Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kuri möllab, aga Jumal näeb

Reede, 26. August 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Kn 9: 17-37

Jehu tapab Joorami
17Aga Jisreelis seisis valvur tornis ja nägi Jehu jõuku tulevat ning ütles: „Ma näen ühte jõuku.” Ja Jooram ütles: „Võta üks ratsanik ja läkita neile vastu, et ta küsiks, kas on rahu!”
18Ja ratsanik läks temale vastu ning ütles: „Nõnda ütleb kuningas: Kas on rahu?” Ja Jehu vastas: „Mis on sinul rahuga tegemist? Pöördu ümber ja tule mu järel!” Ja valvur teatas ning ütles: „Käskjalg jõudis nende juurde, aga ei tule tagasi.”
19Siis kuningas läkitas teise ratsaniku; ja see tuli nende juurde ning ütles: „Nõnda ütleb kuningas: Kas on rahu?” Ja Jehu vastas: „Mis on sinul rahuga tegemist? Pöördu ümber ja tule mu järel!”
20Ja valvur teatas ning ütles: „Ta jõudis nende juurde, aga ei tule tagasi. Ja kihutamine oleks nagu Nimsi poja Jehu kihutamise moodi, sest too kihutab nagu hull!”
21Siis ütles Jooram: „Rakendage!” Hobused rakendati vankri ette ja Jooram, Iisraeli kuningas, ja Ahasja, Juuda kuningas, läksid välja kumbki oma vankris. Nad läksid Jehule vastu ja kohtasid teda jisreellase Naaboti põllul.
22Ja kui Jooram nägi Jehut, siis ta küsis: „Kas on rahu, Jehu?” Ja too vastas: „Mis rahu, niikaua kui su ema Iisebeli hoorusi ja nõidusi on nii palju!”
23Siis Jooram pöördus ümber ja põgenes ning ütles Ahasjale: „See on äraandmine, Ahasja!”
24Aga Jehu tõmbas oma käega ammu vinna ja tabas Jooramit õlgade vahele, nõnda et nool läbistas ta südame ja ta vajus vankris kokku.
25Ja Jehu ütles Bidkarile, oma vankrisõdurile: „Võta ja viska ta jisreellase Naaboti põllulapile, sest mulle meenub, et kui mina ja sina ratsutasime kõrvuti tema isa Ahabi järel, siis pani Issand tema peale selle ennustuse:
26Tõesti, ma nägin eile Naaboti ja tema poegade verd, oli Issanda ütlus, ja ma maksan sulle kätte selle põllu peal, oli samuti Issanda ütlus. Ja nüüd võta, viska ta põllule Issanda sõna kohaselt!”
Jehu tapab Ahasja
27Kui Ahasja, Juuda kuningas, seda nägi, siis ta põgenes Beet-Gaani poole; aga Jehu ajas teda taga ja ütles: „Laske ka tema vankris maha!” Ja nõnda sündiski Guuri tõusuteel, mis on Jibleami juures; ent ta põgenes Megiddosse ja suri seal.
28Ja ta sulased viisid ta vankriga Jeruusalemma ja matsid ta tema oma hauda ta vanemate juurde Taaveti linna.
29Ahasja oli saanud Juuda kuningaks Joorami, Ahabi poja üheteistkümnendal aastal.
Iisebeli surm
30Ja Jehu tuli Jisreeli. Kui Iisebel seda kuulis, siis ta jumestas oma palge ja kaunistas pea ning vaatas aknast välja.
31Ja kui Jehu jõudis väravasse, siis küsis Iisebel: „Kas on rahu, Simri, oma isanda tapja?”
32Ja Jehu tõstis oma silmad üles akna poole ja küsis: „Kes on minu poolt? Kes?” Siis vaatas kaks-kolm hoovkondlast alla tema poole.
33Ja Jehu ütles: „Kukutage ta alla!” Siis nad kukutasid Iisebeli alla ja ta veri pritsis seina ja hobuste peale; ja ta tallati ära.
34Siis Jehu läks sisse, sõi ja jõi ning ütles: „Kandke nüüd hoolt selle neetu eest ja matke ta maha, sest ta on ikkagi kuninga tütar!”
35Nad läksid teda matma, aga ei leidnud temast muud kui pealuu, jalad ja kämblad.
36Ja nad tulid tagasi ning teatasid Jehule; ja tema ütles: „See on see Issanda sõna, mis ta rääkis oma sulase, tisbelase Eelija läbi, kui ta ütles: Jisreeli põllul söövad koerad Iisebeli liha.

Millist võimu oled elus omanud? Millit võimu on omatud sinu üle? Kui palju sa julged usaldada Jumala valitsust?

Saanud kuningaks, oli Jehu esimene ülesanne jõuda Jisreeli enne, kui kuningas Jooram riigipöördest teada saab. Tema plaan läks korda: Jehu tappis Joorami ning kõrvaldas ka viimase õepoja, Juuda kuninga Ahasja.  

Järgmiseks ohvriks oli Ahabi lesk Iisebel. Iisebeli hukkumine leidis aset Naaboti põllul. Kohas, mille naine oli endale pettuse abil hankinud. (1Kn 21: 5-15)

Iisebeli mõjuvõim ulatus läbi kolme kuninga valitsusaja. Ahabi surma järel see mitte ei vähenenud, vaid hoopis suurenes. Naites oma kaks tütart Juuda kuningatele, sai Iisebel ka nende õukonnad oma mõjuvälja. Iisebeli eesmärk ei olnud religioone kokku sulatada, vaid ta võitles avalikult  Iisraeli jumala Jahve vastu propageerides Baali ja Astarte teenimist ning tappes Jumala prohveteid.

Iisebel oli kaunis naine, kes oma välimust kõhklematult enda hüvanguks ära kasutas. Nähes Jehut tulemas, oli Iisebelile kohe, selge, milline saatus teda ootab. Sellele vaatamata käitus ta mürgiselt.

Iisebel suri kohutavat surma. Prohvet Eelija ennustus läks täide. Ilmutusraamatus on Iisebeli kujutatud kui näidet ebajumalateenistusele ahvatlevast naisest.

 
Kuidas kasutad sulle usaldatud võimu või ülesannet? Kas see on sinu jaoks võimalus realiseerida oma huve või pead silmas eelkõige üldist heaolu? Kas oma tegevusega kasvatad Jumala tundmist ja Tema tahte kohast elu?

Selle kommentaari autor: Marja Heimala-Pelkonen