Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Imeline varustamine

Reede, 12. August 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Kn 3:1-27

Iisraeli kuningas Jooram
1Ja Jooram, Ahabi poeg, sai Samaarias Iisraeli kuningaks Juuda kuninga Joosafati kaheksateistkümnendal aastal ja ta valitses kaksteist aastat.
2Tema tegi kurja Issanda silmis, aga mitte nõnda nagu ta isa ja ema, sest ta kõrvaldas Baali samba, mille ta isa oli teinud.
3Ometi püsis ta Nebati poja Jerobeami pattudes, millega too oli saatnud Iisraeli pattu tegema; neist ta ei loobunud.
Võit Moabi üle
4Moabi kuningas Meesa oli lambakasvataja ja tema andis maksuna Iisraeli kuningale sada tuhat lambatalle ja saja tuhande jäära villad.
5Aga kui Ahab suri, siis Moabi kuningas taganes Iisraeli kuningast.
6Siis läks kuningas Jooram päevapealt Samaariast välja ja luges üle kogu Iisraeli.
7Ja ta läks ning läkitas teate Juuda kuningale Joosafatile: „Moabi kuningas on minust taganenud. Kas tuled koos minuga sõdima Moabi vastu?” Ja too vastas: „Tulen. Ma olen nagu sina, minu rahvas nagu sinu rahvas, minu hobused nagu sinu hobused.”
8Ja ta küsis: „Missugust teed me läheme?” Ja Jooram vastas: „Edomi kõrbe teed.”
9Nii läksid Iisraeli kuningas ja Juuda kuningas ja Edomi kuningas. Aga kui nad olid käinud seitsme päeva tee, siis ei olnud vett sõjaväel ega loomadel, kes nende kannul käisid.
10Ja Iisraeli kuningas ütles: „Oh häda! Küllap on Issand kutsunud need kolm kuningat, et neid Moabi kätte anda.”
11Aga Joosafat ütles: „Kas ei ole siin mõnda Issanda prohvetit, kelle läbi me saaksime küsida Issandalt?” Siis kostis keegi Iisraeli kuninga sulastest ja ütles: „Siin on Eliisa, Saafati poeg, kes valas vett Eelija käte peale.”
12Joosafat ütles: „Temal on Issanda sõna.” Siis läksid Iisraeli kuningas ja Joosafat ja Edomi kuningas tema juurde.
13Aga Eliisa ütles Iisraeli kuningale: „Mis on mul sinuga tegemist? Mine oma isa ja ema prohvetite juurde!” Ent Iisraeli kuningas ütles temale: „Ei, Issand on kutsunud need kolm kuningat, et neid Moabi kätte anda.”
14Siis ütles Eliisa: „Nii tõesti kui elab vägede Issand, kelle ees ma seisan, kui ma ei peaks lugu Joosafatist, Juuda kuningast, siis ma ei vaatakski su poole ega näekski sind.
15Nüüd aga tooge mulle üks mängumees!” Ja kui mängumees kannelt lõi, siis sündis, et Issanda käsi tuli tema peale
16ja ta ütles: „Nõnda ütleb Issand: Tehke siia orgu auk augu kõrvale!
17Sest Issand ütleb nõnda: Te ei saa näha tuult ega vihma, kuid see org tuleb vett täis ja te saate juua, teie ja teie karjad ja veoloomad.
18Aga see on Issanda silmis tühine asi - ta annab ka Moabi teie kätte
19ja te vallutate kõik kindlustatud linnad ja kõik paremad linnad, te raiute maha kõik head puud, matate kinni kõik veeallikad ja rikute kividega kõik head põllud.”
20Ja hommikul, roaohvri ajal, vaata, siis sündis, et Edomi poolt tuli vesi ja maa täitus veega.21Kui kõik moabid kuulsid, et kuningad olid tulnud sõdima nende vastu, siis hüüti kokku kõik, kes suutsid vööd vööle panna, ja neist vanemad, ja nad asusid teele.
22Aga kui nad hommikul vara üles tõusid ja päike paistis vee peale, siis nägid moabid, et vesi nende ees oli punane nagu veri.
23Ja nad ütlesid: „See on veri! Kuningad on isekeskis mõõkadega raiunud ja üksteist maha löönud. Ja nüüd, Moab, saagile!”
24Aga kui nad tulid Iisraeli leeri, siis tõusid Iisraeli lapsed ja lõid moabe ning need põgenesid nende eest; aga nad tungisid edasi ja lõid moabe.
25Ja nad kiskusid maha linnad, igamees viskas kive igale heale põllule ja nad täitsid need; ja nad matsid kinni kõik veeallikad ja raiusid maha kõik head puud. Lõpuks jäid alles ainult Kiir-Hareseti müürid, mida lingumehed piirasid ja tabasid.
26Kui Moabi kuningas nägi, et taplus käis temale üle jõu, siis võttis ta enesega kaasa seitsesada mõõgatõmbajat meest, et murda läbi Edomi kuninga kohalt; aga nad ei suutnud.
27Siis ta võttis oma esmasündinud poja, kes pidi saama tema asemel kuningaks, ja ohverdas selle põletusohvriks müüri peal. Siis valdas suur viha Iisraeli ja nad läksid ära tema kallalt ning tulid tagasi oma maale.

Milles vajad täna Jumala abi? Täna Teda ustava varustamise eest!

Vaevaline rännak ümber Surnumere jätab Iisraeli kuninga Joorami ning Juuda kuninga Joosafati ilma veeta ning sellesama moabi kuninga meelevalla alla, keda nad ründama oli tulnud. Eespaistvat tragöödiat saab ära hoida veel ainult imeline sekkumine või jumalik juhtimine. Eliisa aga toob vastuse koos julgustuse sõnaga ning ka jumaliku sekkumise: lähedale maasse puuritud augud täituvad (s 16) suure hulga veega, lisaks näitab punastelt liivakivikaljudelt tekkiv peegeldus vett moabiitidele verena, põhjustades nende järelemõtlematu äkkrünnaku mille nad kaotavad.

See dramaatiline jutustus on üks tüüpiine lugu sellest, kuidas Piiblis poliitika ning religioon üksteisega põimuda võivad. Joorami kurjusest hoolimata (s 2,3) on Eliisa nõus Joosafati aitama (s 14), ning nõustub vastutahtmist nende kampaaniaga. Tema sõna ei ole lihtsalt ettekuulutus, vaid ühtlasi ka reaalsust esiletoov kuulutus - prohveti sõna on see, mis muudab olevaks uued veereservuaarid ning toob lootuse võiduks. Prohveti ülesanne ja teenimine on muuta Jumala sõna käesoleva päeva reaalsuseks- samamoodi kui Jeesus on meie jaoks lihakssaanud Sõna. Jumala kohtumõistmine ei taba mitte üksnes Tema rahva vaenlasi, vaid kogu inimkonda, kes on ise oma päästet otsides läinud eksiteele. Jumala arm on leitav Tema hoolitsuses mille läbi on meile antud eluvesi - Jumala Poeg, kes annab elu - ja seda eluvett saame ammutada “pääste kaevust”.

 Ka tänapäeva juhtidel on mitmeid ületamatuina näivaid väljakutseid, ning ilma usu, õige tunnetuse ning Püha Vaimu juhtimiseta liikudes, leiavad paljud kristlikud teenistused end ebasõbralike tingimuste meelevallas olevat, kogedes end kesk majanduslangust, apaatsust ning “poliitilise korrektsuse “ tagaaajamist, mis takistavad või suruvad alla evangeeliumi kuulutamist. Sellistes oludes ei piisa nn “pimeda optimismiga” alustamisest või jätkamisest, vaid selle asemel on vaja omaks võtta taevane strateegia, mis kannab meid lõpuni. Täpselt samamoodi vajame aegajalt ka lihtsalt imelisi sekkumisi oma teekonna jätkamiseks.

 
Too Jumala ette kõik oma erilisd vajadused või probleemid, milega just praegu oled silmitsi.


Selle kommentaari autor: Richard Harvey