Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Hea nõuande äratundmine.

Reede, 11. Detsember 2015

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Õp 12:17-28

18 Mõni paiskab sõnu otsekui mõõgapisteid, aga tarkade keel on terviseks. 19 Tõehuuled kestavad igavesti, aga valelik keel on üürikeseks. 20 Kes kavatsevad kurja, neil on pettus südames, aga kes annavad rahu nõu, võivad rõõmu tunda. 21 Õigele ei tule midagi halba, aga õelad on täis õnnetust. 22 Valelikud huuled on Issanda meelest jäledad, aga ustavad on temale meelepärased. 23 Tark inimene varjab, mida ta teab, aga alpide süda kuulutab nende rumalust. 24 Kärmete käsi valitseb, aga laisk peab orjama. 25 Mure mehe südames painutab teda, aga hea sõna teeb temale rõõmu. 26 Õige hoiab eemale halvast, aga õelaid eksitab nende oma tee. 27 Laisk ei saa küpsetada jahisaaki, aga inimese kallis vara on virkus. 28 Õigluse rajal on elu, ja sillutatud teel ei ole surma.

Hariduse omandamine nõuab samaväärselt nii õpetaja kui ka õpilase täit pühendumist.

Charlie Browni koomiksites on lugu, kus Charile pidi pesapallimängus lööma viimase, otsustava palli. Kui kõik tema ümber tungeldes, annavad vastukäivaid „häid“ nõuandeid hüüab Charlie viimaks „Püüdke ise kõikide nende heade nõuannete järele teha!“

Kuulamine on enamasti raskem kui rääkimine. Õpetussõnade esimese poole, noorele nõuandeid pakkuvad peatükid toovad esile suure erinevuse jumalatu, albi ja rumala inimese ning targa vahel, kes on valmis kuulama nõuandeid. Salmid 1ja 15 tänases peatükis tuletavad meile meelde, et inimene ei kasva iial „välja“ vajadusest kuulda ning vastu võtta teiste nõuandeid ning ka kriitikat. T.S. Eliot on öelnud „Ka vanad mehed peavad olema uue avastajad.“

Meil kristlastena on vaja kasvada suutlikkuses eristada head nõuannet halvast, aga ka oskuses anda häid nõuandeid armus ja veenvalt. Hetkel tuleb mulle rohkelt isiklikku kogemust selles vallas omaenese pojalt, kes jätkuvalt osutab vastuoludele minu nõuannetes või võimatusele saadudu juhtnööre täita. Ka Õpetussõnade ühe põhiteema – keelekasutuse ja sõna väe– saab väga edukalt paigutada nõuande andmise ning saamise positiivsesse raami.

Nõuandes tuleb meil kõigepealt olla tõene, mis aga ei tähenda hävitavat ja julma otsekohesust. Kristlase ülesanne on jätkuvalt ülesehitav, mitte lammutav. On olemas kindel aeg suu lahti teha, aga ka aeg suu kinni hoida. Pane tähele ka õiglase inimese „juure“ teemat salmides 3,7 ja 12. Teades ning toetudes sellele, et kogu õiglus tuleb meile Jumalalt ( iseenese õigust täis olemine on üks suurimaid vigade ja langemise allikaid) saame kindlustunde ka tagajärgedes.

Pane tähele kuidas Jumala nimi tuleb esile üsna kummalistes kohtades – ning ilmselt mitte sellepärast et pelgalt mingile salmile kaalukust lisada. Pigem on see meeldetuletus, et Jumal tõesti on Ise kõikide nende salmide taga, sest just selline on tee, mille tema selle maailma jaoks on valmistanud. Ning see tee on kurja ja hävituse vihkamise ning õigluse armastamise tee.

 
„Kes sa ka oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve, hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast“ ( Ps 34)

Selle kommentaari autor: Robert Pooley