Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Purunenud suhete taastamine

Reede, 23. Oktoober 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 18:12-20

Tähendamissõna kadunud lambast
12Mis te arvate? Kui ühel inimesel juhtub olema sada lammast ja üks neist ära eksib, eks ta jäta need üheksakümmend üheksa mägedesse ja lähe otsima eksinut?
13Ja kui ta selle üles leiab, tõesti, ma ütlen teile, ta rõõmustab tema pärast enam kui nende üheksakümne üheksa pärast, kes ei olnud eksinud.
14Nõnda ei taha teie Isa, kes on taevas, et ükski neist pisikestest hukkuks.
Vennast, kes patustab
15Aga kui su vend peaks patustama, siis mine, noomi teda nelja silma all! Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma venna tagasi võitnud.
16Kui ta sind aga ei kuula, siis võta enesega veel üks või kaks, sest kahe või kolme tunnistaja suu läbi on kindel iga asi.
17Aga kui ta on neile sõnakuulmatu, siis ütle kogudusele! Aga kui ta isegi koguduse sõna ei kuula, siis olgu ta sulle nagu pagan ja tölner!
18Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas.
19Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas.
20Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.”

Kas sul on olnud kunagi lahkarvamusi kaaskristlastega? Kuidas oled need lahendanud?

Siin on esitatud lihtne ja praktiline nõuanne selle kohta. Arusaamatusi saab kõige paremini lahendada näost näkku, mitte kirja teel. Kui seda tehakse nelja silma all, on hästi, kui mitte, siis on abi tunnistajatest. See on hämmastav, kuidas eelarvamused muudavad meid osaliselt kurdiks. Tervet kogudust hõlmavat suhete reguleerimise korraldust kohtab Lääne kogudustes harva, kuid Matteus on kindel, et kristliku koguduse hea nimi tingib, et mõnikord on vaja ka koguduse sekkumist. Seda siiski pärast faktide hoolikat kaalumist.

Kõige üllatavam on see, et Matteus vihjab väljaheidetud koguduse liikmele kui tölnerile. Kas Jeesus võtab siin üle judaismi needmise praktika? Mõned piibliseletajad on nii arvanud, siiski ei saa see olla õige. Matteus võis küll aga vihjata oma endisele ametile. Ja ilmselt nägi ta ka võimalust, et eksija võetakse viimaks kogudusse tagasi. Oli vajalik ta mõneks ajaks eemaldada, kuid see ei olnud lõplik lahendus. Karistuse eesmärk on taastada, nagu selgitab ka Paulus (1Kr 5:5).

Tänase kirjakoha viimased salmid rõhutavad palve osatähtsust, eriti kõiges, mis puudutab koguduse distsipliini, samas ka laiemas kontekstis. Tõotused on nii kõikehõlmavad, et mõnikord on raske aktsepteerida neid sõnasõnalt. Võib tekkida küsimus, kas Jumal tõesti peab nii oluliseks seda, et inimesed oleksid omavahel osaduses ja täiesti usaldavad Tema suhtes? Need kes usaldavad teda täielikult, leiavad Ta ka täielikult õige olevat (Frances Ridley Houegal, 1836–79, Like a River Glorious). Näeme, et nii nagu samasugused tõotused mujal Piiblis (Jh 14:12–14), seostuvad täna mainitud asjadega, mis austavad Jumalat rohkem kui meid ennast, mis täidavad Tema eesmärke ja mitte meie omi.

 
Kuidas lahendab sinu kogudus sisekonflikte? Kas leidsid sellest kirjakohast abi?

Selle kommentaari autor: Peter Kimber