Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ümberkujundatud ajalugu

Reede, 22. Aprill 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 43:14-28

Jumal päästab ja kaitseb
14Nõnda ütleb Issand, teie lunastaja, Iisraeli Püha: teie pärast ma läkitan Paabelisse, ja toon alla kõik põgenikud, ka kaldealased, käratsedes laevadesse.
15Mina, Issand, olen teie Püha, mina, Iisraeli Looja, olen teie kuningas.
16Nõnda ütleb Issand, kes tegi tee merre ja jalgraja võimsasse vette,
17kes tõi välja vankrid ja hobused, väe ja vägevad mehed; need lamavad üheskoos ega tõuse enam, nad on vaibunud, kustunud otsekui taht.
18Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud.
19Vaata, mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka? Ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed.
20Mind austavad metsloomad, šaakalid ja jaanalinnud, sest ma annan kõrbes vett, jõgesid tühjal maal, et joota oma valitud rahvast.
21Rahvas, kelle ma enesele olen valmistanud, peab jutustama minu kiidetavusest.
22Aga ei ole sina, Jaakob, mind kutsunud, ei ole sina, Iisrael, minu pärast vaeva näinud.
23Sina ei ole mulle toonud oma põletusohvrite lambaid ega ole mind austanud oma tapaohvritega; mina ei ole sind pannud orjama roaohvriga ega ole vaevanud viirukiga.
24Sina ei ole mulle ostnud raha eest kalmuseid ega ole mind küllastanud oma tapaohvrite rasvaga, vaid sa oled mulle tüli teinud oma pattudega, oled mind vaevanud oma süütegudega.
25Mina, mina olen see, kes kustutab su üleastumised iseenese pärast ega pea meeles su patte.
26Tuleta mulle meelde, käigem isekeskis kohut, räägi sina, et sa võiksid õigeks saada.
27Su esiisa tegi pattu ja su eestkõnelejad astusid üles mu vastu.
28Seepärast ma teotasin pühamu vürste, jätsin Jaakobi hävima ja Iisraeli laimualuseks.

Kus oma minevikus näed Jumala toimimist? Kus näed seda praegu oma elus?

Kord rääkis üks tõlkija mulle raskustest, mida oli kogenud Peruu keelega tegeledes. Läbimurre probleemi lahendamisel tuli siis, kui tõlkijad mõistsid, et too keel lähtus täiesti teistsugusest vaatest ajale: Et inimesel on võimalik teada minevikku, mitte aga tulevikku, nägi too rahvas vaimusilmas minevikku, mis ulatus ka kaugele ettepoole, kuid kaugem minevik oli vaevalt nähtav. Tulevik ligines neile tagantpoolt ning ainult lähitulevik oli aimatav selle põhjal, mida oli teada lähiminevikust. Nende jaoks tähendas ettepoole vaatamine  vaadet minevikku, mitte tulevikku! 

Jesaja tänane tekstilõik kannab endas samamoodi paradoksaalset vaadet ajale, peegeldades kahte vaadet -  minevikule ning  tulevikule. Ühelt poolt kutsub Jumal Iisraeli üles “minevikku uuesti meenutama” (s 26). Prohvet räägib sellest, mida Jumal oli Iisraeli heaks teinud - Ta ei olnud neid koormanud ülejõukäivate ohvrinõuetega (s 23 - vt ka Mi 6:6-8 mis on ilmselt samal ajal kirjutatud), aga Ta on nende üle kohut mõistnud nende patu pärast (s 28) - ja sellepärast, mida Iisrael minevikus teinud oli - et ta ei olnud toonud õigeid ohvreid, vaid selle asemel jätkuvalt Jumalat ignoreerinud ja Talle sõnakuulmatu olnud.

Teisalt aga saab Iisrael korralduse “unustada endised asjad” (s 18), sest Jumal on nüüd tegemas midagi uut ja see peab saama kogu nende tähelepanu. Jumal võtab ette Paabeli, “tehes kõrbesse tee” ning “kustutades rahva üleastumised” (s 14,19,25). See meenutab meile kui vajalik on vaadata nii tahapoole kui ka ettepoole. Minevikule keskendumine, nagu määraks vaid see meie tuleviku, viib inimesed meeleheitesse. Mineviku ignoreerimine, nagu poleks sellest midagi õppida, viib aga veel suuremasse teadmatusse. Meil tuleb tõesti vaadelda minevikku “Jumala jaoks” (s 26), märgates oma pattu ja Tema andeksandmist - mäletades, et see mis on kirja pandud tuleb “Issandalt…..meie Lunastajalt” (s 14) - ja alles seejärel saame vaadata sellele, mida Jumal meilt ootab ning mida Ta tahab meile teha tulevikus.

 
„Issand, ma olen kuulnud su sõnumit, ma kardan su tegu, Issand. Aga lase see ligemail aastail sündida, tee see ligemail aastail teoks ja mõtle oma vihas halastusele! “ (Ha 3:2)

Selle kommentaari autor: Mary Evans