Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Andekssaamine ja andestamine

Laupäev, 24. Oktoober 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 18:21-35

Tähendamissõna südametust sulasest
21Siis ütles Peetrus tema juurde astudes: „Issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda? Kas aitab seitsmest korrast?”
22Jeesus ütles talle: „Ma ei ütle sulle seitse korda, vaid kas või seitsekümmend seitse korda.
23Seepärast on taevariik kuninga sarnane, kes tahtis oma sulastega arvet teha.
24Kui ta siis hakkas arvet tegema, toodi ta ette üks, kes võlgnes talle kümme tuhat talenti.
25Et tal aga maksta ei olnud, käskis isand müüa tema ja ta naise ja lapsed ja kõik, mis tal oli, ning maksta.
26Siis see sulane kummardas teda maha heites ja ütles: „Ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle kõik!”
27Ja isandal hakkas sulasest hale, ta laskis tal minna ning kustutas laenu.
28Aga kui see sulane oli välja läinud, leidis ta ühe kaassulase, kes võlgnes talle sada teenarit. Ja temast kinni haarates kägistas ta teda ja ütles: „Maksa, mis sa võlgned!”
29Siis see kaassulane palus teda maha heites: „Ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle!”
30Aga tema ei tahtnud, vaid läks ning laskis ta heita vangi, kuni ta oma võla ära maksab.
31Kui nüüd teised sulased nägid, mis sündis, olid nad väga nördinud ja tulid ning kaebasid oma isandale kõik, mis oli juhtunud.
32Siis kutsus isand tema enese juurde ja ütles talle: „Sa tige sulane! Ma kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid mind.
33Eks siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin!”
34Ja ta isand vihastas ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes.
35Nõnda teeb ka minu taevane Isa teile, kui teie igaüks kogu oma südamest ei anna andeks oma vennale.”

Andekssaamine ja andestamine - ei saa olla ühte teiseta

Peetruse arvates oli seitsmekordne andestamine juba märkimisväärne. Rabide õpetuse järgi andestab Jumal kolm korda, kuid karistab neljandal korral (Amos ptk 1 ja 2). Jeesus näitab täna, et Jumala süda on hoopis teistsugune.

On keeruline hinnata Jeesuse ajastu raha väärtust, aga suhe kahe sulase võlgade vahel oli umbes miljon ühele. Galilea provintsi aastane sissetulek oli 300 talenti, nii et 10 000 talendi suurune võlg oli kuninga varandusest suurem. Jeesus räägib äärmuslikult selleks, et selgitada oma põhimõtet.

Nagu kõigi Jeesuse õpetuste puhul,  pole ka siin probleem muus, kui et õpetus tuleb tegelikult ellu rakendada. Üks mu headest sõpradest ei julge kristlaseks hakata, sest leiab, et on võimetu andestama inimestele, kes teda solvavad. Ta on asja tuumale osaliselt pihta saanud. Me ei saa usklikuna nautida Jumala andestust, kui me ise ei andesta. Aga võttes vastu Jumala andestuse, saame Temalt jõu ka teistele andeks anda. Põhimõte jääb samaks: ilma oleme saanud, seega peame jagama sama heldelt (Mt 10:8b). Sama puudutab terveid kogudusi -on mitmeid kogudusi, kelle elu ja edasiminek on halvatud aastatepikkuse lahendamata vimmapidamise ja andestamatuste tõttu.

Seesama Jeesus, kes ristil andestab mõrvarile (Lk 23:34), ütleb ka tänase kirjakoha viimased sõnad. Kui me ei võta vastu ega jaga Jumala andestust, siis me ei tööta kaasa Jumala pühale vihale patu suhtes (Mt 6:14,15). Meile ei andestata, kui me teistele ei andesta.

 
“Andke andeks, ja teile antakse andeks!” (Lk 6:37)

Selle kommentaari autor: Peter Kimber