Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ülistage!

Pühapäev, 28. August 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 146

Kiitus Jumalale abi eest
1Halleluuja! Kiida, mu hing, Issandat!
2Ma tahan Issandat kiita oma eluaja! Ma tahan oma Jumalale mängida, niikaua kui mind on!
3Ärge lootke vürstide peale, inimlaste peale, kelle käes ei ole abi!
4Kui tema vaim välja läheb, siis ta pöördub tagasi oma mulda; selsamal päeval kaovad tema kavatsused.
5Õnnis on see, kelle abi on Jaakobi Jumal, kelle lootus on Issanda peale, oma Jumala peale,
6kes on teinud taeva ja maa, mere ja kõik, mis seal sees on, kes on ustav igavesti,
7kes mõistab õiglast kohut neile, kellele liiga tehakse, kes annab leiba näljastele. Issand päästab lahti, kes on kinni seotud.
8Issand avab pimedate silmad; Issand seab püsti need, kes on küüru vajutatud. Issand armastab õigeid.
9Issand kaitseb võõraid, ta peab ülal vaeslapsi ja lesknaisi; kuid õelate teed ta saadab nurja.
10Issand on kuningas igavesti, sinu Jumal, Siion, põlvest põlve! Halleluuja!

Mine Jumala ette aj lihtsalt kiida Teda - kõige selle eest kes Ta on! Lase ülistusel end kanda...

Selline ülistus, hakkab inimese südamest välja voolama siis, kui tal on midagi korda läinud ja ta tunnetab, et see on toimunud Jumala tarkusest tulenevalt. Psalm kutsub meid üles panema lootuse Jumala peale (s 5), et meid saadaksid kordaminekud, et meie südamed oleksid täis tänu ja me hõiskaksime laulda kiitust meie Issandale.

Inimloomus eelistab toetuda oma ettevõtmistes enesele või omataolistele, s.o kaasinimestele ehk maistele sidemetele (s 3). Enamasti aga on meie elu olukorrad sellised, kus kaasinimesed meid aidata ei saa ega tahagi. Siit leiame seletuse sellele, miks psalmi autori hing ülistab Jumalat. Inimesed on ajalikud – Jumal on igavene (s 4). Me ei toimi mitte ainult targasti, kui paneme oma lootuse inimeste asemel usus Jumala peale, vaid me teeme sellega Jumala enda tahtmist (vt Ps 118:8; Jr 17:5).

Psalmi autor toob salmides 6-9 esile loetelu Jumala olemusest Tema tegudes, ta justkui „pildistab“ Jumalat! ja tõesti, saame igas olukorras end usaldada Jumala hoolde teadmisega, et Tema hoolitseb meie eest. Jumal toetab kõiki, kes on langemas, ja Tema tõstab püsti kõik, kes on küüru vajutatud (s 7, 8)! Ja kui ei muutu olukorrad ise, siis muudab Jumal jätkuvalt oma armuga ligi olles meid ja meie südamehoiakuid, ja nii tuleb meiel viimselt kõik kasuks Issandas.

Oma tegudega on Jumal andnud meile eeskuju, kuidas meiegi peaksime käituma näljastega, rõhututega, tõrjututega, orbudega... Me oleme loodud selleks, et peegeldada oma elu, olemuse ja tegudega Issandat. Ja nii kutsub psalmi autor kutsub meid üles panema kõigepealt kõiges oma lootuse Jumala peale, et meie süda võiks olla ülevoolav ülistusest Jumala ees, Tema muutev vägi meie elus nähtav ja tema auhiilguse valgus nähtav paljudele (vt Ps 40:5).

 
Kõik, kel on eluõhku - kiitku Jumalat!

Selle kommentaari autor: APÜ