Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumal on armastus

Pühapäev, 14. August 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 147

Kõigeväelise ülistus
1Halleluuja! Jah, hea on mängida meie Jumalale; jah, kaunis ja kohane on kiituslaul.
2Issand ehitab Jeruusalemma, tema kogub Iisraeli hajutatud.
3Ta parandab need, kelle süda on murtud, ja seob kinni nende valusad haavad.
4Tema määrab tähtede arvu ja nimetab neid kõiki nimepidi.
5Meie Issand on suur ja vägev rammult; tema mõistus on määratu.
6Issand peab ülal viletsaid, aga õelad alandab maani.
7Laulge Issandale tänuga, mängige kandlel kiitust meie Jumalale,
8kes katab taeva paksude pilvedega, kes valmistab maale vihma, kes laseb tärgata rohu mägedele,
9ta annab loomadele nende toidu ja kaarnapoegadele, kes teda hüüavad.
10Temale ei meeldi hobusevägi ega ole tal head meelt jalameeste säärtest.
11Issandal on hea meel neist, kes teda kardavad, kes loodavad tema helduse peale.
12Ülista, Jeruusalemm, Issandat! Siion, kiida oma Jumalat!
13Sest tema on teinud tugevaks su väravate riivid, tema õnnistab su lapsi sinu sees.
14Ta annab rahu su piirile, ta küllastab su tuumaka nisuga.
15Ta läkitab oma ütlused maa peale, rutusti jookseb tema sõna.
16Ta annab lund nagu villa, ta külvab halla nagu tuhka.
17Ta viskab oma jääd nagu palukesi: kes võib püsida tema külma ees?
18Ta läkitab oma sõna ja sulatab nad; ta laseb oma tuult puhuda ja veed vulisevad.
19Ta annab teada oma sõna Jaakobile ja Iisraelile oma määrused ja seadused.
20Nõnda ei ole tema teinud ühelegi paganarahvale, ja tema seadusi ei ole nad tundnud. Halleluuja!

“Issand, anna mulle usku, mis oskab näha sinu armastust toimimas nii maailmas, looduses kui ka vaimses sfääris.”

Psalm jaguneb kolmeks osaks, millest igaüks algab üleskutsega kiita Jumalat (s 1,7,12) ning iga osa ülistab Jumala headust, mida kogetakse nii loodud maailmas kui jumalarahva keskel.

Salmidest 2-6 kirjeldavad, kuidas Jumal kogub kokku need, kes on hajutatud ning määratleb tähtede arvu (ja nimetab neid kõiki nimepidi). Seesama vägi ja armastus, mis on toimivad Iisraeli kojutoomisel Paabeli vangipõlvest toob loomises esile ka universumi. Võib tunduda, et koguduse elu on vaid tühine ja vähetähtis, aga sama käsi juhib selle kulgu täpselt samamoodi nagu juhib päikesesüsteemi; taevased kooslused võivad meile tunduda tohutute ning ebaisikulistena, kuid neid hoiab seesama armastus mis hoiab üleval kogudust. Jumala armastus on see mis saadab vihma ning paneb rohu kasvama, andes toitu kõikidele loomadele (s 9). Ja kõige õigem vastus kõigele eelpoolnimetatule on, kui meie paneme oma lootuse sellele muutumatule armastusele (s 11).

Kontrasti moodustavad “kurjad” kellede lootus on nende endi jõud, eriti aga sõjaline võimsus (s 10). Hobused viitavad ratsaväele, mis oli tol ajal kõige kardetum sõjaline jõud, mees kelle jalad Jumalale ei meeldi, on jalaväes (mitte atleet!). Relvade arengus oleme praeguseks pisut edasi liikunud, kuid põhimõtteliselt on kõik muu ka tänapäeval nii nagu psalmis. Millele või kellele loodab meie rahvas täna?

Seesama Jumala sõna, mis saadab talvel lund, suvel soojust, et nisu saaks tuuma, ilmutab oma tahet Iisraeli keskel (s 18,19). Ja Uus Testament ütleb, et seesama Sõna sai lihaks ning elas meie keskel (Jh 1:14). Kristus on see, kelle läbi kõik asjad on loodud, kes on iga inimese ja rahva valgus (vaatamata sellele, kas nood seda teavad või mitte); ning kes on meid välja toonud pimedusest oma armastuse ja valguse kuningriiki. Tema on loodu esmasündinu ning esimene kes on tõusnud surnuist.

 

Koosta oma mõttes nimekiri, asjadest milles märkad Jumala armastust looduses ning Jumala väge inimeste eludes - ja täna Teda täna selle eest!

Selle kommentaari autor: Alastair Campbell