Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lunastatud, tervendatud ja uuendatud

Esmaspäev, 30. Mai 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 49:14-26

Siioni taastamise tõotus
14Aga Siion ütleb: „Issand on mu maha jätnud, Jumal on mu unustanud.”
15Kas naine unustab oma lapsukese ega halasta oma ihuvilja peale? Ja kui nad ka unustaksid, ei unusta mina sind mitte.
16Vaata, ma olen sind märkinud oma peopesadesse, su müürid on alati mu silme ees.
17Su ehitajad tulevad tõtates; kes sind lammutasid ja laastasid, need lähevad ära su kallalt.
18Tõsta oma silmad üles ja vaata ringi: nad kõik kogunevad, tulevad su juurde. Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand, ehid sa ennast nende kõigiga nagu ehtega ja seod selle endale vööle nagu mõrsja.
19Jah, su laastatud ja paljaks tehtud paigad ning su hävitatud maa - tõesti jääd sa nüüd elanikele kitsaks, ja kaugele põgenevad su laastajad.
20Veel sinu kuuldes saavad öelda su lastetuseaja lapsed: „Paik on mulle kitsas, tee ruumi, et ma saaksin elada!”
21Siis sa mõtled oma südames: Kes on need mulle sünnitanud? Ma olin lasteta ja viljatu, vangi viidud ja ära aetud. Kes on need kasvatanud? Vaata, ma olin üksi järele jäänud. Kus olid siis need?
22Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma tõstan oma käe paganate poole ja püstitan oma lipu rahvaste suunas: siis nad toovad su poegi süles ja kannavad su tütreid õlgadel.
23Ja sul on lastehoidjaiks kuningad, ammedeks nende emandad; nad kummardavad silmili maha su ette ja lakuvad su jalgadelt põrmu. Siis sa tead, et mina olen Issand, ei jää häbisse need, kes mind ootavad.
24Kas sangari käest saab võtta tema saagi või kiskuda vägeva käest tema vange?
25Tõesti, nõnda ütleb Issand: Küllap võetakse sangari vangid ja pääseb vägeva saak: mina riidlen sellega, kes riidleb sinuga, ja mina päästan su lapsed.
26Ma söödan su rõhujaid nende eneste lihaga ja nad joobuvad omaenese verest otsekui värskest veinist. Siis saab teada kõik liha, et mina, Issand, olen su päästja, Jaakobi Vägev on su lunastaja.

Palu, et Jumal võiks avada su silmad uuel viisil, et märkaksid seda, mida Tema on teinud oma Sulase kaudu!

Esimeses kuues salmis kõneleb Issanda Sulane ise. Kui ühelt poolt kehastab ta kogu Iisraeli, siis teiselt poolt on ta üksikisik, kellel on missioon nii Iisraeli kui paganate jaoks (s 6). Loetud lõik on evangelist Luuka teoloogias olnud äärmiselt tähendusrikas, mõjutades nii tema arusaama päästeloost (vt nt kuidas fraas s 6 „maailma äärteni“ tuleb taas esile Ap1:8); aga ka kirjeldust apostel Pauluse tegevusest. Ap 13:47 kohaselt rakendavad nii Paulus kui Barnabas sama 6. salmi oma evangeeliumi kuulutustöös paganate keskel. See konkreetne Sulase laul toob esile tema inimlikkuse. Peidetuna Jumala käte vahele peab ta ootama mitmeid aastaid (s 2); oma teenimistöö alguses kogeb ta rünnakuid (s 4); ta leiab oma jõu Jumalas (s 5). Ja meil ei ole raske selle kõigega samastuda. Jumala vastus Sulasele (s 7) keskendub tagasipööramise teemale. See, keda on eemale tõugatud ja jälestatud teiste rahvaste poolt, saab olema teenitud kuningate poolt. Tema tegevus viib välja „päästepäeva“ saabumisele (s 8) ning sellesse päästesse on kaasatud ka Iisrael, tema vangi viidud põgenikud ja tagasipöördumine tõotatud maale (s 9-12). Ja Jumala rahval on raske häid sõnumeid uskuda (s 14), kuid neid kinnitab imeline võrdpilt Jumala emasüdamest (s 15,16). Jumal kasvatab nende arvu suurel määral (s 19-21) ning siis ei koge mitte ainult Jumala rahvas, et Tema on issand, ja et keegi, kes tema peale loodab ei pea pettuma, vaid kogu inimkond hakkab mõistma, et Issand on oma rahva Päästja (s 26).

Too Jumala ette oma iga viimnegi hirmu ning rõhumise tunne ning palu et tema ise võiks su vaimu virgutada ning täidaks su suu hõiskamisega sellele Ühele, kes trööstib oma lapsi.

Milles vajad sina täna Sulase abi?

Selle kommentaari autor: Mark Sturge