Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Õiglane viha

Kolmapäev, 9. Detsember 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 23:25-39

Jeesuse kõne kirjatundjatest ja variseridest
25Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, sest te puhastate karika ja liua väljastpoolt, aga seest on need täis riisumist ja aplust!
26Sa sõge variser! Puhasta enne karikas seestpoolt, et see ka väljast saaks puhtaks!
27Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, sest te sarnanete lubjatud haudadega, mis väljastpoolt paistavad küll nägusad, aga seestpoolt on täis surnuluid ja kõiksugust roisku!
28Nõnda paistate ka teie inimestele õigetena, aga seestpoolt olete täis silmakirjatsemist ja ülekohut.
29Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, sest te ehitate prohvetite hauamärke ja ehite õigete hauakambreid
30ja ütlete: „Kui meie oleksime elanud oma esiisade päevil, siis meie küll ei oleks olnud nende kaasosalised prohvetite vere valamisel.”
31Nõnda te tunnistate ise eneste kohta, et teie olete prohvetite tapjate pojad.
32Täitke siis teiegi oma vanemate mõõt!
33Te maod, te rästikute sugu, kuidas te võiksite põgeneda ära põrgu kohtust?
34Seepärast, vaata, mina läkitan teie juurde prohveteid ja tarku ja kirjatundjaid ning osa te tapate ja lööte risti ning osa te piitsutate oma sünagoogides ja jälitate neid linnast linna,
35et teie peale tuleks kõik õige veri, mis on valatud maa peal õige Aabeli verest kuni Berekja poja Sakarja vereni, kelle te tapsite templi ja altari vahel.
36Tõesti, ma ütlen teile, see kõik tuleb selle sugupõlve peale!
Jeesus kurdab Jeruusalemma saatuse pärast
37Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks need, kes su juurde on läkitatud! Kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda, otsekui kana kogub oma pesakonna tiibade alla, ent teie ei ole tahtnud!
38Vaata, teie koda jäetakse maha,
39sest ma ütlen teile, et teie ei näe mind nüüdsest enam, kuni te ütlete: Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!”

Võta hetk aega, et mõtelda, mis sind vihaseks teeb ning kas ja kuivõrd suudad sa end ohjeldada. Võibolla peaksid rohkem vihastama?

“Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu! “ (Õp 4:23). Tõeline usk on südameusk, ning hoolimata sellest, kui puhtaks väline külg on nühitud, huvitab Jumalat eelkõige see, mis toimub seespool. Tänases tekstis jätkab Jeesus leinakaebust, kuulutades kohtumõistmist neile, kes moonutavad õiget usku.

Religioossete juhtide ebatavaline pesemiskomme reetis nende muret rituaalse puhtuse pärast, samas aga jäid nad täiesti ükskõikseks sisemise õigsuse osas (s 25,26). Nii sai käsuseaduse põhiline eesmärk moonutatud, sest nad muretsesid palju rohkem välise kui sisemise puhtuse pärast. Valgeks võõbatud haud oli väga jõuline pilt sellisest tegevusest (s 27,28). Tegelikult polnud haua valgeks pesemises midagi imelikku, sel viisil püüti ära hoida juhuslike möödujate võimalikku nakatumist (4Ms 19:16). Jeesuse eesmärk aga on selge: moonutatud religioon sünnib katsest väliselt ilustada seda, mis sisemiselt on riknenud, see on vineer, mis katab kinni kurjuse (või “seadusetuse”, mis oleks nonde seaduseõpetajate pihta olnud otsene löök.).

Jeesus jätkab tulise irooniaga, tõstes esile kirjatundjate muret teenida prohveteid, hoolitsedes nende haudade korrasolu eest (s 29), samal ajal aga põlgavad nad ära sõnumitoojad Jumalalt endalt (s 34) ning peatselt mõrvavad isegi Prohvet Jeesuse. Variserid pidasid endid ju prohvetite järeltulijaiks, tegelikult järgisid aga juba kinnistunud mustrit -ning Jeesus selgitab neile selle ärapõlgamise kulgu alates Aabeli mõrvast prohvet Sakarjani (1Ms 4:2–10; 2Aj 24:20–22). Need hoolikad prohvetihaudade kaunistajad haudusid oma südames vihkamist ning kurjust - ja pole ime, et Jeesus ei hoia end tagasi: “Te maod, te rästikute sugu!” (s 33).

Jeesus kaebleb tänases tekstis ka kui kaastundlik prohvet. Kõneledes Jeruusalemma rahvale, igatses Jeesus nende vastust, ning soovis, et Ta saaks ümbritseda nad kaastunde ja hoolitsusega (s 37). Ta kasutab Vanas Testamendis sageli esinevat kaunist kujundit Jumalast, kelle varju inimesed minna saavad (2Ms 19:4; 5Ms 32:11; Ps 17:8; Ps 36:7; Ps 63:7; Ps 91:4). Aga nad ei tahtnud - oli Tema südant murdev kokkuvõte. Kus iganes räägitakse kohtumõistmisest, tuleb seda “kasta pisaratega”. Jeremija, kes pidi paljastama omaaegse õõvastava moraalse ja vaimse kõrvalekalde, ei anna ainult ustavalt edasi Jumala kohtumõistmise sõnumit, vaid kogeb seda tehes sügavat kurvastust (Jr 8:21-22; Jr 9:1,10).

Kas on võimalik, et ka kristlased käivad ringi kui “elavad surnud”? Meie esimene mure peab olema sisemise muutumise pärast, tõelise jumaliku õigsuse pärast. Kõik muu järgneb sellele.

 
“Issand, palun anna mulle andeks, et vihastan valede asjade peale - kuid aita mul kanaliseerida see viha õigesse kohta nii, et see tooks mu maailma positiivse muutuse.Aamen.” Jää vaikseks ning palu, et Jumal avaks sulle enam oma armu sügavust.

Selle kommentaari autor: Jonathan Lamb