesus kasutas kõnekujundit, et Peetrus oma kalamehe ameti abil tasuks vajalikud maksud. Tegelikult oli ka selle “imekala” püüdmiseks vaja Peetruse ametialaseid oskusi, samas aga sai Peetrus järjekordse kinnituse selle kohta, et Jumala käest tuleb kõik, mida Tema rahvas vajab.

Ilmselt ei tähenda tänane tekst, et meie peaksime oma maksude tasumiseks jääma ootama looduseimesid, vaid pigem tuleb vajalik summa meile kätte igapäevase töö  tulemusena. Või mida sina arvad? Kuidas sel juhul mõjutab tänane tekst su elu otsuseid? Mida tähendab Sinu elu kontekstis loota Jumala peale kõiges? 

Ka praegu oodatakse, et kristlased korralike kodanikena täidaksid oma maksukohustusi, isegi kui nad suhtuvad taunivalt sellesse, kuidas seda maksuraha kasutatakse (mida kahjuks sageli ka juhutub). Samamoodi juhtus ka siis - need olid templiteenistuses olevad mehed, kes Jeesuse viimaks ristile naelutasid – ometi maksis Jeesus ka templimaksu.

 

„Issand, anna mulle armu, et makskasin kõiki vajalikke makse hea tahtega ning ausalt.“

Selle kommentaari autor: Peter Kimber