Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

On sul õiged riided?

Kolmapäev, 2. Detsember 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 22:1-14

Tähendamissõna kuninglikust pulmapeost
1Ja Jeesus hakkas taas neile mõistu kõnelema:
2„Taevariik on kuninga sarnane, kes tegi oma pojale pulmad.
3Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulmapeole paluma, aga need ei tahtnud tulla.
4Taas ta läkitas teisi sulaseid: „Öelge kutsutuile: Vaata, mu söömaaeg on valmis, mu härjad ja nuumveised on tapetud ja kõik on valmis, tulge pulma!”
5Aga kutsutud ei hoolinud sellest ja läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale,
6mõned aga võtsid sulased kinni, teotasid neid ja tapsid nad ära.
7Kuningas vihastas ja saatis oma sõjaväed, hukkas need mõrtsukad ja süütas põlema nende linna.
8Siis ta ütles oma sulastele: „Pulmad on küll valmis, aga kutsutud ei olnud seda väärt.
9Minge nüüd teelahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate!”
10Ja sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, keda leidsid, nii halbu kui häid, ning pulmakoda sai täis pidulisi.
11Aga kui kuningas astus sisse pidulisi vaatama, nägi ta seal inimest, kellel ei olnud pulmarõivast seljas.
12Ja ta ütles talle: „Sõber, kuidas sina oled tulnud siia ilma pulmarõivata?” Aga see ei saanud sõnagi suust.
13Siis kuningas ütles teenijatele: „Siduge tema jalad ja käed ning visake ta välja pimedusse!” Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine.
14Sest paljud on kutsutud, aga vähesed valitud.”

“Läki siis julgusega armu aujärje ette….. “(Hb 4:16) Astu ligidale - veendunud, et Jumal igatseb kohtuda sinuga.

Peaaegu kõikidele inimestele meeldib olla pulmas. Saada kutse kuninglikule pulmapeole on eriline eesõigus. Keeldumine sellise kutse vastuvõtmisest ei tuleks kõne allagi. Vabanduste otsimine ning oma hõivatuse ettekäändeks toomine oleks sellisel puhul naeruväärne. Kuninga sulaste ründamine aga lausa andestamatu. Ometi - just nii käituvad juutide juhid Jeesuse juures. Ja sama  teevad paljud ka tänapäeval kuuldes evangeeliumi kutset.

Võrreldes sarnase tähendamissõnaga Lk 14 peatükis, on selle tähendamissõna rõhuasetus veidi teine. Matteus märgib ära, et isegi teine kutsutute grupp sisaldab nii häid kui kurje inimesi. Dick France kommenteerib, et see peegeldab “koguduse elu kirevat ja sassis reaalsust”. Kuigi rõõmustame, et võime kuuluda kutsutute hulka - eriti arvestades kontrasti mis tekib variseride poolt inimestele väga kitsaks muudetud võimalusega -ei tähenda kutse saamine alati ka tegelikku osalemist sellel peol.

Seda kinnitab tähendamissõnasse lisatud lugu mehest, kellel ei olnud pulmarõivast. Siin esitletakse meile kedagi, kes kutset vastu võttes ei vaevunud endale puhtaid riideid selga panema. Kuigi ta oli füüsiliselt kohal, ning tõenäoliselt ka pulmasöömaja ootuses, ei taibanud ta sündmuse erakordsust, ega ka kuninga imelisust, kes talle kutse saatnud oli. Nii solvas ta peoperemeest vähemalt samapalju kui need, kes keeldusid kutset vastu võtmast.

Jumal ootab oma kutsele vastust mis tuleb kogu südamest. Ka kõige puhtamas koguduses on inimesi, kes kunagi tundusid Jeesust järgivat täie innukusega, kuid hiljem pöördusid Temast eemale. Tänane piiblitekst peaks panema meid palvetama kõikide eest, kes on kutset kuulnud ning taaspühendama ja pühitsema ka oma elu, et järgiksime Teda milleski tagasi hoidmata.

 
“Rõõmustagem ja hõisakem… sest Talle pulmad on tulnud ning tema naine on ennast seadnud valmis, ja talle on antud, et ta riietuks säravasse puhtasse peenlinasesse.” (Ilm 19:7-8)

Selle kommentaari autor: Ray Porter