Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kohtumõistmine ja tõotus

Neljapäev, 29. Oktoober 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 27:1-13

Iisraeli taastamine
1Sel päeval nuhtleb Issand oma terava, suure ja tugeva mõõgaga Leviatanit, põgenevat madu, ja Leviatanit, keerdunud madu, ja tapab meres oleva lohe.
2Selsamal päeval öeldakse: „Tore viinamägi, laulge sellest vastastikku!”
3Mina, Issand, olen selle valvur, ma kastan seda igal hetkel, ma valvan öösel ja päeval, et sellele kahju ei tehtaks.
4Viha mul enam ei ole. Ent oleks mul tarvis võidelda kibuvitste ja ohakatega, ma astuksin neile vastu, süütaksin kõik põlema.
5Või olgu siis, et haaratakse kinni minu kaitsest, tehakse minuga rahu - jah, minuga tehakse rahu.
6Tulevasil päevil juurdub Jaakob, Iisrael õitseb ning haljendab ja maailm on täis vilja.
7Ons ta teda löönud, nõnda nagu ta lõi tema lööjat, või teda tapnud, nõnda nagu tapeti tema tapjad?
8Mõõt mõõdu vastu! Ta lahendas temaga asja teda maapakku saates: ta pühkis ta ära oma tugeva rajuiiliga idatuule päeval.
9Seepärast lepitatakse Jaakobi süü nõnda, ja niisugune olgu tema patukustutuse täielik vili: ta peab tegema kõik altarikivid pihustatud lubjakivide sarnaseks; ei tohi tõusta viljakustulpi ega suitsutussambaid.
10Jah, kindel linn jääb üksi, tühjaks ja mahajäetud karjamaaks, kõrbe sarnaseks. Seal käib vasikas karjas, lebab seal ja näsib paljaks selle raod.
11Kui selle oksad on kuivanud, siis murtakse need; naised tulevad, teevad nendega tuld. Sest see ei ole mõistlik rahvas: seepärast ta Looja ei halasta tema peale ja ta kujundaja ei anna temale armu.
12Ja sel päeval sünnib, et Issand rabab viljapäid Frati jõest Egiptuseojani, ja teid, Iisraeli lapsed, korjatakse ükshaaval kokku.
13Sel päeval puhutakse suurt sarve ja niihästi need, kes olid kadunud Assurimaale, kui ka need, kes olid pillutatud Egiptusemaale, tulevad ja kummardavad Issandat Jeruusalemmas pühal mäel.

Issand õpeta mulle kuidas mõista ja teha Sinu tahet täna.

Lõuad, Jurassic Park, King Kong jpt, on filmid milles portreteeritakse kurjusejõude kui olendeid, kes ei allu inimeste kontrollile. Iidse Iisraeli jaoks oli meri, mille sügavustes varitses Leviatan, taoline ohtlik paik. Jesaja kirjeldab siin Assüüria poolt tulevat ohtu kui mitmepealist lohemadu, või krokodilli või jõehobu - kes võivad olla küll mängualtid, kuid liiga  ohtlikud, et neisse kergemeelselt suhtuda (Ps 74:14; Ii 26:13; Ii 41; Ps 104:26).

Leviatani karistus ja surm seotakse viinamäega, mis sümboliseerib Iisraeli (Js 5:1-7). Vabastatud kibuvitstest ja okaspõõsastest, muutub see taas viljakandvaks ning saab lunastatud, andes küllusliku lõikuse (Js 8:12-13). Ehk teisisõnu: pagendatud tulevad Egiptusest ja Assüüriast tagasi. Maa saab taas kord kogeda tõelist shalom- rahu (s 5-6).

See rahu on nii isiklik, poliitiline kui ka kosmiline. Konfliktide, vaenlaste ja sõja puudumine on selle shalomi aluseks, kuid selles on olemas lisaks ka messiaanlikule ajale iseloomulik õiglus ning eetilised standardid. Nii esitab too Jesaja visioon väljakutse, aga ka üleskutse vaadata kaugemale käesolevast hetkest - tuleviku reaalsusesse, mil Jumal valitseb maapeal. Shalom Pühakirjas kuulutab lõpuleviidud projektist, makstud võlast, ka tervest ja terviklikust üksikisikust või kogukonnast, aga ka rahulolust ning rahulikkusest (Js 32:16-17; Jk 3:18). Ja just seda näeb Jesaja oma rahvale saabumas, kuigi nood on tol hetkel veel hajutatud, pagendatud ning meeleheites.

Jesaja kasutab oma kuulutuses pilte ning kujundeid, mis on ta kuulajaile tuttavad. Taoliste kujundite vägi seisneb selles, et need viivad kuulaja kõrgemale “maa peal toimuvast”, pakkudes käesolevale reaalsusele perspektiivi, mis on prohvetlik, motiveeritud väärtustest, millele on rajatud Jumala leping Iisraeliga, ning Tema eesmärkidest kõikide rahvastega, et viimased tunneksid ning teeniksid Teda tões ja õigsuses.

Taolisi tõdesid ei ole aga lihtne kuulutada pluralistlikkus, post-kristliku suhtumise ja poliitilika vastuoludes, ning kogudusena tuleb meil tunnistada mitmeid läbikukkumisi nendesamade kristlike tõdede reaalsel edasiandmisel oma ühiskonnas.

 
Kasutades tänapäevaseid kujundeid, mõtiskle millised võiksid olla kaasaja “Leviatanid”? Ja kuidas oleks võimalik puhastada jumalariigi “viinamägi” selle pkastest ning umbrohust? Mida saaksime, ja mida peaksime tegema?

Selle kommentaari autor: Richard Harvey