Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Võrdlusi tehes

Reede, 1. Juuli 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Kr 8:7-15

Makedoonia koguduste eeskujust
7Jah, nii nagu te olete ülevoolavad usult ja sõnalt ja tunnetuselt ja innukuselt ja meie armastuselt teie vastu, olge ülevoolavad ka selles armastustöös.
8Ma ei ütle seda käsuna, vaid proovides teiste innukuse varal ka teie armastuse ehtsust.
9Te ju teate meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest.
10Ma annan selles asjas vaid nõu: see oleks ju teile kasulik, kui te nüüd lõpetaksite oma tegemise, mida te alustasite juba mullu. Tollal olite teie esimesed nii tegema kui tahtma.
11Lõpetage nüüd oma tegemine, et nõnda nagu teil oli valmidust tahta, nõnda oleks seda ka lõpetamiseks oma võimalusi mööda.
12Sest kui on olemas valmidust, siis on see meeldiv selles, mis kellelgi on, mitte selles, mida tal pole.
13Sest ei tohi olla nii, et mis teistele on kergenduseks, ahistaks teid, vaid võrdsuse saamiseks
14olgu teie jõukus praegu nende puudusele toeks, et ka nende jõukus kunagi saaks toeks teie puudusele, nii et tekiks võrdsus,
15nagu on kirjutatud: „Kellel oli palju, sellel ei olnud liiast, ja kellel oli pisut, sellel ei olnud vähe.”

Mis sul on? Kas Jumal esitab sulle väljakutse midagi anda? Kas sa kuulad Jumalat?

Nad andsid rõõmsalt, kogu südamest. Nad andsid vaatamata oma vaesusele ning “rohketele katsumustele” (s 2). Nad andsid isegi üle oma võime anda (s 3). Neid oli lummanud Jeesuse ohvri puhas pöörasus, mis oli toimunud nende pärast ning sellele vastates, elasid nad nüüd  tänulikkuse ja rõõmuga täidetud elu.

Paulus peab hoolega silmas andmise ja annetamise motiive, mitte aga annetuse suurust. Ta julgustab korintlasi avaldama oma armastust teiste vastu (s 8) - kui nad on Jeesuse eeskuju tõsiselt võtnud ning lubanud Tal oma südant pehmendada (s 9)?

Paulus rõhutab ka, et korintlased saavad anda vaid sellest, mis neil on - ta ei ütle, et nad peaksid oma kodusid panti panema või enestele laenukoorma peale võtma. Ja kui nad annetavad vabast südamest ning enda tahtest lähtuvalt, on nende and ka vastuvõetav (s 12).

Kuidas on meiega? Kui “makedoonlikud” me oleme? Rasketel aegadel või tekkida kiusatus oma vara pigem koguda ja peita, kui seda vabatahtlikult ja kõikidele välja jagada. Aga kui mõtleme sellele, mida Jeesus tegi ning mida Tema on andnud meile, siis suudame ja peame arendama endas majanduslanguse surutisest vaba heldust.

Võta veidi aega et mõtiskleda Jeesuse poolt sulle antud vaba õigsuse anni üle. Hinna üle, mida Tema maksis sinu eest. Täna Teda kõige eest, mida Ta teinud on. Siis aga otsusta kuidas tahaksid vastata Tema piiritule, ülevoolavale heldusele.

 
Vaatle oma rahakasutusmustreid - nii positiivseid kui negatiivseid. Vaata neid nii ausalt kui oskad ja räägi Jumalale mida tunned. Palu, et Ta võiks muuta su südant ning sulle ikka meenutada kuidas on Tema sind õnnistanud ning milline arm see on kui saad seda omakorda kasutada Tema kuningriigi heaks.

Selle kommentaari autor: John Grayston