Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Peapeale pööratud kuningriik

Laupäev, 7. November 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 32:1-20

Õiglane kuningas hakkab valitsema
1Vaata, kuningas hakkab valitsema õigluses ja vürstid asuvad juhtima, nagu on kohus.
2Siis on igaüks neist otsekui pelgupaik tuule või ulualune vihmahoo eest, otsekui veeojad põuases paigas, otsekui võimsa kalju vari märga igatseval maal.
3Siis pole nägijate silmad suletud ja kuuljate kõrvad panevad tähele.
4Läbematute süda õpib tundma tõde ja kogelejate keel ruttab selgesti rääkima.
5Jõledat ei hüüta enam õilsaks ja petist ei nimetata auliseks.
6Sest jõle räägib jõledust ja ta süda taotleb nurjatust, et teha jumalavallatust ja rääkida Issanda kohta valet, et näljast hinge lasta nälgida ja janusele keelata jooki.
7Petise relvad on kurjad, ta kavatseb häbitegusid, et hävitada hädalisi valekõnega, isegi kui vaene räägib õigust.
8Aga õilis kavatseb õilsaid asju ja jääb püsima õilsate asjade juurde.
Hoiatus Jeruusalemma naistele
9Muretud naised, tõuske üles, kuulake mu häält; hooletud tütred, kuulake mu kõnet!
10Veel aasta ja mõned päevad, siis te, hooletud, värisete, sest viinamarjalõikusel on lõpp, korjamist enam ei tule.
11Vabisege, muretud, värisege, muretud, värisege, hooletud, riietuge lahti, võtke endid alasti ja vöötage niuded!
12Siis lüüakse endile vastu rindu toredate põldude pärast, viljakate viinapuude pärast,
13minu rahva põllumaa pärast, mis kasvatab kibuvitsu ja ohakaid, jah, kõigi lusthoonete pärast selles ülemeelikus linnas.
14Sest palee jääb maha, linna lärm lakkab, templiküngas ja vahitorn muutuvad igavesti kõledaiks väljadeks, metseeslitele rõõmuks, karjadele karjamaaks,
15kuni meie peale valatakse Vaim ülalt. Siis saab kõrb viljapuuaiaks ja viljapuuaeda hakatakse pidama metsaks.
Elu Jumala rahus
16Siis elab õigus kõrbes ja õiglus võtab aset viljapuuaias.
17Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek.
18Ja mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais elamuis ning häirimatuis hingamispaigus,
19kui sajab rahet, mets langeb maha ja linn vajub madalusse.
20Õnnelikud olete teie, külvajad kõigi vete ääres, kes te võite härja ja eesli jalga lasta vabalt joosta.

Pane kirja maailmas sündivad ülekohtuteod, mida tead. Siis rebi see paber tükkideks või hävita muul moel, paludes samas, et Jeesus võiks seal kehtestada oma rahu õigluse ja õiguse.

Jesaja prohveteeringutes põimuvad ühte Issanda teravad kohtuotsused tolleaegsete sotsiaalsete pahede üle ning saabuv õigluse ning rahu uuendamise ajajärk ( Js 29:13–21; vrd Js 1:18 – 2:5; Js 7:13–17; Js 9:1–7.) Tänase teksti sõnumis on sujuvalt ühendatud hukkamõist Juudale usust taganemise pärast assüürlaste sissetungi eelõhtul, ning visioon tõotatud kuningast, kelle igavene valitsus tervendab ja taastab nii ühiskonna kui ka Jumala rahva. 

Loe võimalusel tänast piibliteksti veelkord ja kõva häälega. Taoline püha kuulamis- meditatsiooni traditsioon on algusest peale olnud osa Pühakirja lugemise kristlikust praktikast. Ja kui kuulad Jesaja prohveteeringut mis paljastab rahva halvad kombed ning pöörab peapeale paljud Juuda arvamused iseendast ning ambitsioonid, anna sealsamas luba Pühale Vaimule sinu sees peapeale pöörata kõik mis võiks su südames valesti olla.

Issanda poolt määratud kuninga tulevikuvalitsuse märgiks on tema kodanike õilistamine (s 1-8). Mehed saavad uuendatud võime kaitseks. Pimedad, kurdid ja tummad vabastatakse uuendatud ja toimivaisse võimetesse. Rumal ja ükskõikne hoolimatus Jumala suhtes, mis avaldub vaeste ekspluateerimises, keelatakse ära (s 5,6). Kõrgeks tõstetud kodanikkond kannab täiel määral oma kuninga nägu (s 8 vrd s1). Taolise taastamise vallandamiseks katkestab Jumal rahusolijate muretuse (s 9-14) ning põrmustab tuhaks iga sotsiaal-majandusliku süsteemi, mis teenib ahnust keskkonna ning vaeste arvelt (s 12,13).

Meie elame Jesaja poolt tõotatud Vaimu ajastul, kes teeb teoks Jumala igavese kuningriigi ilmsikssaamise, hoolimata keskkonna hävingust, mille on tekitanud inimlik ebaõiglus (s 15-20, vrd Js 51:1-3). Tema abiga saame hoolikalt järele mõtelda enda (sageli teadvustamata) kaassüü üle nendega, kes süstemaatiliselt hävitavad loodut ja rõhuvad vaeseid. Kas Jeesus ei pööraks pahupidi mitmeid meiegi kaasaja poliitilisi liite või elustiili tagaajamist selleks, et kristlaste õigsuse teod võiksid enam peegeldada Tema saabuvat valitsemisaega?

 
“Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat.” (Mt 5:8)  Issand, puhasta mu süda, ning aita muuta mu väärtusi ja elustiili enam sobivaks sinu eesmärkidega.

Selle kommentaari autor: Allen Goddard