Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kes tegelikult valitseb?

Kolmapäev, 27. Aprill 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 45:1-13

Koores on Jumala tööriist
1Nõnda ütleb Issand oma võitule Kooresele, kelle paremast käest ma olen kinni haaranud, et alistada tema ees rahvaid ja päästa lahti kuningate vöösid, et avada tema ees uksi, et väravad ei jääks suletuks:
2Mina käin su ees ja teen kingud tasaseks; ma purustan vaskuksed ja raiun katki raudriivid.
3Ma annan sulle pimeduse varjust varandusi ja peidupaikadest aardeid, selleks et sa teaksid, et see olen mina, Issand, Iisraeli Jumal, kes sind on kutsunud nimepidi.
4Oma sulase Jaakobi ja oma valitu Iisraeli pärast ma kutsusin sind nimepidi ja andsin sulle aunime, ehkki sa mind ei tundnud.
5Mina olen Issand ja kedagi teist ei ole, ei ole ühtegi jumalat peale minu; mina vöötasin sind, ehkki sa mind ei tundnud,
6et teataks päikesetõusu ja -loojaku pool, et ei ole ühtegi peale minu; mina olen Issand ja kedagi teist ei ole.
7Mina valmistan valguse ja loon pimeduse, mina annan õnne ja toon õnnetuse, mina, Issand, teen seda kõike.
Jumal on kõige Looja
8Kastke, taevad, ülalt ja pilved, pange voolama õiglus! Avanegu maa, et idaneks õnnistus ja ühtlasi võrsuks õiglus! Mina, Issand, olen selle loonud.
9Häda sellele, kes riidleb oma valmistajaga - kild teiste savikildude seas. Kas ütleb savi oma vormijale: „Mis sa teed?” ja su töö: „Tal ei ole käsi!”?
10Häda sellele, kes ütleb isale: „Miks sa sigitad?” või naisele: „Miks oled sünnitusvaludes?”!
11Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Püha ja tema Looja: Kas te küsitlete mind mu laste kohta ja annate mulle käsu mu kätetöö jaoks?
12Mina tegin maa ja lõin inimesed selle peale; minu käed võlvisid taeva ja ma käsutasin kõiki tema vägesid.
13Ma äratasin tema õiguse läbi ja ma teen kõik ta teed tasaseks; tema ehitab mu linna ja vabastab mu vangid hinnata ja meeleheata, ütleb vägede Issand.

Mõtle natukene lugudele, mida oled viimasel ajal uudistest kuulnud. Kus on Jumal selle kõige keskel?
Koores, kes oli Pärsia impeeriumi valitseja sellel ajal, ei tundnud Jumalat (s 4). Tema läkitus (2Aj 36:23) räägib meile sellest, et ta oli Jumala poolt ära valitud, kuid tema läkitused teistele rahvastele räägivad sarnaseid asju nende rahvaste jumalate kohta. Sellegipoolest, Jumala eesmärk Koorest kasutades oli, et kõik rahvad võiksid elavat Jumalat tunda. Jumal tahtis, et Kooresel endal võiks olla võimalus teda tundma õppida läbi tema antud varustuse ja soosingu (s 3-5)ning ta tahtis, et inimesed üle kogu maailma võiksid näha ja mõista tema väge ja iseloomu (s 6-8). Tema on see, kelle käes on tõeliselt kogu võim, tema lõi ja hoiab üleval kogu maailma ja tema on ka kogu õigsuse alus.
 
Tänapäeva maailmas eeldatakse, et need kelle käes on kõige rohkem informatsiooni, on eksperdid. Teaduseksperdid seletavad meile universumi saladusi - ka praegu tehakse uusi tähelepanuväärseim avastusi nt füüsika vallas. Majanduseksperdid seletavad meile majanduse trende ja ennustavad kuidas need tulevikus võivad muutuda. Meditsiiniteadlased edastavad meile tervisega seotud avastusi. Eetikateadlased seletavad meile moraaliga seotud teemasid. Enamus neist "ekspertidest" ei tunne ja ei tunnista Jumalat oma teadustöös, kuid on täiesti võimalik, et Jumal - nii nagu Koorese puhul - võib neid kasutada, et anda inimestele suuremat arusaamist tema kohta läbi maailma mõistmise, mille autoriks ta on.
 
Olles öelnud seda, paneb Jesaja siiski väga kindlalt paika, et ainukene tõeline ekspert, ainukene, kes tõeliselt kõike põhjani teab ja mõistab, ainuke alus ka moraalile - on Jumal ise. Tänapäevased teadmised teadusest ja meditsiinist on kindlasti palju suuremad kui Koorese päevil (kuigi sama ei saa võibolla öelda arengute kohta eetika vallas), kuid ainsa tõelise asjatundja isik pole endiselt muutunud. Ja Jumala eesmärk kõigi inimeste jaoks - mõjuvõimsate ja mitte-mõjuvõimsate, ekspertide ja eba-ekspertide jaoks - teda tunda, ei ole muutnud. Jumal oli, on ja jääb alati suveräänseks valitsejaks.
Kas sul on vahel tunne, et su elu on nagu mingi tühine kõrvalosa täitmine, samas kui kellegi teise elu, kes isegi ei tunne Jumalat, tundub peategelase eluna? Veeda aega mõtiskledes 1Jh 3:1-3 üle.

Selle kommentaari autor: Mary J. Evans