Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala aeg

Esmaspäev, 25. Jaanuar 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 41:37-57

Joosep saab Egiptuse valitsejaks 37 See kõne oli hea vaarao silmis ja kõigi ta sulaste silmis. 38 Ja vaarao ütles oma sulastele: „Kas leiame veel sellise mehe, kelles on Jumala Vaim?” 39 Ja vaarao ütles Joosepile: „Et Jumal on sulle kõike seda teada andnud, siis ei ole keegi nii mõistlik ja tark kui sina! 40 Sina pead olema mu koja üle ja kogu mu rahvas suudelgu sind suu peale. Ainult aujärje poolest tahan ma olla sinust suurem!” 41 Ja vaarao ütles Joosepile: „Vaata, ma olen pannud su kogu Egiptusemaa üle!” 42 Ja vaarao võttis sõrmest pitserisõrmuse ning pani Joosepi sõrme; ja ta pani temale kallid linased riided selga ja riputas kuldkee kaela. 43 Ja ta laskis teda sõita oma teises tõllas, mis tal oli, ja hüüda tema ees: „Põlvili!” Ja ta pani tema kogu Egiptusemaa üle. 44 Ja vaarao ütles Joosepile: „Mina olen vaarao, aga ilma sinu tahtmata ei tohi keegi tõsta kätt ega jalga kogu Egiptusemaal.” 45 Ja vaarao pani Joosepile nimeks Safnat-Paneah ja andis temale naiseks Asnati, Ooni preestri Pooti-Fera tütre; ja Joosep läks välja Egiptusemaale. 46 Joosep oli kolmekümneaastane, kui ta astus vaarao, Egiptuse kuninga ette; ja Joosep läks ära vaarao juurest ning käis läbi kogu Egiptusemaa. 47 Ja maa kandis seitsmel külluseaastal ühest ivast peotäie. 48 Ja ta kogus kõik põllusaagi seitsmel aastal Egiptusemaal ja talletas selle linnadesse; igasse linna andis ta ümbruskonna põldude saagi. 49 Ja Joosep kuhjas väga palju vilja, nagu liiva mere ääres, kuni lakati seda mõõtmast, sest see ei olnud enam mõõdetav. 50 Ja Joosepile sündis enne nälja-aasta tulekut kaks poega. Need tõi temale ilmale Asnat, Ooni preestri Pooti-Fera tütar. 51 Ja Joosep pani esmasündinule nimeks Manasse, sest ta ütles: „Jumal on mind lasknud unustada kõik mu vaeva ja kogu mu isakoja.” 52 Ja teisele ta pani nimeks Efraim, sest ta ütles: „Jumal on mind teinud viljakaks mu viletsusemaal!” 53 Kui seitse külluseaastat, mis Egiptusemaale tulid, lõppesid, 54 siis hakkasid tulema seitse nälja-aastat, nõnda nagu Joosep oli öelnud; ja nälg oli kõigis maades, ent kogu Egiptusemaal oli leiba. 55 Aga kui kogu Egiptusemaa hakkas tundma nälga, siis rahvas kisendas vaarao poole leiva pärast; ja vaarao ütles kõigile egiptlastele: „Minge Joosepi juurde! Mis tema teile ütleb, seda tehke!” 56 Ja nälg oli üle kogu maa ja Joosep avas kõik viljaaidad, mis olid nende juures, ning müüs egiptlastele vilja, sest nälg võttis Egiptusemaal võimust. 57 Ja kõigist maadest tuldi Egiptusesse Joosepilt vilja ostma, sest nälg oli võtnud võimust kõigis maades.

Palu, et Jumal ilmutaks end sulle täna jälle ja annaks sulle uuendatud läheduse Temaga tänastes ülesannetes.
Rahvusvahelisel kirikujuhtide konverentsil küsis korraldaja osalejatelt, milline on suurim probleem nende riigis. Peaaegu kõik nimetasid altkäemaksu ja korruptsiooni. Konverentsi korraldaja vastas: "Kui korruptsioon on suur probleem, siis miks me valmistama noori ette ainult pastoriteks ja evangelistideks? Miks me ei koolita neid olema vagad ettevõtjad, majandusteadlased, politseinikud, kohtunikud ja poliitikud, keda meie riigis nii hädasti vaja on? (1)
 
Seletus, mille Joosep annab vaarao unenäole, mitte ainult ei päästa teda vanglast - ta satub otse  Egiptuse poliitilise elu südamesse. Taas teeb Joosepi toetumine Jumalale temast usaldusväärse teenri. Inimeste nimekirja, kes peavad teda oma sõbraks - tema isa, Pootifar, vangivalvur, joogikallaja - on nüüd lisandunud suur võimukandja, Egiptuse vaarao. Joosep kasutab kahte Jumalalt saadud andi: oskus seletada vaarao unenägusid ja tarkus rakendada see teadmine ellu Egiptuses. Egiptusel on nüüd 14 aasta plaan ja vaarao võib muretu olla.
 
Joosep ei hoia Jumala ande endale ega eeldada, et nende kasutamine on piiratud tema isikuga. Tema Jumal on kõikide asjade tegija. Miks ei peaks Ta rääkima kogu Egiptuse rahvaga? Jumala tarkus, leiab Joosep, on kogu elu jaoks - isikliku, poliitilise, majandusliku. Kui palju võiks maailma majanduse "vaaraod" tänapäeval saada kasu, kui Joosep oleks neile kõrvu sosistamas?
Kas sul on mõni ambitsioon? Tahad teha suuri asju Jumala jaoks? Siis ole ustav nendes ülesannetes ja olukordades, mis Jumal on andnud sulle täna, ja palu, et Püha Vaim õpetaks ja vormiks sind nende kaudu.

1 Mark Roques ja Arthur Jones, www.realitybites.org.uk

Selle kommentaari autor: Gerard Kelly