Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Usalduskriis

Pühapäev, 21. August 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 120

Appihüüd petiste ja valetajate vastu
1Palveteekonna laul. Ma hüüdsin oma kitsikuses Issanda poole ja tema vastas mulle.
2Issand, vabasta mu hing valetajaist huultest ja petisest keelest!
3Mida anda sulle, mida lisada sulle, petis keel?
4Sangari teravaid nooli koos leetpõõsa tuliste sütega.
5Häda mulle, et ma võõrana elan Mesekis, et ma viibin Keedari telkide keskel!
6Juba kaua on mu hing elanud nende juures, kes vihkavad rahu.
7Mina tahan rahu! Aga kui ma räägin, on nemad valmis sõjaks.

Meenuta millal viimati Jumal Sind aitas. Täna teda veelkord selle eest!

See psalm on kirjutatud olukorras, kus kirjutaja kogeb, et on sattunud inimeste keskele, keda ei saa usaldada. Ta tuletab endale otsekui julgustuseks meelde, et on ennegi pöördunud raskustes Jumala poole ja abi saanud (s 1).

Tema raskused on põhjustanud valelikud ja rahu vihkavad inimesed, kelle hulgas elamine näib sarnanevat elamisega võhivõõraste mägilaste keskel (s 5). Nagu mujalgi psalmides, kohtame ka siin soovi, et vaevajaid tabaksid nende endi surmavad nooled ja põletav tuli. Need kujundlikud võrdlused saavad meile mõistetavamaks, kui teame, et vanal ajal olid just treenitud ja täpse silmaga vibulaskurid vaenlaste armeedele kõige ohtlikumad vastased, leetpõõsas oli aga tuntud kui väga kuuma ja kauakestva leegiga põlev küttematerjal.

Meiegi võime igas olukorras loota Jumala peale. Meilgi võib ette tulla ülekohtuseid olukordi, kus ei saa oma kaasinimesi usaldada, sest oleme juba valusaid haavu saanud. Vihkamist õigustav ja õhutav inimene võib jõuda ka füüsilise vägivallani. Piiblis on sageli keelt ja sõnu võrreldud mingi terava ja ohtliku esemega, näiteks mõõgaga või teravate nooltega, nagu siin (Ps 57:5; 59:8). Jaakobus nimetab oma kirjas lausa täiuslikuks inimest, kes oma keelt suudab kontrollida. Kui keegi juba seda suudab, siis on ta võimeline terve keha üle valitsema.

Kui paljud meie seast võivad kätt südamele pannes öelda, et nad tõesti seda suudavad? Kontrollimatu keele ja sõnadega võime kaasinimestele palju haiget teha.

 
Õndsad on rahuloojad…

Selle kommentaari autor: APÜ