Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kaks vaadet ehitusplatsile

Reede, 10. Juuni 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 59:1-21

Iisraeli patutunnistus
1Vaata, Issanda käsi ei ole päästmiseks lühike ega ole ta kõrv kuulmiseks kurt,
2vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele, teie patud varjavad tema palge teie eest, sellepärast ta ei kuule.
3Sest teie käed on rüvetatud verega ja teie sõrmed süüga, teie huuled väidavad valet, teie keel kõneleb kõverust.
4Ükski ei süüdista õiglaselt ja keegi ei lähe kohtusse tõe nimel: loodetakse tühja peale ja räägitakse valet, sigitatakse pahandust ja sünnitatakse kurjust.
5Nad hauvad mürkmao mune ja koovad ämblikuvõrku; kes sööb nende mune, see sureb, ja katkivajutatust poeb välja rästik.
6Nende lõngad ei kõlba riideks ja nad ei saa endid katta oma tegudega; nende teod on nurjatud teod ja nende kätes on vägivallatöö.
7Nende jalad jooksevad kurja poole ja nad tõttavad valama vaga verd; nende mõtted on nurjatud mõtted, nende teedel on rüüstamine ja hävitus.
8Rahu rada nad ei tunne ja õigust ei ole nende jälgedes; nad teevad oma teerajad kõveraiks, ükski, kes käib nende peal, ei tunne rahu.
9Sellepärast on õigus meist kaugel ja õiglus ei ulatu meieni; me ootame valgust, aga vaata, on pimedus, me ootame valgusekuma, aga käime pilkases pimedas.
10Me kobame seina pimedate sarnaselt, kobame otsekui silmitud; keskpäevaajal me komistame nagu hämarikus, elujõuliste keskel oleme otsekui surnud.
11Me kõik mõmiseme nagu karud ja kudrutame tuvide sarnaselt; me ootame õigust, aga seda ei ole, päästet, aga see on meist kaugel.
12Sest meie üleastumisi sinu ees on palju ja meie patud tunnistavad meie vastu, sest meie üleastumised on meiega kaasas ja me tunneme oma süütegusid:
13vastuhakk ja Issanda salgamine ning loobumine käimisest meie Jumala järel; kõned rõhumisest ja ärataganemisest, valelike sõnade väljamõtlemine ja südamest kuuldavale toomine.
14Õiglus on tagasi tõrjutud ja õigus seisab kaugel, sest tõde komistab tänaval ja ausus ei saa sisse tulla.
15Nõnda on tõde kadunud ja kes loobub kurjast, laseb ennast paljaks riisuda. Issand nägi seda ja see oli tema silmis paha, et õigust ei olnud.
16Tema nägi, et ei olnud ühtegi meest, ja imestas, et ei olnud ühtegi vaheleastujat. Siis aitas teda ta oma käsivars ja teda toetas tema õigus.
17Ta pani enesele selga õiguse otsekui soomusrüü, ja päästekiivri pähe; ta riietus kättemaksuriietesse ja kattis ennast püha vihaga otsekui ülekuuega.
18Missugused on teod, niisugune on tasu: viha oma vastaste vastu, kättemaks oma vaenlastele, ta maksab saartele kätte.
19Siis kardetakse õhtu pool Issanda nime ja päikesetõusu pool tema auhiilgust, sest ta tuleb otsekui paisutatud jõgi, mida Issanda tuul edasi ajab.
20Aga Issand ütleb: Siionile, üleastumisest pöördujale Jaakobis, tuleb lunastaja.

Tänases tekstis antud ülevaade inimese eksisteerimisest ilma Jumalata, tundub vägagi kaasaegsena. Enne kui teksti loed, palu, et Jumal annaks sulle Jesaja sõnumi kaudu uue perspektiivi su enda maailmast.

Jesaja visandab muljetavaldava pildi neist, kes teevad kurja ning nende mõjust ühiskonnale. Oma mõtete, sõnade ning tegude läbi saastava kurjad inimesed kõiki, kellega kontakti astuvad (s 3-8). Tulemuseks on see, et kõik on määritud patuga, segadusse aetud ning sügavalt kannatama pandud (s 9-12). On loodud lausa Jumalale vastuhakkamise amosfäär (s 13), milles on täiesti võimatu praktiseeria õiglust või headust (s 14,15).

Kas kõik see tundub sulle kuidagi tuttav? Kinnita end, sest sellega asi ei lõpe. Selles sügavas meeleheites, kus kõik inimlikud võimalused on jõuetud, ootab Jumal, et sekkuda õigsuse, kättemaksu ning väega (s 15-21). Võrdle seda viisi kuidas Ta valmistub siin kurjaga võitlemiseks (s 17) nende vahenditega, mida Ta pakub meile võitluses patuga ( vt Ef 6:13-17). Ning loomulikult on meie jaoks hea uudis see, et meie Lunastaja on tulnud (s 20). Meie saame nüüd elada kuningriigis, mis kuulub lepingusse; meil on elu ja lootust toov Püha Vaim. Tema annab meile väe ning ka armu rääkida õigluse, armastuse, lootuse ning rahu sõnu ning mõjutada oma koguknda heas suunas (s  21).

 
Tänapäeva jumalariigi ehitajad peavad jätkuvalt võitlema kurjuse vägedega. Väga lihtne on neile alla jääda ning kaotada kogu oma julgus. Milliseid kaitsetaktikaid kasutad sina kurjuse vägede vastu? Loe Ef 6:13-17 ning mõtiskle selle üle.

Selle kommentaari autor: Scripture Union /APÜ