Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lähme!

Esmaspäev, 26. Detsember 2016

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 2:15-20

Jeesuse sünd
15Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele: „Läki nüüd Petlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile!”
16Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes.
17Aga nähes teda teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta.
18Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud.
19Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames.
20Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud.

“Ja meie silmad saavad Teda näha/ läbi Ta enda armastuse, mis lunastab” (CF Alexander, 1818–95). Täna Jumalat, et ühel päeval saame ka meie jagada karjaste kogemust näha Jeesust palgest palgesse.

Olles kuulnud häid sõnumeid vastasid karjased nii nagu pidi - nad kiirustasid vaatama seda lapuskest, kellest ingel rääkinud oli. Ja nagu tõotatud, leidsid nad lapsukese sõimes. Nemad on Luuka jutustuses esimesed uskujad. Nad ei kuulu eliidi hulka, ega Heroodese koja religioossete juhtide hulka pigem on nad raske töö tegijad, karjased. Sageli on Jumala sõna vastuvõtjad just sellised inimesed. Ning nemad ei usu täiskasvanud Jeesuse hilisemate auliste imede tõttu, vaid nad usuvad sellesse lapsukesse ning Jumala tõotusesse.. Hiljem usaldab isegi ristil rippuv mässaja sureva Jeesuse sõnu (Lk 23:42). Imeline!

Aga nad mitte ainult ei usu, vaid nad ka kuulutavad sellest (s 17), mida olid kuulnud ingli käest (a 10). Luukase silmis on hea sõnumi jagamine jüngriks olemise juure põhiline ( Lk 5:10; Lk 9:60). Hiljem on selle sõnumi edasikuulutajateks Leegion, Kaksteist, Seitse, Paulus ning tegelikult terve kogudus (Lk 3:2; Lk 4:14; Lk 8:39; Lk 9:6; Lk 10:9; Ap 8:4,5; Ap  9:20; Ap 11:20). Nad tunnistavad oma suhtumise, tegude, kogukonna ning Vaimus jagatud sõna vahendusel terves Jumala loodud maailmas ( Ap 1:8). Ning hämmastus selle lapsukese üle levib. Karajsed lähevad tagasi, kiites ja ülistades Jumalat. Juba kannabki ingli poolt antud sõnum vilja: “au olgu Jumalale kõrges”. See sõnum on kui pidurdamatu jõud, mis täidab maailma. Ning karjastes näeme jüngriksolemise tuuma: usukda Jeesusesse, jagada evangeeliumi sõnumit ning austada Jumalat.

Samal ajal jätab Maarja oma südames meelde kõik mis lapsukese kohta öeldakse (s 19). Luukas mainib seda teist korda salmis 51. Ka meie peaksime oma südamesse talletama Jumala suured teod. Need sissevaated Maarja südamesse kinnitavad meile, et just Maarja on Luuka poolt kirjeldatud Jeesuse sündimise loo pealtnägija. Hiljem kuulutab Siimeon, et mõõk läbistab ka Maarja enda hinge. Milline eluperiood ühe väga noore naisterahva jaoks! Paljud kaasajad noored emad on silmitsi just samasuguste võitlustega. Maarja annab meile hea eeskuju selle kohta kuidas reageerida sõnumile Jeesusest. Ta “jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle omasüdames. (s 19).

 
Kas leiad neil jõulupühadel vaikset aega, et teha seda, mida Maarja tegi?

Selle kommentaari autor: Mark Keown