Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kahjustatud nägemine

Teisipäev, 8. Detsember 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 23:13-28

Jeesuse kõne kirjatundjatest ja variseridest
13Aga häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te lukustate taevariigi inimeste eest! Ise te ei lähe sinna sisse ega lase sisse ka neid, kes tahaksid minna.
14[Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te neelate alla lesknaiste majad ja silmakirjaks venitate palvetused pikaks! Seepärast te saate seda rängema kohtuotsuse.]
15Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad! Te rändate läbi mered ja mandrid, et pöörata kas või üks oma usku, ja kui see sünnib, siis te teete temast põrgulise, kahevõrra niisuguse, kui te ise olete.
16Häda teile, te sõgedad teejuhid, kes te ütlete: „Kes iganes vannub templi juures, selle vanne ei loe midagi, kes aga iganes vannub templi kulla juures, see on kohustatud vannet täitma.”
17Te rumalad ja sõgedad! Kumb on suurem, kas kuld või tempel, mis kulla pühitseb?
18Te ütlete: „Kes iganes vannub altari juures, selle vanne ei loe midagi, aga kes iganes vannub altaril oleva ohvrianni juures, see on kohustatud vannet täitma.”
19Teie sõgedad, kumb siis on suurem, kas ohvriand või altar, mis ohvrianni pühitseb?
20Niisiis, kes vannub altari juures, see vannub selle ja kõige juures, mis on altaril,
21ja kes vannub templi juures, see vannub selle ja tema juures, kes templis elab,
22ja kes vannub taeva juures, see vannub Jumala trooni ja troonil istuja juures.
23Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te maksate kümnist mündist ja tillist ja köömnest ning jätate kõrvale kaalukama osa Seadusest - õigluse ja halastuse ja ustavuse! Üht tuleb teha, kuid teist ei tohi jätta kõrvale!
24Te sõgedad teejuhid, te kurnate välja küll sääsed, aga kaamelid neelate alla.
25Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, sest te puhastate karika ja liua väljastpoolt, aga seest on need täis riisumist ja aplust!
26Sa sõge variser! Puhasta enne karikas seestpoolt, et see ka väljast saaks puhtaks!
27Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, sest te sarnanete lubjatud haudadega, mis väljastpoolt paistavad küll nägusad, aga seestpoolt on täis surnuluid ja kõiksugust roisku!
28Nõnda paistate ka teie inimestele õigetena, aga seestpoolt olete täis silmakirjatsemist ja ülekohut.

Järgnev lõik räägib tervenisti variseride “pimedusest”. Palu, et Jumal aitaks sul täna selgelt näha ja mõista Tema prioriteete su eluks.

Äriguru Peter Drucker on väitnud, et peale kindlat ajaperioodi hakkavad organisatsioonid keskenduma enam asjade õigesti tegemisele, kui õigete asjade tegemisele. Etenduse püstihoidmine saab määravaks, ning sellega kaasneb varsti ka mõnede aluspõhimõtete eiramine. Tänases tekst juhatab sisse tsükli seitsme hädakuulutusega, ahastava hüüu, milles Jeesus paljastab omaaegse (ja ka kaasaegse) moonutatud religiooni olemuse.

Mõned ütlevad, et need seitse hädakuulutust vastavad seitsmele õnnistuse kuulutusele. Kui õnnistuse kuulutused osutavad, et vaimus vaesed on need, kes pärivad Jumala riigi (Mt 5:3), siis esimene hädakuulutus mõistab hukka need religioossed juhid, kes oma reeglite ja lisamäärustega sulgevad inimestele taevariigi ukse (s 13). Sellisel puhul on tegemist usuga, mis on “pime” kõige olulisema suhtes (s 16,18,24  vt ka Mt 15:14). Variseride käsumeelsusest kantud vaidlused selle üle, millised vanded on tugevamad kui teised (s 16-22), olid tegelikult kirjatähe “lõhki ajamine” mis tõi häbi Jumalale, kelle nimel sellisi vandeid anti (s 22), ning ühtlasi ka tõend nende liigsest hõivatusest teisejärguliste küsimustega. Nende pimedus olulise ja keskse suhtes saab avalikuks ülepingutatud ja naeruväärses hoolikuses tuua aiasaaduste pealt täpselt kümnist, samal ajal kui nad ignoreerisid täielikult kõige olulisemaid  - õigluse, halastuse ja ustavuse osutamise võimalusi (s 23, 5Ms 10:12-13, Mi 6:8). Jeesuse vaimukas pilt nende võimest kaamel alla neelata - viitab nende patule, samal ajal kui kogu nende pingutus keskendub enda rüvetamisest hoidumisele (s 24).

Liigne hõivatus teisejärgulistest küsimustest ei ole võõras ka meile. Kindlasti oskame ka meie ülepea “leili minna” mingitest reeglitest või käitumisest sedavõrd, et muutume pimedaks tegelikult olulise suhtes. Hullem veel - ka meie suudame taevariigi ukse kinni lüüa (ja oleme seda ka teinud!) soovijate ees sellega, et keskendume asjade “õigesti tegemisele”, selle asemel, et teha õigeid asju. Kas ka meie peaksime tähele panema Jeesuse ahastushüüdu, kes kuulutab “Häda teile, kes väänate Tema tõe sõna!”?

 
Issand, luba mul selgelt märgata neid alasid, kus mu usk on muutunud religiooniks. Uuenda palun mu visiooni, et võiksin veel paremini näha, kuidas järgida ja teenida Sind.

Selle kommentaari autor: Jonathan Lamb