Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumalik võlgade lahendus

Laupäev, 13. August 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Kn 4:1-17

Lesknaise õli
1Kord hüüdis Eliisale keegi naine, üks prohvetijüngrite naisi, öeldes: „Su sulane, minu mees, on surnud. Ja sa tead, et su sulane kartis Issandat. Nüüd tuleb võlausaldaja mu kahte poega enesele orjaks võtma.”
2Ja Eliisa ütles temale: „Mis ma pean sulle tegema? Ütle mulle, mis sul kojas on.” Ja ta vastas: „Su teenijal ei ole kojas midagi muud kui kruus õli.”
3Siis ta ütles: „Mine palu enesele külast astjaid, kõigilt oma naabreilt, tühje astjaid ja mitte liiga vähe!
4Siis mine ja sule uks enese ja oma poegade järelt ja vala kõigisse neisse astjaisse; ja mis saab täis, pane kõrvale!”
5Ja naine läks ta juurest ära ja sulges ukse enese ja oma poegade järelt; nemad tõid temale astjaid ja tema valas õli sisse.
6Ja kui astjad said täis, siis ta ütles oma pojale: „Too mulle veel üks astja!” Aga poeg vastas temale: „Astjat ei ole enam.” Ja õlivool lakkas.
7Siis ta tuli ja kuulutas seda jumalamehele; ja see ütles: „Mine müü õli ära ja tasu oma võlg! Sina ja su pojad aga elage ülejäägist!”
Eliisa äratab surnuist Suunemi naise poja
8Ja ühel päeval juhtus, et Eliisa läks Suunemisse; seal oli keegi rikas naine ja see peatas teda leiba võtma; nõnda iga kord, kui ta sealt läbi läks, põikas ta sinna leiba võtma.
9Ja naine ütles oma mehele: „Vaata, ma tean, et see, kes alati meilt mööda läheb, on püha jumalamees.
10Tehkem ometi pisike müürikamber ja pangem temale sinna ase, laud, iste ja lambijalg; ja kui ta tuleb meie juurde, siis ta võib minna sinna.”
11Ja ühel päeval juhtus, et ta tuli sinna, läks müürikambrisse ja magas seal.
12Ja ta ütles oma teenrile Geehasile: „Kutsu see suunemlanna!” Ja see kutsus tema ning naine astus ta ette.
13Siis ta ütles teenrile: „Ütle ometi temale: Vaata, sa oled meie pärast kõike seda vaeva näinud. Mida saaks teha sinu heaks? Kas on tarvis su eest midagi rääkida kuninga või väepealikuga?” Aga naine vastas: „Ma elan ju oma rahva keskel.”
14Eliisa küsis: „Mida siis saaks teha tema heaks?” Ja Geehasi vastas: „Vaata, tal pole poega ja ta mees on vana.”
15Siis ta ütles: „Kutsu tema!” Ja Geehasi kutsus ta, ja naine astus uksele.
16Ja Eliisa ütles: „Aasta pärast selsamal ajal sa kaisutad poega.” Aga ta vastas: „Ei, mu isand! Sina, jumalamees, ära peta oma teenijat!”
17Ent naine jäi lapseootele ja tõi aasta pärast selsamal ajal poja ilmale, nagu Eliisa temale oli öelnud.

Mil määral näed Jumalat toimimas tänapäeva majanduslikus ebakindluses? Täna Jumalat, et Tema jaoks ei ole ükski olukord võimatu!

Tänases loos varustatakse imeliselt tundmatu prohveti naist. See omakorda on ettekuulutuseks kahele suuremale tunnustähele - lastetule abielupaarile poja andmisele ning hiljem selle poja elluäratamisele (s 18-37). Sellised imeteod kinnitavad, et Eliisa on oma õpetaja Eelija täieõiguslik järeltulija. Iisraelile meenutavad need imeteod Jumala väge, kaitset ning hoolitsust häda ajal. 

Too prohveti naine oleks abi puudumisel pidanud oma lapsed tööorjadeks müüma ning sellega kaotanud ka enda sõltumatuse. Aga see vähene õli, mis talle veel jäänud oli, vaid nii palju, et sellega keha kuuma vastu võida - sellest saab Jumala varustus talle ja tervele ta perele. Ime, mille Eliisa teeb, sünnib privaatselt (s 4), ometi saab see laialt tuntuks. Kaasaja krediidilimiitide, majanduslanguse ning kasvava tööpuuduse keskel vajame ka meie mitmeid sarnaseid imesid!

Jumala loos oma rahvaga taolised imeteod mitte ainult ei kinnita prohveti ehtsust, vaid tõstavad esile ka prohvetiameti mitmekülgsust. 5Ms 18:14-22 antakse meile tõelise prohveti tunnusmärgid. Läbi aegade on kirik omanud mitmeid teistsuguseid arusaamisi

prohvetiametist. Seda on nähtud kui: unikaalset apostellikku teenimisvormi, mis lõppes Pühakirja kaanoni kinnitamisega; igasugust jumalikult inspireeritud kõnet; õpetust, jutlustamist või nõustamist (Calvin, Luther); üleloomulikku ilmutust, ettekuulutust,  tunnetust ja teadmist (nelipühi ja karismaatilised kogdused); või kui mõjukat ilmutust, mis on antud kaasagese “prohveti”  (sh ka tugeva autoriteediag karismaatilise grupi) poolt.

 
Mida usud ja kuidas koged täna sina prohveteeringu ja porhvetliku kuulutuse osas? Milliseid meetmeid rakendad et teha vahet õige ja vale prohvetikuulutuse vahel?

Selle kommentaari autor: Richard Harvey