Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ülalpool kahtlust

Reede, 18. November 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Jh 5:6-12

Maailma võitvast usust
6Tema on see, kes tuli vee ja verega - Jeesus Kristus. Ta ei tulnud üksnes veega, vaid vee ja verega, ja Vaim on selle tunnistajaks, sest Vaim on tõde.
7Jah, tunnistajaid on kolm:
8Vaim, vesi ja veri, ja need kolm on üks.
9Kui me võtame vastu inimeste tunnistuse, siis Jumala tunnistus on suurem, sest see on Jumala tunnistus, et ta on andnud tunnistuse oma Poja kohta.
10Kes usub Jumala Pojasse, sellel on see tunnistus olemas enese sees. Kes ei usu Jumalat, see on teinud tema valelikuks, sest ta pole uskunud tunnistust, mille Jumal on andnud oma Poja kohta.
11Ja see tunnistus on: Jumal on andnud meile igavese elu ja see elu on tema Pojas.
12Kellel on Poeg, sellel on elu; kellel ei ole Jumala Poega, sellel pole elu.

Millele peamiselt toetub sinu usk? Faktidele? Tunnetele? Loogikale? Kogemusele?

Jumala sõna ütleb, et kui väidame end Jumalat armastavat, kuid teisi armastada ei suuda, siis oleme valelikud (1Jh 4:20). Kui me ei usu seda mida Jumal on öelnud oma Poja kohta (s 10), siis tembeldame meie Jumala valelikuks. Jumala tunnistus Jeesusest on tänases tekstis kätketud vee ja vere kujunditesse - asjad mis tavalises tõlgenduses viitavad ristimisele ning Jeesuse surmale. Püha Vaim tuleb Jeesuse peale ristimises ning Isa kinnitab “See on minu ainus Poeg, kellest mul on hea meel” (Mt 3:17).

Jeesuse surm, kaugel häbistavast kaotusest, mida Jumal iial ei lubaks oma Pojal kogeda, leiab kinnituse Tema ülestõusmises - ja sellest saab hõiskamise põhjustaja (Fl 2:9). Seesama Vaim, kes ristimises Jeesuse peale laskus, võimaldab meil täielikult ühineda Jumala hinnanguga oma Poja suhtes: Ta on ka meile  “kallihinnaline” (1Pt 2:4). Kui hülgame tunnistuse Jeesusest , siis kustutame elu lootuse (s 12) - see valik võib osutuda väga teravaks väljakutseks neile, kes elavad pluralistlikus ühiskonnas.

Elu Jeesuses on elumuutva väe ja mõjuga. Uskuda, et “Jeesus on Messias” (s 1), võib esmapilgul tunduda kuiva akadeemilise väitena, kuid reaalselt ei ole selle loomuomases tulemuses - armastada Jumala perekonda -  midagi õpikumaitselist. Mitte ainus ortodoksne väide ei tõuse meie vastu, kui kukume läbi kaaskristlaste armastamises. Johannes aga läheb kaugemale: Jeesuse tõeline tundmine muudab mõnikord kohustuse ja sunnitööna tunduva,  kogu südamega täideviidud sõnakuulelikkuseks (s 3).

Oma risti võtmine ning Jeesusele järgnemine ei ole kunagi lihtne,  ometi on iga kristlase südames igatsus tuua Jumalale heameelt, ning tõeline usk kannab meid läbi ka keerulistest kohtadest. See, kes usub ja kinnitab end Jumala tunnistusse, ületab iga muu väite (s 4,5) ning hoolimata mistahes maailma vastuväidetest selle tunnistuse autoriteedi, tõe ja väärtuslikkuse vastu ei saa tõeliselt uskuja iial midagi vähendada või midagi ära võtta Jumala hinnangust omaenda Pojale.

 
Tõuse püsti ja vaata hoolikalt tooli, millel istusid. Ilma pikemalt mõtlemata usaldasid sellele istudes, et see kannab su kaalu. Täna Jumalat, et sinu usk võib toetuda palju tugevamale ja kindlamale alusele!

Selle kommentaari autor: Andy Bathgate