Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kasva väikseks, mitte suureks!

Neljapäev, 22. Oktoober 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 18:1-11

Kes on suurim?
1Selsamal tunnil astusid jüngrid Jeesuse juurde ja küsisid: „Kes küll on suurim taevariigis?”
2Ja Jeesus kutsus ühe lapse, pani nende keskele seisma
3ja ütles: „Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki!
4Kes nüüd iseennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis.
5Ja kes iganes ühe niisuguse lapse võtab vastu minu nimel, võtab vastu minu.
Patustamise ohtlikkusest
6Aga kes iganes on püüniseks kellele tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks parem, et talle veskikivi kaela riputataks ja ta uputataks mere sügavusse.
7Häda maailmale ahvatluste pärast! On küll paratamatu, et kiusatused tulevad. Kuid häda sellele inimesele, kelle kaudu kiusatus tuleb!
8Aga kui su käsi või su jalg ajab sind patustama, raiu ta ära ja heida minema! Sul on parem minna käteta või jalutuna ellu kui kahe käega ja kahe jalaga olla visatud igavesse tulle.
9Ja kui su silm ajab sind patustama, kisu ta välja ja heida minema! Sul on parem ühe silmaga minna ellu kui kahe silmaga olla visatud tulepõrgusse.
10Vaadake ette, et te ühtainustki neist pisikestest ei põlgaks, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati minu Isa palet, kes on taevas!
11[Inimese Poeg on ju tulnud päästma kadunut.]

„Kui Jeesus tõotas anda kuningriigi lastele,......on see kuningriik põlatutele, tundmatuile, mittetähtsaile“ (A. Boesak)

Soov olla tähtis ilmutab end korraga inimestes, kui nende sooviks saab olla „nagu Jumal“ (1Ms 3;5). Selleasemel, et leida oma turvalisus Jumalas, on meil soov luua omaenese hale „tähelepanuväärsus“. Jüngriks olemise kogemuses on küsimus hierarhiast teemaks mis tõuseb ikka ja jälle. Isegi veel nii lõpus kui Püha Õhtusöömaja õhtul, polnud jüngrid ikka veel mõistnud, et Jumala kuningriigis on kuningas kõikide teenija (Jh 13:14). Nii saab lapsukesest näitlik õppevahend. Pole kahtlust, et laps, kelle Jeesus jüngrite juurde kutsus, seisis tema kõrval täpselt nii kaua kui vaja oli – lihtsalt sellepärast Jeesus oli teda kutsunud. Ja see ongi kuningriigi sisu – olla seal kuhu Jumal meid paneb, nii kaua kui seda vaja on.Kes on need „pisukesed“ 6. salmis? Üle terve maailma heidetakse mittesoovitud lapsed tänavaile kus neist saavad julmuse, ekspluateerimise ja himude ohvrid, ning Jeesus ütleb kohutava needuse süüdlaste peale. 

Kuid „pisukesed“ ei ole ainult lapsed, vaid ka need „mittetähtsad“ meie kogudustes. Iga põlvkonna ajal on olnud vaja kirikule meelde tuletada, et Jeesuse kogukonna eriliseks tunnusjooneks on hool nõrkade eest. See käsi mis haarab raha järele, jalg mis astub kiusatuse teele, silm mis himustades paitab ebasündsaid kuvandeid – võivad kokkuvõttes olla need mis toovad meie peale hävituse, kui me kiiresti midagi pöördelist ette ei võta. Meile võib ju tunduda, et Jeesus lihtsalt liialdas – kuni näeme neid, kes on lubanud oma jalagadel, kätel ja silmadel hakata juhtima oma elu. On vähe midagi veel traagilisemat kui ninimene, kes ennastunustavalt on taga ajanud rikkust või seksuaalseid naudinguid. Samas on vägagi tähendusrikas, et need karmid hoiatused patu suhtes on asetatud viidete vahele mis räägivad lastest ( 6,10). Nõrkade kuritarvitamine aga toob esile Jeesuse ühe tugevaima hukkamõistu.

 
Kui lapsed on selline hädavajalik näitlik õppevahend, miks kohatb siis kirikutes endiselt ükskõiksust oma laste ja nende õpetajate suhtes?

Selle kommentaari autor: Peter Kimber