Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kes teine?

Pühapäev, 25. September 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 142

Abipalve ahastuses
1Taaveti õpetuslaul; palve, kui ta oli koopas.
2Oma häält tõstes ma kisendan Issanda poole, oma häält tõstes ma anun Issandat.
3Ma valan välja oma kaebuse tema ette, ma annan temale teada oma ahastuse.
4Kui minu vaim nõrkeb mu sees, siis sina tunned mu teerada. Teele, mida ma käin, on minu jaoks peidetud püünised.
5Vaata paremale poole ja näe, et mul ei ole, kes mind tunneks. Pelgupaik on mu eest hävinud, ükski ei hooli mu hingest.
6Ma kisendan sinu poole, Issand! Ma ütlen: Sina oled mu pelgupaik, mu osa elavate maal!
7Pane tähele mu halisemist, sest ma olen väga nõder! Vabasta mind mu tagaajajate käest, sest nad on minust tugevamad!
8Vii välja mu hing vangist tänama sinu nime! Õiged käivad mu ümber, kui sina mulle head teed.

See psalm oli Taaveti palve, kui ta oli lõksus ühes koopas, ja see oli tõepoolest raske olukord. Millised asjad panevad sind tundma, et oled justkui lõksus või tagaaetud? Kui loed seda psalmi, siis palveta vaikselt kaasa.

Kristlastena võime kindlasti elada õnnistatud elu, kuid me pole immuunsed inimeseks olemise raskuste suhtes, meil kõigil on kriisid. Kuhu me pöördume sellistel aegadel? Paljud inimesed pöörduvad alkoholi, ravimite või valede suhete poole. Need ainult süvendavad auku, kus nad on. Psalmi autor Taavet teab, kuhu pööruda. Tema olukord on kohutav. Ta on Adullami koopas ja teda ajab taga Saul. Temaga koos on ta pere, paljud need, kes on õnnetud ja võlgades, need, kellel on kibedus hinges - kokku 400 inimest (1Sm 22:1,2). See psalm on Taaveti palve selles olukorras. Võibolla Taavet istus seal koopas ja laulis seda laulu harfiga oma kogukonnale. Kogukond tundis end kaitstud ja hoitud.

See 3000 aastane palve on kaebelaul Jumala poole, hüüd tema halastuse järele (s 1), üks 50 itkust psalmide raamatus. Taavet valab häbenemata välja oma häda Jumala poole (s 2). Ta tunnistab avalikult, et talle pole midagi jäänud. Kuid ta teab, et Jumal mõistab tema olukorda (s 3). Ta räägib avameelselt oma vastastest, kuigi need on Saul ja kogu Iisraeli sõjavägi (s 3). Ta räägib oma eraldatusest ja üksildusest (s 4). Salmides 5-7 esitab ta otsesed palved Jumalale, teades, et Jumal on tema „pelgupaik, tema osa elavate maal.“ Jumal on tema jaoks kõik ja tema ainus lootus (s 5). Ta palub vabastamist (s 6-7). Miks? Nii saab ta Jumalat austada tänuga (s 7). Nii et ta ei ole enam ümbritsetud vaenlastest, vaid õigetest.

Millega oled silmitsi sina? Jõululugu räägib sellest, et Jumal on tulnud meie juurde (Mt 1:23). Ta teab meie valu, Ta teab meie kannatusi. Täna Jumalat, et Ta on alati meie juures (Mt 28:20)! Ära karda pöörduda Tema poole, avada oma süda ja võimaldada Tal tuua abi ja lootust.

Sul võib olla praegu Taavetiga sarnaselt mõni raske olukord. Kui sul on, siis loe seda psalmi, nagu sa oleksid kirjutanud selle ise. Aga see psalm võib olla ka midagi, mida salvestada tulevikuks, kui vajad seda.

Selle kommentaari autor: Mark Keown