Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Milline päev!

Pühapäev, 25. Detsember 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 2:1-14

Jeesuse sünd
1Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas.
2See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja.
3Ja kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma linna.
4Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Petlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt,
5et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapseootel.
6Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama.
7Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta.
8Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja.
9Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga.
10Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,
11et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.
12Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.”
13Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas:
14„Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!”

Kui palju on meie jõulud mõjutatud enam traditsioonist, kaartidest, jõulunäidendist jm kui Pühakirjast? Palu, et võikisd näha romantilise loori taha, nende sündmuste tõeliselt maailma muutva olemuseni.

Kuidas see välja näeks, kui Jumal tuleks meid lunastama? Luukas annab vastuse. Ta tuleb maailma, mida näiliselt valitsevad mõjuvõimsad imperaatorid nagu ülim keiser Augustus, Rooma impeeriumi valitseja. Keiser käsib ja inimesed kuuletuvad. Ja ta on käskinud kõikidel oma alamatel (umbes 100 miljonit inimest) minna tagasi oma kodupaika, et neid saaks üle lugeda. Nii reisib Joosep, Taaveti järeltulija, koos oma viimaseid päevi lapseootel oleva naise Maarjaga 150 kilomeetrit lõuna poole, Taaveti kodulinna Petlemma. Vaadates tagasi, teame meie, et see oli suveräänne Jumal, kes keset näilist kaost korraldas iidse prohveteeringu täitumise (Mi 5:2; Mt 2:5-6).

Luukas kirjeldab Jeesuse sündi üsna napisõnaliselt. Nad saabusid. Neile ei leitud majas mingit ruumi. Siin pole tegu mitte võõrastemaja ja selle pidajaga, vaid pigem kusagil kodus või avalikus varjupaigas oleva mingit laadi vastuvõtu- või külalistetoaga. Võibolla oli tegu sugulasega, kelle kodu oli juba täis tagasipöördunud sugulastest. Just sellistes äärmiselt tagasihoidlikes tingimustes sünnib Jumala Poeg; loomalaudas, mis asus kas kõige alumisel korrusel või külgenvas laudas või koopas. Ja kuigi koht on ebahügieeniline, võetakse Jeesus vastu armastusega, riietatakse ning asetatakse magama loomade söögisõime.

Et siis, kui Jumal tuleb - kuidas see välja näeb? Vastu kõikide ootusi, ei ole Jumala tulek vaatemänguline. See on alanduses, märkamatu ja selle maailma võimude tähelepanu orbiidist väljapool. Sel ajal kui imperaatorid hüüavad käsklusi oma alamatele, saabub märkamatult siia Jumal. Ta sünnib väikesesse linna, loomade keskele. Selline on meie Jumal. On nii Tema moodi külvata seeme, mis vähehaaval hakkab muutusi esile tooma, ja mille täielikult muutev mõju saab nähtavaks läbi inimeste, kes ka kord olid beebid. Ta võiks tulla võimsa löögirusikaga, aga tuleb pigem kütkestava armastusega. Ükskõik milline on segadus, Jumal toimib selle keskel ja Tema valitseb olukorda (Rm 8:28).

 

Jumala ajastus on ülitäpne. Kas ootad teatud asju, mis võikisd sündida sinu elus? Töö leidmist? Suhte algamist? Kodu saamist? Loe uuesti neid salme ning meenuta enesele, et Jumal omab kontrolli kõikides protsessides, olgu need suured või väikesed.

Selle kommentaari autor: Mark Keown