Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Toetu oma Jumalale

Teisipäev, 31. Mai 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 50:1-11

Siioni taastamise tõotus
1Nõnda ütleb Issand: Kus on teie ema lahutuskiri, millega ma tema olen ära saatnud? Või kellele oma võlausaldajaist ma olen teid müünud? Vaata, te olete müüdud oma süütegude pärast, ja teie üleastumiste pärast on teie ema ära saadetud.
2Miks ei olnud kedagi, kui ma tulin, ei vastanud keegi, kui ma hüüdsin? Ons mu käsi liiga lühike lunastamiseks või ei ole mul jõudu päästmiseks? Vaata, oma sõitlusega ma kuivatan mere, teen jõed kõrbeks, vee puudusel hakkavad kalad haisema ja nad surevad janusse.
3Ma riietan taevad pimedusega ja annan neile kotiriide katteks.
Kolmas laul Jumala sulasest
4Issand Jumal on mulle andnud õpetatud keele, et ma oskaksin vastata väsinule, virgutada teda sõnaga. Ta äratab igal hommikul, ta äratab mu kõrva, et ma kuuleksin õpilaste kombel.
5Issand Jumal avas mu kõrva ja ma ei ole vastu pannud, ma ei ole taganenud.
6Ma andsin oma selja peksjaile ja põsed neile, kes katkusid karvu, ma ei peitnud oma palet teotuse ja sülje eest.
7Issand Jumal aitab mind: seepärast ma ei jäänud häbisse, seepärast ma muutsin oma näo otsekui ränikiviks, sest ma teadsin, et ma ei jää häbisse,
8et mu õigusemõistja on ligidal. Kes tahab minuga riielda? Astugem üheskoos ette! Kes on mu vastane? Tulgu ta mu juurde!
9Vaata, Issand Jumal aitab mind! Kes võib mind süüdi mõista? Vaata, nad kõik kuluvad nagu rüü, koi sööb nad.
10Kes teist kardab Issandat, see kuulgu tema sulase häält; kes käib pimeduses ja kel puudub valgusekuma, see lootku Issanda nime peale ja toetugu oma Jumalale.
11Aga vaata, teie kõik, kes läidate tule, süütate tuliseid nooli, minge oma tule leekidesse ja tuliste noolte keskele, mis te olete süüdanud. Minu käest tuleb see teile, et peate lamama piinades.

Kõigeväeline Jumal, anna mulle Sinu sõna lugedes kõrvad, mis kuulevad, süda mis vastab ja tahe mis alistub!

Jumala rahvast ei pagendatud mitte sellepärast, et Jumal nad maha jättis, vaid nende pattude ja üleastumiste pärast, mida püha Jumal ei saanud ignoreerida (s 1). Jumala igatsus oli saada Iisrael enesele vastama, oodates rahva appihüüdu, et vaenlase käest vabaks saada. Iisraeli vangipõlv ei kestnud mitte sellepärast, et Jumal oleks olnud jõuetu neid päästma (s 2, 3). Ka meie ei peaks Jumalat süüdistama oma murede ja katsumuste pärast, eriti kui me ise pole koos Jumalaga kõndinud. Äkilise stseenivahetusega viiakse meid taas Jumala sulase juurde salmis 4 (võrdle s 10). Tema teab, kuidas õpetada ja kinnitada usus nõrka. Tema võib samastuda meie kõikide katsumustega, sest ta ise on kogenud äärmist kannatust (Hb 2:18: 4:15,16 ); Tema kõrvad on avatud kuulma Jumala häält (Ps 40:6); Ta ei põrka tagasi alanduse ja valu eest ( s 6) ja Ta ei karda põlgust, sest näeb enese ees täielikku õigeksmõistmist (Hb 12:2). Nii valmistab ta end ette (Lk 9:51) selle kannatuse talumiseks, mis käib kaasas Jumala tahte tegemisega.

Kas ka sinu ees on täna mingi raske ülesanne, mille nimel pead end kinnitama ja kokku võtma? Ka apostel Paulus viitab kirjas roomlastele tänase teksti 8. salmile (vt Rm 8:33  Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb.) Just samal viisil, nagu Jeesusel polnud vaja karta mingit süüdistamist oma õigluse ja õiguse tõttu, pole ka meil tarvis karta mingeid kurje süüdistusi, sest oleme usu kaudu Jumalasse saanud õiguse.

Loetud teksti kaks viimast salmi esitavad lugejale väljakutse: kas usaldame Jumalat ka siis, kui kõik läheb halvasti (s 10)? Või üritame kõike teha omal viisil, vältides iga hinna eest kannatusi, mida Jumala tahtes käimine võib kaasa tuua (s 11)?

Milline on sinu valik tänastes väljakutsetes?

Selle kommentaari autor: Andrew Clark