Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Uued häirivad mõtted

Teisipäev, 1. Detsember 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 21:33-46

Tähendamissõna viinamäe rentnikest
33Kuulge teist tähendamissõna! Oli inimene, majaisand, kes istutas viinamäe ja piiras selle aiaga ning õõnestas kaljusse surutõrre ja ehitas valvetorni. Siis ta andis selle rentnike kätte ja reisis võõrsile.
34Kui saagiaeg lähenes, läkitas ta oma sulaseid rentnike juurde oma vilja vastu võtma.
35Aga rentnikud võtsid ta sulased kinni, mõnda nad peksid, mõne tapsid, mõne aga viskasid kividega surnuks.
36Taas ta läkitas teisi sulaseid, rohkem kui esimesi, ja nad tegid nendega nõndasamuti.
37Aga lõpuks ta läkitas nende juurde oma poja, mõeldes: „Ehk nad häbenevad mu poega!”
38Kuid rentnikud rääkisid poega nähes omavahel: „Tema ongi see pärija! Läki, tapame ta ära ja tema pärandi saame meie!”
39Ja nad võtsid ta kinni ja viskasid viinamäelt välja ja tapsid ära.
40Kui nüüd viinamäe isand tuleb, mida ta teeb nende rentnikega?”
41Nad ütlesid talle: „Ta hukkab need kurjad kurjal kombel ja annab viinamäe teiste rentnike kätte, kes annavad talle vilja õigel ajal.”
42Jeesus vastas neile: „Kas te pole kunagi lugenud Kirjast: „Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks - seesama on saanud nurgakiviks. See tuli Issandalt ja on imeasi meie silmis.”
43Seepärast ma ütlen teile: Jumala riik võetakse teie käest ära ja antakse sellele rahvale, kes ta vilja kannab.
44[Ja kes selle kivi peale kukub, kukub end puruks, aga kelle peale iganes see kivi langeb, selle teeb see pihuks ja põrmuks.]”
45Kui ülempreestrid ja variserid seda Jeesuse tähendamissõna kuulsid, taipasid nad, et ta räägib seda nende kohta.
46Ja nad otsisid võimalust teda kinni võtta, kuid kartsid rahvahulki, sest need pidasid Jeesust prohvetiks.

Palu, et võiksid täna olla valmis, kui Jumal tahab laiendada ja “venitada” su arusaamist.

Jeesuse kuulajad oleksid Tema poolt jutustatud tähendamissõna koheselt sidunud tekstiga Js 5:1-7. Nende süda oleks läinud soojaks sellest loost, mis meenutanuks neile Jumala armastust ja hoolt Iisraeli vastu - korraga aga arendab Jeesus seda lugu hoopis teises suunas. 

Viinamäele tekivad rentnikud, kes on omaniku suhtes vaenulikud. Viinamägi jääb endiselt pildiks Iisraeli kohta, kuid loo keskmes on nüüd viis, kuidas rentnikud kohtlevad omaniku sulaseid ja poega. Räägitavast loost saab süüdistus Iisraeli juhtidele ning ka prohveteering sellest, kuidas nad Jeesust kohtlevad. Kui Jesaja kaebles sotsiaalse õigluse puudumise üle, siis selle tähendamissõna suur patt on Poja äratõukamine. Ka tänapäeval võib juhtuda, et mõistame hukka neid, kes kohtlevad kaasinimesi halvasti, samas aga ei näe, et me ise teeme veel suuremat pattu, tõugates ära Jeesuse.

Jesaja loos tuli viinamägi hävitada, Jeesuse loos on viinamäel rohkem lootust, selle rentnikel aga mitte. Jumala rahvas saab jätkata, kuid hoopis uue juhtimise all. Tsiteerides Ps 118:22-23, räägib Jeesus taastamisest ning Jumala rahva rõõmustamisest. Tapetud pojast saab ära heidetud kivi, kuid selline millest peale ülestõusmist saab nurgakivi. Mitte isegi uued rentnikud, vaid see nurgakivi jääb siin loos viimselt tähelepanu keskemesse. Rentnike töö viljakus sõltub otseselt suhtest nurgakivga. Jumala rahva hulka liidetakse need, kes algselt ei kuulu etnilise Iisraeli hulka, kuid ka kõiki juute ei tõugata ära, vaid ainult neid, kes ise tõukavad ära Päästja.

Juutide juhid said väga hästi aru selle tähendamissõna mõttest nende suhtes. Meie jaoks aga on selle väljakutse saada viljakat saaki tagavaiks sulasteks, kes kuulavad Jumalast läkitatud sulaste ning Poja sõna, ega keela Talle midagi mis kuulub Talle. 

 
Kas oleme kinni traditsioonilise mõtteviisi küüsis, mis ei lase meil arenenda Jumala ning Tema teede mõistmises?

Selle kommentaari autor: Ray Porter