Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ei mingit tagasiteed

Reede, 5. Veebruar 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 47:1-12

Jaakob õnnistab vaaraod
1Ja Joosep läks ja teatas vaaraole ning ütles: „Mu isa ja vennad ja nende lambad, kitsed ja veised ja kõik, mis neil oli, on tulnud Kaananimaalt, ja vaata, nad on Gooseni maakonnas.”
2Ja ta võttis oma vendade hulgast viis meest ja tõi need vaarao ette.
3Ja vaarao küsis tema vendadelt: „Mis teie amet on?” Ja nad vastasid vaaraole: „Su sulased on lambakarjased, niihästi meie ise kui meie isad.”
4Ja nad ütlesid vaaraole: „Me oleme maale tulnud võõrastena elama, sest su sulaste karjale ei olnud sööta, kuna Kaananimaal on kange nälg. Luba siis nüüd oma sulaseid elada Gooseni maakonnas!”
5Ja vaarao rääkis Joosepiga, öeldes: „Sinu isa ja vennad on su juurde tulnud.
6Egiptusemaa on su ees lahti, pane oma isa ja vennad elama parimasse maakonda. Elagu nad Gooseni maakonnas, ja kui sa tunned nende hulgast tublisid mehi, siis pane need mu karja ülevaatajaiks!”
7Siis Joosep tõi sisse oma isa Jaakobi ja pani seisma vaarao ette; ja Jaakob õnnistas vaaraod.
8Ja vaarao küsis Jaakobilt: „Kui palju sul eluaastaid on?”
9Ja Jaakob vastas vaaraole: „Aastaid, mis ma võõrana olen elanud, on sada kolmkümmend aastat. Piskud ja kurjad on olnud mu eluaastad ja need ei ulatu mu isade eluaastateni nende võõrsiloleku ajal.”
10Siis Jaakob õnnistas vaaraod ja läks ära vaarao juurest.
11Ja Joosep paigutas oma isa ja vennad elama ja andis neile maaomandi Egiptusemaal kõige paremas maakonnas, Raamsese maakonnas, nagu vaarao oli käskinud.
12Ja Joosep hoolitses leivaga oma isa ja vendade ja kogu isa pere eest, vastavalt nende väetite laste suudele.

Sul ei pruugi aimugi olla, mida Jumal sinu jaoks on plaaninud. Ometi - võid sa alustada läbirääkimisi…..palveta.

Tänu Joosepi poolt eelnevalt antud juhendamisele läheb perekonna kohtumine vaaraoga erakordselt hästi. Vaarao annab perele käsu elama asuda maa parimasse piirkonda ning paneb mõned nende hulgast isegi omaenda karja hoidma (s 6).  Kuninga perekonna karja ülevaataja amet tõi ühtlasi kaasa seadusliku kaitse laienemise Joosepi perekonnale, ja seda tavapäraselt võõramaalastele ei antud.

Sõnad, mida Joosep end perekonnale avaldades ütles, osutusid tõeks palju suuremal määral - Jumal kasutas vendade väärtegu selleks, et tuua esile head. Jaakobi vaaraole esitlemine on aga veidi teises tonaalsuses: selle asemel, et võtta vastu vaarao soosingut, on Jaakob ise see, kes õnnistab vaaraot. Tema kõrge iga - selleks ajaks 130 aastat, eeldab täielikku respekti.

Nälg haarab maa oma võimusesse nagu oli ette kuulutatud. Kaasaegsele lugejale võib fakt, et egiptlased pidid end ellujäämiseks orjusesse müüma, tunduda väga karm. Samas oli nende ainsaks teiseks võimaluseks surra ja vastutus inimeste ellujäämise eest lasus nüüd vaaraol. Joosepi toimimise tagajärjel pääsevad surmast ka egiptlased.

Ja siis kui Jaakob valmistub surema, juhendab ta Joosepit koha osas kuhu teda matta tuleb: mitte Egiptusesse, vaid Kaananimaale - sinna kuhu olid maetud esiisad - maale, kuhu Jumal oli tõotanud tagasi tuua oma rahva (1Ms 46:4). Läbi selle loo salmide ilmutab end Jumal, kes on ustav ja kindel kõigi oma tõotuste täitmises, ka neis, mis praegu veel täitmata.

 
Palveta maailma rahvaste ja nende juhtide eest, et valitsejad valitseksid armuliselt, kaastundega ja heldelt.

Selle kommentaari autor: Susannah Clark