Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Hooplejatele kohta ei ole

Neljapäev, 9. Juuni 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 58:1-14

Õige ja vale jumalateenistus
1Hüüa täiest kõrist, ära peatu, tõsta häält otsekui pasun! Tee teatavaks mu rahvale nende üleastumine ja Jaakobi soole nende patud!
2Päevast päeva nad küll otsivad mind ja tahavad teada mu teid, nagu oleks see rahvas, kes on õiglane ega hülga oma Jumala õigust. Nad nõuavad minult õiglasi otsuseid, igatsevad Jumala ligiolekut:
3„Miks me paastume, kui sa seda ei näe, alandame oma hinge, kui sa seda ei märka?” Vaata, oma paastupäeval te teete, mis teile meeldib, ja pigistate kõiki oma võlgnikke.
4Vaata, te paastute riiuks ja tüliks ja et lüüa õela rusikaga. Praegu te küll ei paastu selleks, et teha oma häält kuuldavaks ülal.
5Kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib, päev, mil inimene alandab oma hinge, et ta painutab oma pead nagu kõrkjas ja teeb enesele aseme kotiriidest ning tuhast? Kas sa seda nimetad paastuks ja Issandale meelepäraseks päevaks?
6Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune: päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked?
7Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alastiolijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest?
8Siis ilmub su valgus otsekui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees, Issanda auhiilgus järgneb sulle.
9Siis sa hüüad ja Issand vastab, kisendad appi ja tema ütleb: „Vaata, siin ma olen!” Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne,
10kui sa pakud näljasele sedasama, mida sa ka ise himustad, ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otsekui keskpäev.
11Ja Issand juhatab sind alati ning toidab su hinge põuasel maal; ta teeb tugevaks su luud-liikmed ja sa oled otsekui kastetud rohuaed, veelätte sarnane, mille vesi ei valmista iial pettumust.
12Ja su omad ehitavad üles muistsed varemed, sa taastad endiste põlvede alusmüürid; sind nimetatakse „lõhutud müüride parandajaks”, „teeradade käidavaks tegijaks”.
13Kui sa hingamispäeval seisatad ega tee mu pühal päeval, mis sulle meeldib, kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks ja Issanda püha päeva austusväärseks ning austad seda ega tee, mis sulle meeldib, ei otsi omakasu ega kõnele tühje sõnu,
14siis sa tunned rõõmu Issandast: mina viin sind üle maa kõrgendike ja toidan sind su isa Jaakobi pärandiga. Jah, Issanda suu on rääkinud.

Enne kui veelkord loed tänas piibliteksti, võta aega Jumalat lihtsalt kiita, avades oma süda Tema Püha Vaimule ning asjadele, mida Tema tahab sulle öelda.

Jesaja sõnastab range testi neile, kes soovivad kuuluda jumalariigi ehitajate hulka. Vaimseid hooplejad või bluffijad ei ole oodatud! Tundub, et iisraellaste hulgas polnud puudust inimestest, kes pealtnäha olid väga innukad järgima Jumalat (s 2). Need inimesed olid tugevad isiklikus pühendumises ning distsipliinis (s 3a). Kuid hoolimata veenvast välisest pildist, oli puudu palju olulist. Nende usk oli tohutult enesekeskne. Nad kurnasid oma töötegijaid.  Pidevalt oli õhus pinge ning võimuvõiltus (s 3,4). Neil puudus igasugune tegelik hoolimine ümbritsevate hädas ja puuduses olijate vastu (s 7,10). Lisaks, ei pidanud nad ka hingamispäeva viisil nagu Jumal oli seda soovinud (s 13). Ja Jumal ütleb lihtsalt, et Ta ei kuula selliseid inimesi (s 4).

Sellele vastukaaluks, kuulab ning ka tasub Jumal neile, kes praktiseerivad õiglust ning hoolitsevad hädasolijate eest (s 6,7), kes rõõmustavad hingamispäeva kui erilise Jumalale pühendatud päeva pidamisest. Pane tähele kui rikkalikke õnnistusi tõotab Jumal neile, kes käivad Tema teedel (s 8-14).

Kristlastele võib maski kandmine osutuda liigagi lihtsaks. Väliselt võib inimene ilmutada kõiki vaimse elu tunnusmärke - käitudes alandlikult, paastudes ning palvetades igal võimalikul puhul. Kuid kui hakata tervikpilti vaatama, siis sellest ei piisa. Loe veelkord nimekirja sellest, mida Jumal ootab enda sulastelt . Siis kirjuta need asjad endale üles oma sõnadega ning vaata, mitut oled sel nädalal praktiseerinud ja milliseid veel kavatsed ette võtta.

 

Vali üks asi sellest nimekirjast, ning tee seda juba täna!

Selle kommentaari autor: Scripture Union /APÜ