Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumal kõigepealt

Laupäev, 23. Jaanuar 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 41:1-36

Joosep seletab vaarao unenäod 1 Ja kahe aasta pärast sündis, et vaarao nägi und, ja vaata, ta seisis Niiluse jõe ääres. 2 Ja näe, jõest tõusis seitse lehma, ilusad näha ja lihavad liha poolest, ja sõid roostikus. 3 Ja vaata, teist seitse lehma tõusis nende järel jõest, pahad näha ja lahjad liha poolest, ja need seisid teiste lehmade kõrval jõe kaldal. 4 Ja lehmad, kes olid pahad näha ja lahjad liha poolest, sõid ära need seitse lehma, kes olid ilusad näha ja lihavad. Siis vaarao ärkas üles. 5 Aga ta jäi magama ja nägi teist puhku und, ja vaata, seitse viljapead tõusis ühest kõrrest, jämedad ja head. 6 Ja vaata, seitse peenikest ja hommikutuulest kõrvetatud viljapead võrsus nende järel. 7 Ja peenikesed viljapead neelasid ära need seitse jämedat ja täit viljapead. Ja vaarao ärkas üles, ja vaata, see oli olnud unenägu! 8 Aga hommikul oli ta vaim rahutu ja ta läkitas järele ning kutsus kõik Egiptuse ennustajad ja targad, ja vaarao jutustas neile oma unenäo, aga ükski ei suutnud seda vaaraole seletada. 9 Siis rääkis joogikallajate ülem vaaraoga, öeldes: „Täna meenub mulle mu patt. 10 Vaarao sai väga kurjaks oma sulaste peale ja pani mind vahi alla ihukaitsepealiku kotta, minu ja pagarite ülema. 11 Ja me nägime ühel ööl unenägu, mina ja tema, kumbki nägime unenäo, millel oli oma tähendus. 12 Ja sealsamas oli meiega heebrea noormees, ihukaitsepealiku sulane, ja me jutustasime temale ja tema seletas meile meie unenäod, kummalegi ta unenäo tähenduse. 13 Ja nõnda nagu ta meile seletas, nõnda sündis: mina sain tagasi oma ametisse ja teine poodi üles.” 14 Siis vaarao läkitas järele ja laskis kutsuda Joosepi; ja Joosep toodi kiiresti vangiurkast välja; ta ajas habeme, vahetas riided ja tuli vaarao juurde. 15 Ja vaarao ütles Joosepile: „Ma nägin unenäo, kuid keegi ei oska seda seletada. Aga ma olen kuulnud sinust räägitavat, et kui sina unenägu kuuled, siis sa seletad selle.” 16 Ja Joosep vastas vaaraole, öeldes: „Mitte mina! Küllap Jumal annab vaaraole õige vastuse!” 17 Ja vaarao jutustas Joosepile: „Mu unenäos oli nõnda: vaata, ma seisin Niiluse jõe kaldal. 18 Ja näe, jõest tõusis seitse lehma, lihavad liha poolest ja ilusad näha, ja sõid roostikus. 19 Ja vaata, teist seitse lehma tõusis nende järel, väetid ja väga pahad näha ning lahjad liha poolest. Ei ole ma kogu Egiptusemaal näinud selliseid pahu. 20 Ja lahjad ning pahad lehmad sõid ära need seitse esimest lihavat lehma. 21 Ja need läksid nende kõhtu, aga ei olnud tundagi, et need olid läinud nende kõhtu ja nende välimus oli paha nagu ennegi. Ja ma ärkasin üles. 22 Siis ma nägin und, ja vaata, seitse viljapead tõusis ühest kõrrest, täis ja head. 23 Ja vaata, seitse kuiva, peenikest, hommikutuulest kõrvetatud viljapead võrsus nende järel. 24 Ja peenikesed viljapead neelasid ära need seitse head viljapead. Ma olen seda rääkinud oma ennustajaile, aga ükski ei oska mulle seletada.” 25 Ja Joosep ütles vaaraole: „Vaarao unenäod tähendavad ühte ja sedasama. Jumal on vaaraole teada andnud, mida ta kavatseb teha. 26 Seitse head lehma on seitse aastat ja seitse head viljapead on seitse aastat; unenägudel on sama tähendus. 27 Ja seitse lahjat ja paha lehma, kes tõusid nende järel, on seitse aastat, ja seitse peenikest, hommikutuulest kõrvetatud viljapead on seitse nälja-aastat. 28 See ongi see asi, mis ma vaaraole rääkisin: mida Jumal kavatseb teha, seda on ta vaaraole näidanud. 29 Vaata, tuleb seitse aastat, millal on suur küllus kogu Egiptusemaal. 30 Aga neile järgneb seitse nälja-aastat, mil Egiptusemaal ununeb kõik küllus ja näljahäda ulatub üle kogu maa. 31 Maal ei ole enam küllust tundagi nälja tõttu, mis tuleb selle järel, sest see on väga kange. 32 Ja kuna vaaraol on unenägu kaks korda kordunud, siis on see asi Jumala poolt kindel ja Jumal laseb selle varsti sündida. 33 Ja nüüd vaarao vaadaku välja üks mõistlik ja tark mees ja seadku Egiptusemaa üle. 34 Vaarao tehku nõnda: pangu ülevaatajad maale ja lasku Egiptusemaad maksta viiendikku neil seitsmel külluseaastal. 35 Ja kogutagu kõik nende tulevaste heade aastate toidus ja varutagu vilja linnadesse vaarao käe alla toiduseks ning säilitatagu seda. 36 See vili olgu maale tagavaraks seitsmeks nälja-aastaks, mis tulevad Egiptusemaale, et maad ei tabaks näljaajal hukatus.”

Palu, et Jumal annaks sulle märku, kui sa ei pane Teda esikohale. Palu, et Ta andestaks sulle ja oleks täna sinu elus esikohal.
Kuidas oleks Joosep saanud teada, kui ta oli oma kongis, unustatud kõigi poolt, et Jumala eesmärgi poole on võetud kõige ootamatul moel uus suund? Tegevus toimub vaarao lossis ja teemaks on taas segadust tekitavad unenäod. Suur valitseja ei saa aru, mida tema unenäod võivad tähendada. Lopsakad ja kidurad viljavihud, lihavad ja kondised lehmad ja kõiki neid alati sama arv - seitse.
 
Mida need mõistatused tähendavad? Hoovkondlased on paanikas, nähes valitseja ebamugavustunnet. Ja siis tuleb joogikallajal, kes on tagasi oma ametikohal, hea mõte. Ta mäletab Joosepit. Jumala annid on Joosepi elust nii selgelt välja paistnud, et nüüd, 24 kuud hiljem, tulvab mälestus sellest esile. Vaarao kutsub Joosepi enda juurde, endine ori satub maailma kõige võimsama mehe ette. Olles hävitatud oma vendade poolt, süütult vangistatud, unustanud nende poolt, keda ta oli aidanud, seisab Joosep selle hiilguse lävel, mida ta oli unes näinud. Oma triumfi hetkel aga meenutab temagi midagi. Tal on meeles tänada Jumalat, kelle hool ja varustus on teda kõigist olukordadest läbi toonud (s 16).
 
See on Jumal, kes annab talle unenägude seletamise võime, see ei tule temast endast. See ei ole aga veel Joosepi loo lõpp. See lugu räägib Jumalast, kes on Aabrahami seiklustes veel nimetu, aga tutvustab end hiljem Moosesele. See on Jumal, kes annab lubadusi ja kellest võib uskuda, et Ta neid ka peab. See on piisavalt võimas Jumal, et mõjutada kuningate unenägusid. Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal on tegev ka uues põlvkonnas.
 
Mil määral sa väldid Jumala toomist oma vestlustesse? Kui mugavalt sa end tunned rääkides Jeesusest? Katsu järele mõelda, kui palju sa oled inimestele Jumalast tunnistanud, eriti neile, kellele rääkimine tundub sulle hirmutav.

Selle kommentaari autor: Gerard Kelly