Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Teispool viha

Reede, 9. Detsember 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Na 2:2-14

Sõnum Niineve hävitamisest
2Pillutaja tuleb su vastu. Ole valvel! Pea silmas teed! Kinnita vööd! Võta jõud hästi kokku!
3Sest Issand taastab Jaakobi suuruse nagu Iisraeli suuruse, kuigi rüüstajad on rüüstanud neid ja on hävitanud nende võsud.
4Tema kangelaste kilbid on punased, sõjamehed ise purpurpunaseis riideis; ta määratud päeval on sõjavankrid otsekui tõrvikute tuli ja ratsud on rahutud.
5Vankrid kihutavad tänavail, tormavad turgudel sinna ja tänna; need paistavad tõrvikuina, sähvivad otsekui välgud.
6Tema vägevad kutsutakse kokku: nad komistavad teel, nad tõttavad müürile, aga juba on püstitatud kaitsekatus.
7Jõeväravad avatakse ja palee hakkab vankuma.
8Kuninganna tõstetakse püsti, võetakse paljaks, viiakse ära. Tema teenijad halavad, häälitsevad nagu tuvid, taovad enestele vastu rinda.
9Niineve on nagu veetiik, mille veed voolavad ära. „Pidage! Seiske!” Aga keegi ei pöördu tagasi.
10Riisuge hõbedat, riisuge kulda! Varandust on otsatult! Võtke enestele kandam kõigist kalleist asjust!
11Tühjus, lagedus ja häving! Julgus kaob, põlved võbisevad, kõigis niudeis on värin ja kõik palged õhetavad.
12Kus on nüüd lõvide pesapaik ja noorte lõvide söödamaa, kuhu lõvi sai pugeda ja kus viibis lõvikutsikas, ilma et keegi neid oleks peletanud?
13Kus on lõvi, kes murdis oma kutsikate tarviduseks ja kägistas emalõvide jaoks, kes täitis oma urkad saagiga ja pesapaigad sellega, mis ta murdis?
Niineve täielik häving
14Vaata, ma tulen sulle kallale, ütleb vägede Issand, ja ma põletan su sõjavankrid suitsuks, mõõk hävitab su noored lõvid. Ma lõpetan maa pealt su röövteo ja enam ei kosta su käskjalgade hääl.

“Issand aita mind! Aita mul näha Sind toimimas selles segases maailmas ning keset mu enda elu stressi.”

Nahumi 1 peatüki hümn, annab aluse tõlgendada kogu sõnumit laiemalt kui vaid ühe sündmuse raames, mida prohvet Nahum adresseeris. See avab lugejale ka võimaluse näha Niinevet Jumala vaenlase sümbolina raamatu hilisemate peatükkide valguses. Assüüria probleemi saab kokku võtta lausesse: “ Ma olen tõusnud sinu vastu!” (Na 2:14). Jumalat vaenlase rollis kohata on hukutav! Assüüria võis olla oma aja suurim poliitiline ja sõjaline jõud maailmas, näha end võitmatu lõvina, kes rebib lõhki kõik vaenlased, aga kui Jumal -Sõjamees rünnakule asub, langeb Niineve ühekorraga. Ei ole ühtegi relva, mis võiks Jumalat peatada. Ei ole armeed, kes suudaks Teda tagasi tõrjuda! Ei ole võimalik ehitada müüri, mis tõkestaks Tema tee! Kui Jumal on meie vastu, kes saaks olla meie poolt?!

Nahum kuulutab ette Niineve vallutamist ning terve Assüüria langemist. Ta visandab tohutu hävitustöö mis leiab aset, kui terve armee koos kaarikute, piikide ja mõõkadega marsib suure linna vastu. Ühtlasi näeb Nahum selles Jumala toimimist, sest see on Jumal ise, kes on tõusnud Niineve vastu ning kes õhutab inimestest hävitajaid linna ründama. See kõik on Niineve enda julma valitsemisviisi tagajärg. Sarnaselt prohvet Jesaja ning teiste piibliraamatute autoritega, peab ka Nahum assüürlasi kõige julmemaks ja halastamatuks rahvaks. Niineve on otsekui “lõvi, kes murdis oma kutsikate tarviduseks ja kägistas emalõvide jaoks, kes täitis oma urkad saagiga ja pesapaigad sellega, mis ta murdis” (s 13). Niineve, kes iidses maailmas oli tuntud oma ohvrite pagendamise poolest, pidi nüüd ise pagendatud saama. Tundub nagu tahaks prohvet öelda, et kus iganes valitsemisrežiimid, rahvad ning inimesed teostavad oma eesmärke vägivalla abil, siis vallandavad nad energia, mis põrkab tagasi neile endile. Tekib bumerangi efekt: “Ta on kaevanud augu, on selle õõnestanud, ja ta kukub iseenese tehtud kaevandisse.” (Ps 7:16). 

Kuigi Nahum on kindel, et Jumal oma karistusaktsioonis süüaluste rahvaste vastu kasutab tööriistadena inimesi,  siis on ta sama kindel, et ei tema ise, ega tema kuulajad kuulu nende hulka. Nii prohvet, kui ka ta kuulajad, peavad kättemaksmise jätma Jumalale, teades, et Jumal mõistab kohut õigluses ning võrdsuses. Toetudes salmile 5Ms 32:35, väidab apostel Paulus sama: “Ärge makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud: „Minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte” - nii ütleb Issand. “ (Rm 12:19). Ja kuigi see võib üllatada, tundub, et need, kes usuvad, et Jumal ise tasub kätte süüdlastele, on palju vähem kättemaksuhimulised kui need, kes kahtlustavad, et Jumal ei tee midagi. Ning just nood viimased võivad kogeda kiusatust võtta asjad enda kätte.

Oleme harjunud pidama Jumalat nii kenaks ja armastavaks, et võime hakata suhtuma Temasse nagu kaisukarusse. Aga meil tuleb uuesti ära õppida see, et Jumal ei ole taltsas, vaid Ta on hädaohtlik! Sama kinnitab Hb 10:30-31 “Hirmus on elava Jumala kätte langeda!”. Assüüria suhtumist teistesse rahvastesse võrreldakse “prostituudi ülekeeva himuga” (Na 3:4). See hiiglasuur impeerium oli kaotanud igasuguse kontrolli enda himude üle ning tal oli kustutamatu janu teiste rahvaste rikkuste järele, ja soov võimutseda nende üle. Kaasaja rahvastele, kes elavad maailma jõukamates piirkondades on see karmiks hoiatuseks. Nahum räägib lausa detailselt  “läbilendavaist ühe-öö -kaupmeeste parvedest” (Na 3:15), kelle ainus panus kohalikku majandusse on terve maa paljaks laastamine rohutirtsuparvede sarnaselt. Tuleb tuttav ette, eks?

Assüüria võis arvata, et sõjaline võimekus suudab ta päästa, Nahum aga hoiatab, et see paljukiidetud jõud on tühi pettus. Ükskõik kui tugevalt oleme rajanud kaitse enda ressurssidele, ei ole sellest mingit abi, kui tuleb sõdida Jumala vastu! Nahum kirjeldab väga kujundlikult kuidas Assüüria uhkus asendub täieliku häbiga.  Need sõnad: “Ma tõusen sinu vastu!” (“Ma tulen sulle kallale” s 13) on kõige halvavamad terves Pühakirjas. Milline kontrast on siin Jeesuse sõnadega Matt 28:20 “Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.” Kuidas peame siis tänama Jumalat Tema armu ja halastuse eest!

 
“Issand nii tihti keskendun ma kõigele negatiivsele, et ei suuda enam näha Sind toimimas. Palun ilmuta mulle täna oma headust ning kirkust siin selles maailmas!”

Selle kommentaari autor: APÜ