Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Isiklik puudutus

Neljapäev, 12. Jaanuar 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 5:12-16

Jeesus teeb puhtaks pidalitõbise
12Ja see sündis, kui Jeesus ühes linnas viibis, vaata, seal oli mees üleni täis pidalitõbe. Ja kui ta nägi Jeesust, langes ta silmili maha ja anus teda: „Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha!”
13Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda ja ütles: „Ma tahan, saa puhtaks!” Ja kohe lahkus pidalitõbi temast.
14Jeesus keelas teda juhtunust kellelegi rääkimast ja käskis: „Mine näita ennast preestrile ja ohverda oma puhtakssaamise eest, nii nagu Mooses on käskinud, neile tunnistuseks!”
15Aga sõnum Jeesusest levis seda enam, nii et suur rahvahulk tuli kokku teda kuulama ja saama temalt tervenemist oma haigustest.
16Temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada.

Meenuta aegu, mil Jeesus on vastanud su palvetele ning puudutanud su elu. Täna, et Tal on nii isiklik huvi sinu vastu.

Tänane lugu on tähelepanuväärne kõige muu kõrval ka oma anonüümsuse poolest. See juhtus “ühes linnas”, teadmata ajal, ja pidalitõbise nime meile ka ei öelda. “Pidalitõbi” Uues Testamendis ei ole see pidalitõbi, mida meie tunneme. Selle terminiga määratleti väga erinevaid nahahaigusi, millest igaüks võis inimese muuta oma kogukonnast väljaheidetuks. Kas sa suudad ette kujutada, mis tunne on, kui mitte keegi ei tohi sind puudutada ja sa ise ei tohi kedagi puudutada, ning kõigele lisaks kuulutatakse sind “ebapuhtaks”? Läbi puudutuse annab inimene edasi nii paljut, mida sõnadega iial anda ei saa. Seega tähendas, et tolle pidalitõbise lähenemine Jeesusele nõudis suurt julgust. Samas näeme ka Jeesuse julgust, sest Jeesus puudutab pidalitõbist reaalselt, samamoodi kui oli puudutanud inimesi Kapernauma rahvahulgas. On loogiline, et Jeesus riskis enda nakatumisega, ometi näeme, et mõju ühelt teisele kulges hoopis vastupidi - Jeesuse puudutus mõjutas pidalitõbist ja tolle haigus haihtus sekundiga! Mida võis see mees küll kogeda? Minnes preestri juurde sai ta ametlikult taasühendatud oma kogukonnaga. 

See on evangeeliumite lugude seas nii tüüpiline lugu, et seda lugedes tekib peaaegu déjà vu kogemus ning on väga lihtne kujutleda ennast nende sündmuste sisse. Ka meil on haavu ja läbikukkumisi, mida me erinevatel põhjustel ei saa jagada teiste inimestega. Aga me saame need tuua Jeesuse ette. Tema puudutuses on vägi.

Hoolimata Jeesuse käsust, et mees ei kuulutaks sündinud imest kellelegi, pääseb lugu liikvele. Sõna jõuab Jeruusalemma ning sellel on tõsised tagajärjed (Lk 5:17, 21). Jeesus on sel ajal läinud aga hoopis üksinda palvetama. See oli osa Tema päevarütmist, mida Luukas eriliselt esile tõstab. Järjekindlalt keeldub Jeesus rahvahulkade austusavaldustest ning otsib selle asemel isiklikku aega oma Isaga, kellelt tuleb Talle uus jõud ning juhtimine.

 

Palveta täna nende eest, kellest tead, et nad vajavad Jeesuse puudutust.

Selle kommentaari autor: Annabel Robinson