Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ustavate tänulaul

Pühapäev, 24. Aprill 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ps 149

Jumala rahvas kiitku Issandat
1Halleluuja! Laulge Issandale uus laul, tema kiituslaul vagade koguduses!
2Iisrael rõõmustagu oma tegijast! Siioni lapsed ilutsegu oma kuningast!
3Nad kiitku ringtantsus tema nime, trummide ja kanneldega mängigu nad temale!
4Sest Issandal on hea meel oma rahvast, ta ehib viletsad päästega.
5Vagad ilutsegu au sees, nad hõisaku oma voodites!
6Neil olgu suus Jumala ülistus ja käes kaheterane mõõk,
7et valmistada kättemaks paganarahvaile ja nuhtlus rahvahõimudele,
8et siduda nende kuningad ahelaisse ja panna jalaraudu nende auväärsed mehed,
9et saata täide nende kohta kirja pandud kohtuotsus! See on auks kõigile tema vagadele. Halleluuja!

"Me täname nüüd kõik Issandat, oma Jumalat, südamete, häälte ja kätega; kes imeasju on korda saatnud, kellest terve maailm rõõmutseb" (Martin Rinkart, u 1636).

Ma ühinen pühadega siin psalmis ja nende ülevoolava ülistusega meie Jumalale ja Kuningale. Ma talletan salmid 4 ja 5 omale mällu unetuteks öödeks. Kuidas peaksin osutama kui kallid on mulle salmid 6-9, mis on ilmutus Jumalalt ja auks kõikidele Jumala vagadele? See psalm on küll Kristuse-eelne, kuid mitte kuidagi Kristusest alamale jääv (vt ka - 2Ts 1:9,10; Fl 1:28; 1Pt 2:8; Ilm 14:14–19; 19:15–21).

Paljude inimeste jaoks meie maailmas on teade sellest, et varsti on tulemas õiglane Kohtunik lihtsalt hea uudis. Kerge värinaga hinges tahaksin välja pakkuda ka sellise mõttekäigu: ma luban oma 10-aastasele pojale osta jalgratta kui ta saab 17, aga kui see aeg lõpuks kätte jõuab, kingin ma talle hoopis mootorratta. Nii et lubadus saab täidetud, kuid ka ületatud. Paljud Vana Testamendi kirjakohad (nagu ka see psalm siin) kujutavad Jumla lõplikku  võidukäiku värvikate sõjaliste piltidena. Kuid nende kirjakohtade täideviimine tegelikult ületab nende algse kirjelduse. Näiteks - võõramaa kuningaid ei sunnitud mulda sööma, vaid nad tulid hoopis Kristust kummardama.

Ka Uues Testamendis räägitakse õiglasest kohtupäevast - kõige kiireloomuliseks hoiatused tulevad Jeesuse käest sellel teemal ja kui mõtleme saatanlikkusele ja  kurjusele, mis ainuüksi viimase sajandi jooksul toime on pandud, siis kuidas saaksime mitte igatseda uut taevast ja uut maad, kus õiglus valitseb? See saab olema õigluse ja tasaarvelduste päev (mitte kättemaksu päev). 

Me teame ka, et Jumal on armastus, nii et võibolla Jumala "tasaarveldus" saab olema hoopis teistsugune kui see, mida siin kirjeldatakse.

 
Palveta täna inimeste ja organisatsioonide eest, kes töötavad selle nimel, et esile tuua tõde ja õiglust maailmas.

Selle kommentaari autor: Howard Peskett