Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Andmise vägi

Laupäev, 2. Juuli 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Kr 8:16-24

Tunnustus Tiitusele ja teistele vendadele
16Aga tänu olgu Jumalale, kes andis Tiituse südamesse niisuguse hoole teie heaks,
17et ta võttis kuulda manitsust, aga olles veel hoolsam, on tulnud teie juurde vabatahtlikult.
18Temaga koos me saatsime selle venna, keda on evangeeliumi kuulutamises kiidetud kõigis kogudustes,
19ja vähe sellest, ta on käte pealepanemisega ka valitud koguduste poolt meie reisikaaslaseks kohale viima seda andi, mida me kogume Issanda ülistuseks ja iseendi kinnitamiseks.
20Me püüame teha nii, et keegi meid ei saaks laimata selle rohke anni pärast, mida me kogume.
21Me ei püüa ju ainult seda, et kõik oleks hea Issanda silmis, vaid ka inimeste silmis.
22Me saatsime aga koos nendega veel oma venna, keda me mitmes asjas sageli oleme leidnud hoolsa olevat, kes aga nüüd on veel palju hoolsam suure usalduse pärast, mis tal on teie suhtes.
23Olgu tegemist Tiitusega, kes on minu kaasosaline ja abiline teie juures, olgu meie vendadega, kes on koguduste saadikud, - nad on Kristuse kirkus!
24Näidake siis nendele oma armastust ja õigustage meie kiitlemist teie üle, et seda võiksid näha kõik kogudused!

“Kõik mis meil on tuleb Sinu käest ja Sinu omast anname Sulle” (anglikaani kiriku palveraamatust)

Raha pole ainult tundlik teema; see on ka suur kiusatuse allikas. Varakirik oli sellega samamoodi silmitsi (Ap 5:1-11; 1Tm 6:10, Tt 1:11), ja ükski ajastu kirikuajaloos ei ole jäänud sellest puutumata. Liigagi paljud on oma südame rikkunud ülemäärase rikkuse ihaldamise või puuduliku aususe pärast rahakasutuses. Kaasaja inimese ettekujutuses ongi kirik seotud rahanõudega ning enamasti peetakse kirikut ka korrumpeerunuks. Samas ei peaks keegi meist arvama, et oleme väljapool selle kiusatuse mõju (1Kr 10:12, 3Ms 19:10, Ap 2:44-45; Mk 12:31).

Paulus kasutab usaldusväärseid inimesi, kes on tõestanud oma ausust, kellede esmane hool on evangeeliumi levik, ning kes on teeninud ka teiste tunnustuse (s 18). Kõiges, mida teeme, eriti aga aladel, kus kiusatused võivad olla suured, peame alati tegema kõik mis meie võimuses vältimaks viidetki ebakohasele käitumisele. Ainus motivatsioon mis peaks saama eluõiguse on igatsus teenida ja austada Jumalat (s 19). Ning kõik, mida teeme peab alluma Tema hoolikale läbivaatusele, milles meie eesmärk on olla Talle kõigiti meelepärane. 

Teiseks liikumapanevaks jõuks peaks olema igatsus aidata kaasinimesi (s 19). Hoolitsemine vaeste ja tõrjutute eest on prioriteetne nii Vanas kui Uues Testamendis. Kui armastame oma ligimesi nii nagu iseendid, ning ka tegelikult keskendume nende vajadustele ja heaolule, oleme oluliselt vähem mõjutatud isikliku kasu saamisest ning iga järgmine helduse või abistamise tegu aitab nõrgendada raha mõju haaret meie südame üle. 

Viimaks motiveerib meid ka soov vältida kriitikat (s 20); säilitades kõrged standardid oma tegutsemises nii, et ka teised hakkavad au andma Jumalale ning tunnevad ära Tema armu, headuse ja tõe.

Paulus muudab end  aruandekohustuslikuks korintose usklike ees, sest me oleme vastutavad terve kristliku kogukonna ees ning alati ja viimselt Jumala ees.

 
Ajastul, kus rahakiusatus on eriliselt suur, vajavad kõik need, kes on juhtpositsioonidel meie eestpalveid ja toetust. Palveta täna nende eest, keda tunned ning keda Jumal sulle meelde tuletab.

Selle kommentaari autor: John Grayston