Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tipus on raske

Reede, 30. Oktoober 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 28: 1-22

Hoiatus Efraimile
1Häda Efraimi joomarite toredale kroonile ja tema hiilgava ilu närtsinud õiele künkal keset veinist roidunute lopsakat orgu!
2Vaata, Issandal on keegi vägev ja võimas, otsekui rahesadu, hävitav torm, võimsalt voolava veetulva sarnane, kes paiskab jõuga jalust.
3Jalge alla tallatakse Efraimi joomarite tore kroon
4ja tema hiilgava ilu närtsinud õiel, mis on künkal keset lopsakat orgu, käib käsi nagu varakult, enne lõikust küpsenud viigimarjal: kes seda iganes näeb, neelab selle alla, kui saab selle pihku.
5Sel päeval on vägede Issand ilusaks krooniks ja kauniks pärjaks oma rahva jäägile
6ja õiguse vaimuks kohtus istujale ning rammuks neile, kes tõrjuvad tapluse tagasi väravasse.
Hoiatus ja tõotus Jeruusalemmale
7Aga needki siin vaaruvad veinist ja tuiguvad vägijoogist: preester ja prohvet vaaruvad vägijoogist, on segased veinist, tuiguvad vägijoogist, eksivad nägemuses, kõiguvad otsuses.
8Sest kõik lauad on täis okset ja rooja, puhast paika ei olegi.
9Kellele ta tahab õpetada tarkust ja kellele seletada ilmutust? Kas piimast võõrutatuile, rinnalt võetuile?
10Sest see on: käsk käsu peale, käsu peale käsk, mõõdunöör mõõdunööri peale, mõõdunööri peale mõõdunöör, pisut siin, pisut seal.
11Tõesti, kogelevate huultega ja võõras keeles kõneleb ta sellele rahvale,
12tema, kes neile ütles: „See on hingamispaik, laske väsinud hingata, see on kosutuskoht!” Ometi nad ei tahtnud kuulda.
13Seepärast on Issanda sõna neile: Käsk käsu peale, käsu peale käsk, mõõdunöör mõõdunööri peale, mõõdunööri peale mõõdunöör, pisut siin, pisut seal, et nad läheksid ja kukuksid selili, vigastaksid endid ning laseksid endid püüda ja vangi võtta.
14Seepärast kuulge Issanda sõna, te hooplejad mehed, pilkajad selle rahva hulgas, kes asub Jeruusalemmas,
15sest te ütlete: „Me oleme sõlminud surmaga lepingu ja loonud põrguhauaga liidu - tulgu või uputusetulv, meieni see ei ulatu, sest me valisime oma varjupaigaks vale ja pugesime pelgu pettusesse.”
16Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Vaata, see olen mina, kes paneb Siionis aluskivi, valitud kivi, kalli nurgakivi, kindla aluse: kes usub, see ei tunne rahutust.
17Mina panen õiguse mõõdunööriks ja õigluse loodiks. Rahe hävitab vale varjupaiga ja veed uhuvad ulualuse.
18Teie leping surmaga lõpeb ja teie liit põrguhauaga ei püsi: kui uputusetulv teist üle käib, muutute selle tallermaaks.
19Alati, kui see üle käib, haarab see teid, sest see tuleb igal hommikul, päeval ja ööl, ja ilmutuse mõistmine muutub lausa hirmuks.
20Sest voodi on sirutuseks lühike ja vaip katteks kitsas.

Mõtiskle Jeesuse kirjeldamatu ja muutumatu armastuse üle.

Kohe kui võidulaul on läbi, muudab Jesaja meloodiat, pöörates oma tähelepanu Jumala kohtumõistmise raskele rütmile. Loetud salmid meenutavad meile, et Jumala silmad näevad kõiki ja kõike, ning et kellelegi ei kehti siin mingeid eriõigusi ega mööndusi, ka mitte neile kes on vaimuliku juhtimise kõrgeimal tasandil. Ükskõik millise mõjuvõimu ja vastutuse kandmises käiakse, on vaja kõigepealt ausust ning tarkust. Mässumeelsed rahvad ning inimesed saavad samuti Jumala eritähelepanu osalisteks, kuid just vaimulikud juhid on need, kellele Jumal oma üleilmse saadiku vahendusel läkitab tõsise noomituse (s 7,14).

Jesaja mõistab hukka vale-preestrid ning valeprohvetid, kes liigsest õllest ja veinist joobunuina taaruvad ringi ning on valinud korruptsiooni ja sõnakuulmatuse tee. Kogu nende religioosne õpetus on moonutatud ning silmakirjalik. Nii kuulutab Jesaja ette aega, mil Jumal räägib oma rahva vastu “võõraste huulte” läbi ja kummalises keeles - see on selge viide võõramaalaste sissetungile Jeruusalemma (s 11).  Siiski kajavad sellest kuulutusest läbi ka lootusenoodid, kui Jesaja kordab õigluse ja õigsuse tõotusi, mis samuti ootavad täitumist (s 16,17). Paljud arvavad, et siin on tegu otsese viitega Jeesusele.

Meil tuleb jätkuvalt meeles pidada, et Issanda silmad jälgivad meid igal päeval vaadates, kuidas vastame Tema üleskutsele elada õiglast ning puhast elu, mis toetub ainuüksi Jumalale.

 
Palveta kõikide juhtide, eriti aga koguduste ja kirikute juhtide eest; et nad võiksid oma otsustes ja tegudes ilmutada Jumalast lähtuvat tarkust ning õiglust.

Selle kommentaari autor: APÜ