Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Nüüd head uudised!

Laupäev, 23. Aprill 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 44:1-8

Jumal õnnistab Iisraeli
1Nüüd aga kuule, Jaakob, mu sulane, ja Iisrael, mu valitu!
2Nõnda ütleb Issand, sinu Looja, emaihus valmistaja, sinu aitaja: Ära karda, mu sulane Jaakob, ja Jesurun, mu valitu!
3Sest ma valan janusele vett ja kuivale voogusid; ma valan sinu soo peale oma Vaimu ja su järglaste peale oma õnnistuse,
4et nad võrsuksid kui roogude vahel, otsekui remmelgad veeojade ääres.
5Üks ütleb: „Mina kuulun Issandale”, teine nimetab ennast Jaakobi nimega, kolmas kirjutab oma käe peale: „Issanda oma” ja võtab enesele aunimeks Iisrael.
6Nõnda ütleb Issand, Iisraeli kuningas, ja tema lunastaja, vägede Issand: Mina olen esimene ja viimane, ja ei ole muud Jumalat kui mina.
7Kes on minu sarnane? See hüüdku, jutustagu sellest ja kandku mulle ette! Sest ajast kui ma seadsin muistse rahva ja tulevased sündmused, jutustagu nad neile sellest, mis on tulemas.
8Ärge värisege ja ärge kartke! Kas ma ei ole sulle juba ammu kuulutanud ja teatavaks teinud? Teie olete mu tunnistajad. Kas on muud Jumalat kui mina? Ei, muud kaljut ei ole, mina küll ei tea!

Tänaseks kohtumiseks võiksid end valmistada kasutades Moosese palvet: “„Näita… mulle oma auhiilgust!”  (2Ms 33:18)

Mõnikord tundub, et kaasaegse maailma üks kinnisideedest on identiteet. Kelle meeskonna, partei, või poolt sina oled? Millisesse kirikusse sa kuulud? Tahame saada vastuseid neile küsimustele, et teaksime millisel viisil reageerida. Kord, kui mu sõber helistas mu äsja varastatud telefonile, siis  vastaja, kuulnud tema nõuet mulle telefon koheselt tagastada, vastas küsimusega: millisesse hõimu ta kuulub?! Eile küsis üks väike laps mu vallaliselt sõbrannalt: kas sul lapsi on?, ning sellele järgnes koheselt küsimus: “Aga kes sa siis oled, kui sa ema ei ole?” Tänane piilbitekst osutab sellele, et huvi identiteedi vastu pole sugugi uus nähtus.

Pagenduses elavad iisraellastel polnud enam mingeid pettekujutlusi ega ka söakust, “aga nüüd”, pidid asjad minema teisiti. Issand Jehoova, nende Jumal - seesama igavene Jumal, kes oli nad loonud nii üksikisikute kui rahvana, oli taas liikumas. Ja kui Tema toimib, kui Ta läkitab välja oma Vaimu, siis teab rahvas jälle, kes nad on ning nad annavad sellest uhkusega teada ka kõikidele teistele. Nende identiteet on väga kindel - “nad kuuluvad Issandale” (s 5)! See määratleb nad. Nad on Tema rahvas ja Tema tunnistajad; miks peaksid nad tundma hirmu kellegi teise või millegi muu ees? Ja otsekui puhuks, kui nad vajaksid veel lisakinnitust, annab Jesaja ka selle. Issand on täiesti unikaalne, Ta on nende Kuningas, Lunastaja ja Kalju.

Kui sinult küsitakse eluloolisi andmeid mingi kindla kohtumise või kaastöölistele tutvustamiseks, on alati keeruline mõistatada, mida täpselt teada tahetakse. Nagu enamik meist, öelnuks Iisrael ilmselt  midagi sellist: “Tõtt öelda, oleme pisut haletsusväärsed, teeme enamasti asju valesti, ei mäleta ega saa aru, meil pole eriti jõudu, mõjukust ning olukorrad ja sündmused võtavad meil tavaliselt jalad alt”. Tegelikult aga pole rohkem vaja öelda kui: “Meie kuulume Jumalale, oleme Tema rahvas”. See ütleb kõik.

 
Võta uuest vastu Jumala heldus ja arm! Tema halastus võimaldab meil nimetada oma pattu just sellena, mis see on, ja siiski omada lootust.

Selle kommentaari autor: Mary Evans